settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre război?

Răspuns


Mulţi oameni fac greşeala de a crede că porunca “Să nu ucizi” se aplică în cazul războiului. Totuşi, Biblia chiar spune “Să nu ucizi” (Exod 20:13). Cuvântul ebraic înseamnă literal “uciderea cu răutate intenţionată, premeditată a unei alte persoane”. Dumnezeu adesea a poruncit poporului Israel să meargă la război împotriva altor naţiuni (1 Samuel 15:3; Iosua 4:13). Dumnezeu a poruncit pedeapsa cu moartea pentru numeroase crime (Exod 21:12; 21:15; 22:19; Levitic 20:11). Aşadar, Dumnezeu nu este împotriva omorului în toate cazurile, ci numai în cazul anumitor situaţii. Războiul nu este niciodată un lucru bun, dar uneori el este lucru necesar. Într-o lume plină cu oameni păcătoşi (Romani 3:10-18), războiul este ceva inevitabil. Uneori, singura cale de a opri pe unii oameni păcătoşi de a provoca rău altor oameni este de a face război cu ei.

Războiul este un lucru groaznic care se poate întâmpla! Războiul este întotdeauna rezultatul păcatului (Romani 3:10-18). În Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit israeliţilor: “Răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor” (Numeri 31:2). Vezi, de asemenea, Deuteronom 20:16-17, “Dar în cetăţile popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moştenire DOMNUL, Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă. Ci să nimiceşti cu desăvârşire popoarele acelea, pe Hetiţi, pe Amoriţi,pe Cananiţi, pe Fereziţi, pe Heviţi, şi Iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău.” Exod 17:16 declară, “El a zis: “Pentru că şi-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!” De asemenea, în1 Samuel 15:18 scrie “Du-te, şi nimiceşte cu desăvârşire pe păcătoşii aceia, pe Amaleciţi; războieşte-te cu ei până îi vei nimici.” Aşadar, în mod clar Dumnezeu nu este împotriva tuturor războaielor. Domnul Iisus este întotdeauna într-o înţelegere perfectă cu Tatăl (Ioan 10:30), aşa că nu putem argumenta că războiul a fost voia lui Dumnezeu numai în Vechiul Testament. Dumnezeu nu se schimbă (Maleahi 3:6; Iacov 1:17).

A doua venire a lui Iisus Hristos de asemenea va fi foarte violentă. Apocalipsa 19:11-21 declară, “Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevarat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.” Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI DOMNUL DOMNILOR.” Apoi am vazut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare, şi a zis tuturor păsărilor, cari zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, ca sa mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor, şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!” Şi am văzut fiara şi pe împaraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor.”

Este o greşeală să spui că Dumnezeu nu sprijină niciodată un război. Domnul Iisus nu este un pacifist prin definiţie. Într-o lume plină cu oameni răi, războiul este uneori necesar pentru a preveni lucruri şi mai rele. Dacă Hitler nu ar fi fost învins în Al doilea Război Mondial, câte alte milioane de evrei ar fi fost omorâţi? Dacă Războiul Civil din America nu ar fi avut loc, cât de mult ar mai fi trebuit să sufere ca sclavi afro-americani? Trebuie să ne amintim cu toţi de faptul că trebuie să ne bazăm credinţa pe Biblie şi nu pe emoţii (2 Timotei 3:16-17).

Eclesiastul 3:8 declară, “iubitul îşi are vremea lui, şi urâtul îşi are vremea lui; războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei”. Într-o lume plină de păcat, ură şi rău (Romani 3:10-18), războiul poate fi inevitabil. Unele războaie sunt mai “drepte” decât altele, dar în final toate războaiele reprezintă rezultatul păcatului. Creştinii nu ar trebui să dorească războiul, dar nici nu ar trebui să se împotrivească guvernului căruia Dumnezeu i-a dat autoritate peste ei (Romani 13:1-4; 1 Petru 2:17). Cel mai important lucru pe care-l putem face în vreme de război este să ne rugăm pentru înţelepciune de la Dumnezeu pentru liderii noştri, să ne rugăm pentru siguranţa soldaţilor noştri, să ne rugăm pentru rezolvarea rapidă a conflictului şi să ne rugăm pentru pagube minime – de ambele părţi implicate în conflict (Filipeni 4:6-7).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre război?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries