Ce este râul vieții?


Întrebare: Ce este râul vieții?

Răspuns:
Expresia exactă „râul vieții" nu apare în Biblie. Însă Apocalipsa 22.1-2 face referire la „un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului". Apostolul Ioan, în vedenia lui cu Noul Ierusalim, spune despre râu că curgea „în mijlocul pieței cetății".

În Scriptură, apa este o reprezentare simbolică a vieții veșnice. Isaia vorbește despre a scoate cu bucurie apă din „izvoarele mântuirii" (Isaia 12.3). Prorocul Ieremia al Vechiului Testament i-a mustrat pe israeliți fiindcă L-au părăsit pe Dumnezeu, „Izvorul apelor vii", și și-au săpat puțuri care nu puteau ține apă (Ieremia 2.13). Israeliții Îl părăsiseră pe Dumnezeul cel viu, singurul care dă viața veșnică, pentru a urma idoli falși, lumescul și religii bazate pe fapte. Și astăzi oamenii fac la fel, refuzând apa vieții pe care doar Cristos o dă pentru viața plină de uscăciune și banalitate a materialismului și a indulgenței de sine păcătoase.

Domnul Isus a îndemnat-o pe femeia samariteană de la fântână să ia de la El apa vieții (veșnice), ca să nu mai înseteze din nou niciodată din punct de vedere spiritual (Ioan 3.13-14). Din aceia care cred în El, continuă să spună în Ioan 7.38, vor curge râuri de apă vie. Apa e un simbol potrivit și ușor de înțeles al vieții. La fel cum apa fizică e necesară ca să susțină viața fizică pe pământ, apa vie din partea Mântuitorului e necesară ca să susțină viața veșnică împreună cu El. Domnul Isus e atât Pâinea vieții (Ioan 6.35), cât și sursa apei vii, susținându-i pentru totdeauna pe cei care sunt ai Lui.

Râul cu apa vieții din Apocalipsa 22 e cel mai probabil o reprezentare simbolică a vieții veșnice pe care Dumnezeu o dă și care e la dispoziția tuturor celor care cred în Cristos.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Ce este râul vieții?