Cum pot să mă rog astfel încât Dumnezeu să îmi răspundă pozitiv?Întrebare: Cum pot să mă rog astfel încât Dumnezeu să îmi răspundă pozitiv?

Răspuns:
Mulţi oameni cred că rugăciunea ascultată înseamnă o rugăciune adresată lui Dumnezeu şi căreia El îi răspunde afirmativ. Dacă o cerere de rugăciune nu primeşte răspuns pozitiv, concluzia e că nu a fost ascultată sau că nu a primit răspuns. Totuşi, acesta e un mod greşit de a înţelege rugăciunea. Dumnezeu răspunde fiecărei rugăciuni înălţate spre El. Uneori răspunsul Său este “nu” sau “aşteaptă”. Dumnezeu promite că va împlini rugăciunile care sunt potrivit voii Sale. “Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” (1 Ioan 5:14-15)

Ce înseamnă să te rogi potrivit cu voia lui Dumnezeu? Să te rogi potrivit cu voia lui Dumnezeu înseamnă te rogi pentru lucruri care Îl cinstesc şi glorifică pe Dumnezeu sau să te rogi pentru ceea ce Biblia spune clar că este voia lui Dumnezeu. Dacă ne rugăm pentru ceva ce nu aduce cinste lui Dumnezeu sau nu este pe voia Sa pentru viaţa noastră, Dumnezeu nu ne va da ce cerem.

Cum putem ştii care e voia Sa? Dumnezeu promite că ne va da înţelepciune când o vom cere. Iacov 1:5 spune “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mâna largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată.” Un loc bun pentru început este 1 Tesaloniceni 5:12-24, care specifică multe lucruri care sunt voia lui Dumnezeu pentru noi. Cu cât înţelegem mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât vom ştii pentru ce să ne rugăm (Ioan 15:7). Cu cât vom ştii mai mult pentru ce să ne rugăm, cu atît mai mult vom primi răspunsuri pozitive la rugăciunile noastre.

English
Înapoi la pagina de început în limba Română
Cum pot să mă rog astfel încât Dumnezeu să îmi răspundă pozitiv?

Află cum să ...

petreci veșnicia cu Dumnezeuprimești iertare de la Dumnezeu