settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre rasism, prejudecată şi discriminare?

Răspuns


Primul lucru pe care trebuie să îl înţelegem în această discuţie este faptul că există o singură rasă – rasa umană. Caucazienii, africanii, asiaticii, indienii, arabii, evreii etc. nu sunt rase diferite. Ei sunt etnii diferite în cadrul rasei umane. Toate fiinţele umane au aceleaşi caracteristici fizice (desigur cu variaţii minore, nesemnificative). Apoi şi mai important este faptul că toate fiinţele umane au fost create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1:26-27). Dumnezeu iubeşte întreaga lume (Ioan 3:16). Iisus şi-a dat viaţa pentru fiecare persoană de pe pământ (1 Ioan 2:2). Iar fiecare persoană evident cuprinde toate etniile omenirii.

Dumnezeu nu face părtinire şi nici favoritisme (Deuteronom 10:17; Faptele Apostolilor 10:34; Romani 2:11; Efeseni 6:9), şi nici noi nu ar trebui să facem. Iacov 2:4 arată că oricine se poartă discriminator este asemănat cu un “judecător cu gânduri rele”. Dimpotrivă, noi trebuie să ne iubim semenii ca pe noi înşine (Iacov 2:8). În Vechiul Testament, Dumnezeu a împărţit omenirea în două grupuri “rasiale”: evreii şi neamurile. Intenţia lui Dumnezeu a fost că evreii să fie un regat al preoţilor, care să vestească pe Dumnezeu neamurilor. Drept răspuns, în cea mai mare parte, evreii au devenit mândri de statutul lor şi i-au dispreţuit pe cei dintre neamuri. Iisus Hristos a sfârşit acest lucru, distrugând zidul de despărţire care genera ostilitate (Efeseni 2:14). Toate formele de rasism, prejudecată şi discriminare sunt prin urmare afronturi şi ofense la adresa lucrării pe care Hristos a făcut-o pe cruce.

Iisus ne porunceşte să ne iubim unii pe alţii aşa cum El ne iubeşte (Ioan 13:34). Dacă Dumnezeu este imparţial şi ne iubeşte fără să facă diferenţe, aceasta înseamnă că şi noi trebuie să îi iubim pe semenii noştri utilizând acelaşi standard înalt. Iisus ne învaţă la finele capitolului 25 din Evanghelia după Mater ca orice lucru bun îl facem celui mai neînsemnat dintre semenii noştri, este un lucru pe care îl facem pentru El. Dacă tratăm o persoană cu dispreţ, tratăm în mod greşit o persoană care a fost creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu; rănim pe cineva pe care Dumnezeu îl iubeşte şi pentru care Iisus a murit.

Rasismul, în variatele sale forme şi nivele, a fost o rană pentru mii de ani din istoria omenirii. Fraţi şi surori din toate etniile – aceasta nu ar trebui să se întâmple ! Victimelor rasismului, prejudecăţilor şi discriminării le spun – trebuie să iertaţi. Efeseni 4:32 spune: “fiţi buni unii cu alţii, miloşi, iertându-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos”. Celor care întreţin şi promovează rasismul, prejudecăţile şi discriminarea – trebuie să vă pocăiţi de acţiunile voastre, şi să vă daţi “pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca aceia care sunteţi vii din morţi, iar membrele voastre daţi-le lui Dumnezeu ca pe nişte unelte ale dreptăţii” (Romani 6:13). Fie ca pasajul din Galateni 3:28 să se împlinească: “Nu este nici iudeu, nici grec; nu este nici rob, nici liber; nu este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Iisus.”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre rasism, prejudecată şi discriminare?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries