settings icon
share icon
Întrebare

Ce este mișcarea pentru rădăcini evreiești?

Răspuns


Premisa mișcării pentru rădăcini evreiești (Hebrew Roots, n.tr.) este credința că Biserica a deviat departe de la adevăratele învățături și concepte evreiești din Biblie. Mișcarea afirmă că creștinismul a fost îndoctrinat cu cultura și credințele filosofiei grecești și romane și că, în cele din urmă, creștinismul biblic care este prezentat în biserici astăzi a fost corupt de o imitație păgână a Evangheliilor Noului Testament.

Cei care aparțin mișcării pentru rădăcini evreiești susțin învățătura că moartea lui Cristos pe cruce nu a pus capăt Legământului Mozaic, ci, în schimb, l-a reînnoit, i-a extins mesajul și l-a scris în inima adevăraților Săi urmași. Învățătura lor e că înțelegerea Noului Testament poate veni numai dintr-o perspectivă evreiască și că învățăturile apostolului Pavel nu sunt înțelese clar și nu sunt prezentate corect înaintea oamenilor de către pastorii creștini din zilele noastre. Mulți susțin existența unui Nou Testament în limba ebraică și, în unele cazuri, denigrează textul existent al Noului Testament scris în limba greacă. Acesta devine un atac subtil la calitatea de a fi demn de încredere a textului Bibliei noastre. Dacă textul grecesc nu e demn de încredere și a fost corupt, după cum acuză unii, Biserica nu mai are un standard pentru adevăr.

Deși există multe adunări diverse și distincte de adepți ai mișcării pentru rădăcini evreiești, cu variații în învățătura lor, cu toate aderă la o un accent comun pus pe recuperarea evreismului „original” al creștinismului. Ei pleacă de la premisa că Biserica și-a pierdut rădăcinile evreiești și nu știe că Isus și ucenicii Săi erau evrei care trăiau în ascultare de Tora. În cea mai mare parte, cei implicați susțin nevoia ca fiecare credincios să ducă o viață de ținere a Torei. Aceasta înseamnă că rânduielile Legământului Mozaic trebuie să fie un interes central în felul de viață al credincioșilor din ziua de azi, așa cum a fost în cazul evreilor din vremea Vechiului Testament din Israel. Ținerea Torei include ținerea Sabatului în a șaptea zi a săptămânii (sâmbăta), celebrarea sărbătorilor și festivalurilor evreiești, ținerea legilor alimentare, evitarea „păgânismului” creștinismului (Crăciunul, Paștele) și învățarea de a înțelege Scripturile printr-o gândire evreiască. Acești oameni ne învață că creștinii dintre neamuri au fost altoiți în Israel, și acesta este un motiv pentru care fiecare credincios născut din nou care crede în Isus Mesia trebuie să țină aceste lucruri. Se spune că nu se cere să faci aceste lucruri dintr-o robie legalistă, ci dintr-o inimă plină de dragoste și ascultare. Totuși, ne învață că pentru a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu, această umblare în ascultare de Tora trebuie să facă parte din acea viață.

Adunările celor din mișcarea pentru rădăcini evreiești sunt adesea formate dintr-o majoritate de persoane dintre neamuri, inclusiv rabini dintre neamuri. De obicei preferă să fie recunoscuți ca „creștini mesianici”. Mulți au ajuns la concluzia că Dumnezeu i-a „chemat” să fie evrei și au acceptat poziția teologică conform căreia Tora (Legea Vechiului Testament) este la fel de obligatorie pentru neamuri, cât este pentru evrei. Aceștia adesea poartă articole de îmbrăcăminte tradițională evreiască, practică dansuri davidice și încorporează nume și propoziții evreiești în scrierea și în conversațiile lor. Majoritatea resping folosirea numelui „Isus” și preferă Yeshua sau YHWH, afirmând că acestea sunt adevăratele Nume pe care Dumnezeu le vrea pentru Sine. În cele mai multe cazuri, ei înalță Tora la rangul de învățătură fundamentală pentru Biserică, lucru care duce la retrogradarea Noului Testament, dându-i o importanță secundară și fiind înțeles numai în lumina Vechiului Testament. Ideea că Noul Testament este defectuos și relevant numai prin prisma Vechiului Testament a adus și doctrina Trinității sub atac din partea multora care susțin credințele mișcării pentru rădăcini evreiești.

În opoziție cu afirmațiile mișcării pentru rădăcini evreiești, învățăturile nou-testamentare ale apostolului Pavel sunt foarte clare și vorbesc de la sine. Coloseni 2.16-17 spune: „Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Cristos.” Romani 14.5 afirmă: „Unul socotește o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui.” Scriptura indică în mod clar că aceste chestiuni țin de alegerea personală. Aceste versete și multe altele sunt o dovadă clară că legile și rânduielile Legământului Mozaic au încetat. Să continui să menții învățătura că Vechiul Legământ e încă în vigoare, în ciuda învățăturii nou-testamentare, sau sucind Noul Testament ca să fie în acord cu credințele mișcării pentru rădăcini evreiești înseamnă o învățătură falsă.

Există aspecte ale învățăturilor din cadrul mișcării pentru rădăcini evreiești care în mod clar pot fi benefice. A căuta să explorezi cultura și perspectiva ebraică, în cadrul căreia a fost scrisă cea mai mare parte din Biblie, deschide și îmbogățește înțelegerea Scripturii, adăugând perspectivă și profunzime multor pasaje, pilde și zicale. Nu e deloc greșit ca cei dintre neamuri și evreii să se unească să celebreze sărbători și să se bucure de stilul mesianic de închinare. Participarea la astfel de evenimente și învățarea felului în care înțeleg evreii învățătura Domnului nostru poate fi o unealtă care ne face mai eficienți în a ajunge la evreii necredincioși cu Evanghelia. Este bine ca cei dintre neamuri din Trupul lui Mesia să se identifice în părtășie cu Israelul. Totuși, a te identifica cu Israelul e diferit față de a te identifica „drept” Israel.

Credincioșii dintre neamuri nu sunt altoiți în iudaismul Legământului Mozaic; ei sunt altoiți în sămânța și credința lui Avraam, care a precedat Legea și obiceiurile evreiești. Ei sunt cetățeni împreună cu sfinții (Efeseni 2.19), dar nu sunt evrei. Pavel explică acest lucru clar când le spune celor care erau circumciși (evreii) „să rămână tăiați împrejur” și celor care erau necircumciși (cei dintre neamuri) „să nu caute să se circumcidă” (1 Corinteni 7.18). Nu e niciun motiv pentru nicicare dintre membrii acestor grupuri să simtă că trebuie să devină ceea ce nu sunt. În schimb, Dumnezeu a făcut din evrei și din cei dintre neamuri „un singur om nou” în Cristos Isus (Efeseni 2.15). Acest „om nou” se referă la Biserică, Trupul lui Cristos, care nu e alcătuită nici din evrei, nici din cei dintre neamuri (Galateni 3.27-29). E important ca evreii și cei dintre neamuri să rămână autentici în identitatea lor. În felul acesta poate fi văzută o imagine clară a unității în Trupul lui Cristos, când evrei și persoane dintre neamuri sunt uniți de un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Dacă cei dintre neamuri sunt altoiți în Israel, devenind evrei, scopul și imaginea evreilor și celor dintre neamuri care sunt aduși împreună într-un singur om nou e pierdută. Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca cei dintre neamuri să devină una în Israel, ci una în Cristos.

Influența acestei mișcări își face cale în bisericile și seminarele noastre. E periculoasă datorită implicației sale că ținerea Legii Vechiului Legământ înseamnă să umbli pe o „cale mai înaltă” și este singurul fel prin care să-i fii plăcut lui Dumnezeu și să primești binecuvântările Lui. În niciun loc din Biblie nu găsim să li se spună credincioșilor dintre neamuri să țină legile levitice sau obiceiurile evreiești; de fapt suntem învățați exact opusul. Romnai 7.6 spune: „Dar acum, am fost izbăviți de Lege și suntem morți față de Legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.” Prin faptul că a ținut perfect toate rânduielile Legii Mozaice, Cristos, a împlinit deplin Legea. Așa cum plata finală pentru o casă îndeplinește acel contract și încheie obligația cuiva față de el, la fel Cristos a făcut plata finală și a împlinit Legea, încheind-o pentru noi toți.

Dumnezeu Însuși a creat o lume cu oameni de diferite culturi, limbi și tradiții. Dumnezeu e glorificat când ne acceptăm unii pe alții cu dragoste și ne strângem în unitate, ca fiind „una” în Cristos Isus. E important să înțelegem că nu există superioritate în a fi născut evreu sau dintre neamuri. Noi, care suntem urmași ai lui Cristos, provenind din numeroase diverse culturi și stiluri de viață, suntem toți valoroși și foarte iubiți pentru că am intrat în familia lui Dumnezeu.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este mișcarea pentru rădăcini evreiești?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries