settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre răbdare?

Răspuns


Când totul merge conform planului nostru, răbdarea e uşor de demonstrat. Adevăratul test al răbdării vine când ne sunt violate drepturile – când suntem trataţi incorect. Unii oameni cred că au dreptul să se supere când sunt iritaţi sau trec prin necazuri. Impacienţa li se pare un fel de mânie sfântă. Biblia, totuşi, laudă răbdarea şi o numeşte roadă a Duhului Sfânt (Galateni 5:22) care ar trebui să existe în fiecare urmaş al lui Hristos (1 Tesaloniceni 5:14). Răbdarea reflectă credinţa noastră în timpul hotărât de Dumnezeu, în dragostea şi omnipotenţa Sa.

Deşi majoritatea oamenilor consideră răbdarea ca fiind aşteptare pasivă sau toleranţă blândă, majoritatea cuvintelor greceşti traduse în Noul Testament ca „răbdare”, sunt cuvinte active, puternice. De aceea Dumitru Cornilescu traduce cuvântul „răbdare” din greacă în Evrei 12:1, cu un cuvânt mai apropiat de sensul corect: „stăruinţă” : „Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi de un nor aşa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte”. Aleargă cineva pasiv, aşteptându-i pe cei ce vin lent din urmă sau tolerându-i cu blândeţe pe cei ce trişează? Cu siguranţă, NU! Un creştin aleargă cursa vieţii cu stăruinţă, înfruntând dificultăţile. În Biblie, răbdarea este perseverenţă către un ţel, îndurând necazurile sau aşteptând cu încredere ca o promisiune să se împlinească.

Răbdarea nu creşte peste noapte. Puterea şi bunătatea lui Dumnezeu sunt cruciale în creşterea răbdării. Coloseni 1:11 ne spune că tăria Lui Dumnezeu ne dă răbdare şi îndelungă răbdare, în timp ce Iacov 1:3-4 ne încurajează să aflăm că incercările sunt calea lui Dumnezeu de a creşte răbdarea noastră. Răbdarea creşte de asemenea odihnindu-ne în credinţa că Dumnezeu are timpul Său potrivit şi planul perfect pentru fiecare lucru, chiar şi în faţa celor răi care reuşesc în lucrul mâinilor lor când caută să-şi împlinească planurile lor viclene (Psalmul 37:7). Răbdarea noastră este răsplătită în cele din urmă pentru că venirea Domnului este aproape (Iacov 5:7-8). „Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută” (Plângerile lui Ieremia 3:25).

Vedem în Biblie mulţi oameni credincioşi cu un caracter răbdător. Iacov ne îndreaptă atenţia către profeţi, ca exemplu de răbdare în faţa suferinţelor (Iacov 5:10). El face de asemenea referire la Iov, a cărui răbdare a fost răsplătită de Domnul (Iacov 5:11). Avraam a aşteptat şi el cu răbdare împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu şi a primit ce i-a fost promis ”...fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa” (Evrei 6:15). Iisus este modelul nostru în toate lucrurile, şi El a dovedit că are îndelungă răbdare: „Iisus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2).

Cum arătăm răbdarea care este caracteristică lui Hristos? În primul rând Îi mulţumim lui Dumnezeu. Prima reacţie a omului, când apare o încercare sau un necaz, este de obicei „De ce eu?”, dar Biblia ne spune să ne bucurăm totdeauna în Domnul (Filipeni 4:4; 1 Petru 1:6). În al doilea rând, căutăm voia Lui. Uneori Dumnezeu ne pune în situaţii dificile ca să fim martori. Alteori, El îngăduie suferinţa ca mijloc prin care sfinţeşte caracterul nostru. În necaz, a ne aminti că scopul Său este să creştem în credinţă şi să-I aducem Lui glorie, va fi de folos. În al treilea rând, ne amintim de promisiuni ca Romani 8:28, care spune: „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. „Toate lucrurile” include şi lucrurile care ne încearcă răbdarea.

Data viitoare când te afli în aglomeraţia traficului, rănit de un prieten sau batjocorit pentru credinţa ta cum vei răspunde? Reacţia firească este neliniştea, agitaţia care duce la stress, mânie, frustrare. Lăudat fie Dumnezeu pentru că noi, creştinii, nu ne mai aflăm sub robia „reacţiei fireşti” pentru că suntem făpturi noi în Hristos Însuşi (2 Corinteni 5:17). În schimb, avem puterea Domnului să răspundem cu răbdare şi deplină încredere în puterea şi voia lui Dumnezeu. Dumnezeu va da „viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea” (Romani 2:7).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre răbdare?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries