settings icon
share icon
Întrebare

Cât de multă putere posedă Satan?

Răspuns


Satan a fost un înger creat de Dumnezeu care s-a întors împotriva autorității lui Dumnezeu (Isaia 14.13) și a devenit conducătorul unei împărății a spiritelor rele numite demoni, „îngerii” lui (Matei 25.41). Puterea lui atât în tărâmul ceresc, cât și pe pământ e mare și nu trebuie subestimată. Totuși, cu toate că Satan și forțele lui sunt dușmani formidabili, Isus Cristos a zdrobit puterea lui Satan, împlinind profeția din Genesa 3.15. Crucea lui Cristos a câștigat victoria (Ioan 12.31). „Stăpânitorul lumii acesteia este judecat” (Ioan 16.11) și Isus într-o zi va nimici puterea lui Satan complet și va purifica creația (2 Petru 3.10).

Puterea lui Satan în tărâmul ceresc/lumea spiritelor:

Puterea lui Satan are reputație în tărâmul spiritual (Iuda 1.9), unde are acces limitat în prezența lui Dumnezeu (Iov 1.6). Cartea Iov ne oferă informații despre relația dintre Dumnezeu și Satan. În Iov 1.6-12, Satan stă înaintea lui Dumnezeu și raportează că a „cutreierat” pământul (v. 7). Dumnezeu îl întreabă pe Satan dacă l-a observat pe evlaviosul Iov și Satan îl acuză imediat pe Iov de nesinceritate – Îl iubește pe Dumnezeu numai pentru binecuvântările pe care i le dă Dumnezeu. „Dar ia întinde-Ți mâna”, spune Satan, „și atinge-Te de tot ce are, și sunt încredințat că Te va blestema în față.” (v. 11) Dumnezeu îi dă permisiunea lui Satan să afecteze posesiunile și familia lui Iov, dar nu și persoana lui, și Satan pleacă. În Iov 2, Satan vine din nou în prezența lui Dumnezeu și, de această dată, i se permite să atace sănătatea personală a lui Iov. (Continuarea acestei cărți e din perspectiva lui Iov, dându-ne un exemplu pentru cum să înfruntăm suferința.)

Acesta este un pasaj important, pentru că arată locul lui Satan în tărâmul spiritual. El e în stare să acuze poporul lui Dumnezeu chiar în prezența Lui, și Iuda 1.9 ne arată că arhanghelul Mihail are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a-l birui. Totuși, Satan e în mod evident restricționat de la a acționa cu toată înverșunarea lui; este tot o ființă creată aflată sub autoritatea lui Dumnezeu, și puterea lui este limitată.

Puterea lui Satan pe pământ:

Iov 1 ne arată și că Satan decretează răul și provoacă daune directe pe pământ. Cea mai cunoscută și importantă dintre acțiunile sale pe pământ a avut loc în grădina Edenului. Genesa 3 ne spune despre ispitirea Evei, „mama tuturor celor vii” (v. 20), de către Satan și despre primul ei păcat care a urmat. Această faptă, și cea a lui Adam, soțul Evei, au fost cele care au adus păcatul în lume, și acesta este motivul pentru care toată omenirea trebuie să fie răscumpărată din păcat, ca să poată fi împreună cu Dumnezeu.

Într-o zi, Isus a întâlnit o femeie care era „stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputință” (Luca 13.11). Isus i-a atribuit infirmitatea lui Satan, care a ținut-o „legată” (versetul 16). Puterea lui Satan a fost reală, dar a fost biruită ușor de Domnul nostru: „Și-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu.” (v. 13) Minunea înfăptuită de Isus a fost o demonstrație clară a autorității Sale asupra lui Satan.

De la provocarea răului e pământ, Satan a fost numit „stăpânitorul”, „dumnezeul” sau „domnul” acestei lumi (Ioan 14.30, cf. 12.31, 16.11, 2 Corinteni 4.3-4, Efeseni 2.2, Coloseni 1.13). El este dușmanul lui Dumnezeu și al adevărului (Matei 13.24-30, 2 Tesaloniceni 2.9-12) și face tot ceea ce poate pentru a ispiti indivizi (Genesa 3, Luca 2.31, 1 Timotei 3.7) și grupuri mai mari de oameni (1 Tesaloniceni 3.5, Apocalipsa 2.10). El „înșală întreaga lume” (Apocalipsa 12.9). Satan înfăptuiește acest lucru prin diverse mijloace, inclusiv apelând la mândria omului (1 Timotei 3.6, 1 Corinteni 4.6), interferând cu transmiterea adevărului (Matei 13.18-22, 38-39) și strecurând credincioși falși în biserică (1 Timotei 4.1-2, 2 Timotei 3.1-9, Apocalipsa 2.9, 3.9). În Ioan 8.44, Isus spune că Satan „este mincinos și tatăl minciunii”.

Dumnezeu încă îi permite lui Satan o anumită autoritate în această lume, însemnând că puterea lui nu este în totalitate înfrântă – cu excepția unui domeniu: puterea morții. Evrei 2.14-15 spune că Isus a venit ca om să moară ca „să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul”, o putere pe care Satan a menținut-o „de la început” (Ioan 8.44). Mântuirea pe care Isus o asigură ne eliberează din strânsoarea lui Satan. Moartea și-a pierdut acul (1 Corinteni 15.55.).

Puterea lui Satan – concluzie:

Biblia spune că „toată lumea zace în cel rău” (1 Ioan 5.19) și: „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5.8) Totuși, creștinii au o mare speranță, pentru că Isus Cristos (Ioan 16.33) și credința noastră în El (1 Ioan 5.4) au biruit răul lui Satan. „Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4.4)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cât de multă putere posedă Satan?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries