settings icon
share icon
Întrebare

Cine sau ce este prostituata Babilonului/taina Babilonului?

Răspuns


O parte din vedenia lui Ioan din Apocalipsa include o descriere simbolică a unei entități cunoscute ca „taina Babilonului” sau „prostituata Babilonului”. Apocalipsa 17.1-2 descrie această vedenie: „Unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: «Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!»” Apocalipsa 17.5 ne dă numele ei: „Pe fruntea ei era scris un nume, o taină: «MARELE BABILON, MAMA PROSTITUATELOR ŞI A URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI».”

Potrivit cu Apocalipsa 17.3, prostituata din vedenie stă pe o fiară stacojie, cu șapte capete și zece coarne și „plină cu nume de hulă”. Fiara din acest verset e aceeași fiară cu cea din Apocalipsa 13.1 – descrierea e exact aceeași – o fiară care simbolizează Anticristul, omul fărădelegii (cf. 2 Tesaloniceni 2.3-4, Daniel 9.27). Așadar, prostituata Babilonului, oricine sau orice este, e afiliată îndeaproape cu Anticristul din vremurile sfârșitului.

Faptul că prostituata Babilonului e numită „taină” înseamnă că nu putem fi cu totul siguri de identitatea ei. Pasajul ne dă totuși unele indicii. Apocalipsa 17.9 spune: „Aici este mintea plină de înțelepciune: cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia.” Unii comentatori leagă acest pasaj de Biserica Romano-catolică fiindcă, în vremurile antice, orașul Roma era cunoscut ca „orașul celor șapte coline”. Totuși, versetul 10 continuă să explice faptul că cei șapte munți reprezintă șapte împărați sau împărății, dintre care cinci au căzut, una este și una va veni. Prin urmare, „prostituata Babilonului” nu se poate referi în exclusivitate la Roma. Mai degrabă, are legătură cu cele șapte diferite imperii ale lumii (dintre care unul încă este în viitor).

Apocalipsa 17.15 corelează prostituata cu „noroade, gloate, neamuri și limbi”. Prostituata Babilonului va avea o influență mare, globală. La un moment dat ea va domina lumea, fiindcă este „cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului” (Apocalipsa 17.18). Totuși, la un momentu dat, împărații care vor domni sub Anticrist se vor întoarce cu ură împotriva ei și o vor distruge (Apocalipsa 17.16).

Poate fi dezlegată taina prostituatei Babilonului? Da, cel puțin parțial. Prostituata Babilonului e un sistem mondial malefic, controlat de Anticrist, din timpul Necazului celui mare. Împărații pământului „curvesc” cu ea, și locuitorii pământului sunt „îmbătați” de curviile ei. Adesea în Scriptură curvia e folosită ca o metaforă pentru idolatrie și necredincioșie spirituală (de exemplu Exodul 34.16, Ezechiel 6.9). Se pare că prostituata Babilonului este culminarea tuturor sistemelor religioase din decursul istoriei. Faptul că e „îmbătată de sângele sfinților” (Apocalipsa 17.6) arată ura ei față de religia adevărată, evlavioasă și uciderea ei cu cruzime arată ura lui Dumnezeu față de religia falsă, neevlavioasă (versetele 16-17).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cine sau ce este prostituata Babilonului/taina Babilonului?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries