settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot ști care e planul lui Dumnezeu?

Răspuns


Majoritatea creștinilor își doresc cu adevărat să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Totuși, există multe întrebări: Cum descopăr planul lui Dumnezeu? Cum pot fi sigur? Din fericire, Biblia ne pune la dispoziție multe principii importante privitoare la voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu încearcă să-Și ascundă voia de viața noastră; El vrea ca copiii Lui să cunoască voia Lui și să o urmeze.

În primul rând, Biblia e plină de afirmații clare privitoare la planul lui Dumnezeu care se aplică tuturor credincioșilor. De exemplu, 1 Tesaloniceni 5.16-18 ne învață: „Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.” Aceste trei activități – a fi bucuros, a te ruga și a mulțumi – reprezintă voia lui Dumnezeu pentru toți credincioșii, indiferent de alte circumstanțe.

Putem înțelege voia lui Dumnezeu prin Cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu e perfect, și putem descoperi planul lui Dumnezeu pentru viața noastră prin studierea lui. 2 Timotei 3.16-17 spune: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

În al doilea rând, putem înțelege mai bine planul lui Dumnezeu pentru viața noastră urmându-L pe El îndeaproape. Romani 12.1-2 promite: „Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.” Când ne dedicăm viața lui Dumnezeu și întoarcem spatele principiilor lumii, ne pregătim inima să audă din partea lui Dumnezeu (vezi și 1 Petru 4.2).

1 Tesaloniceni 4.3-7 confirmă necesitatea de a fi o „jertfă vie” și dă mai multe detalii despre planul lui Dumnezeu: „Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire.”

În al treilea rând, putem descoperi planul lui Dumnezeu prin rugăciune. Coloseni 4.12 consemnează faptul că un credincios numit Epafra „totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu”. Credincioșii din Colose trebuiau să cunoască și să împlinească voia lui Dumnezeu, astfel că Epafra se roagă pentru ei. Putem crește în cunoașterea voii lui Dumnezeu prin rugăciune. Ne putem ruga, de asemenea, ca Dumnezeu să-Și reveleze planul și altora.

În al patrulea rând, uneori Dumnezeu revelează sau confirmă planurile Lui pentru noi prin alte mijloace, inclusiv împrejurări personale, relații sau chiar vise. Totuși, aceste domenii sunt adesea mai subiective, și trebuie să evaluăm cu grijă astfel de semne prin ceea ce a spus Dumnezeu în mod clar în Scriptură.

Putem fi siguri de promisiunea lui Dumnezeu: „Apropiați-vă de Dumnezeu și El Se va apropia de voi.” (Iacov 4.8) În vreme ce studiem Scriptura și căutăm să trăim în sfințenie înaintea lui Dumnezeu, El Își va revela planul Lui pentru noi la timpul Lui perfect și într-un mod pe care îl putem înțelege.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot ști care e planul lui Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries