settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt câteva piedici în rugăciunea eficientă?

Răspuns


Cea mai evidentă piedică este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră între El și noi atunci când venim la El cu păcate nemărturisite din viața noastră. „Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund fața Lui și-L împiedică să v-asculte!” (Isaia 59.2). David afirma același principiu, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să își ascundă păcatul: „Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.” (Psalmul 66.18).

Biblia face referire la câteva domenii ale păcatului care sunt piedici în calea rugăciunii eficiente. Mai întâi, atunci când trăim după îndemnurile firii, mai degrabă decât după cele ale Duhului, dorința noastră de a ne ruga și abilitatea de a comunica în mod concret cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă atunci când ne naștem din nou, acea natură nouă locuiește tot în trupul nostru, și acel „cort” este corupt și păcătos. Carnea poate deține controlul acțiunilor, atitudinilor și motivațiilor noastre, dacă nu suntem atenți să „facem să moară faptele trupului” (Romani 8.13) și nu ne lăsăm conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu.

Un fel în care se manifestă trăirea carnală este egoismul, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Atunci când rugăciunile noastre sunt motivate de egoism, atunci când Îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem noi, mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivațiile noastre ne împiedică rugăciunile. „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.” (1 Ioan 5.14). Cererea potrivit cu voia lui Dumnezeu este același lucru cu cererea în supunere față de orice ar putea să fie voia Sa, fie că știm sau nu care este acea voie. Ca și în toate lucrurile, Isus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El S-a rugat întotdeauna potrivit cu voia Tatălui Său: „Facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22.42). Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna acelea care sunt menite să satisfacă dorințele noastre egoiste și nu trebuie să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. „Sau cereți, și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre.” (Iacov 4.3).

Trăirea după îndemnurile firii, a dorințelor carnale, va împiedica de asemenea rugăciunile noastre, pentru că produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, putem să ne așteptăm ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Atunci când ne îndreptăm înspre Dumnezeu în rugăciune, prima noastră preocupare trebuie să fie voia Sa. Cea de-a doua trebuie să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe alții mai presus de noi înșine și să fim preocupați de foloasele lor, mai degrabă decât de ale noastre (Filipeni 2.3-4).

O piedică majoră în calea rugăciuni eficiente este un duh de neiertare la adresa altora. Când refuzăm să îi iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inima noastră și ne strangulează rugăciunile. Cum ne putem aștepta ca Dumnezeu să Își reverse binecuvântările peste noi, niște păcătoși nevrednici, dacă găzduim în noi ură și amărăciune împotriva altora? Acest principiu este frumos ilustrat în pilda robului nemilostiv, în Matei 18.23-35. Această istorisire ne învață faptul că Dumnezeu ne-a iertat o datorie care este peste măsură (păcatul nostru) și El așteaptă ca noi să îi iertăm pe alții tot așa cum am fost și noi iertați. Refuzul de a face astfel ne va împiedica rugăciunile.

O altă piedică majoră a rugăciunii eficiente sunt necredința și îndoiala. Acest lucru nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că, pentru că venim la Dumnezeu convinși că ne va îndeplini cererile, El este oarecum obligat să facă asta. Rugăciunea fără îndoială înseamnă rugăciunea cu credință sigură și cu înțelegerea caracterului, naturii și motivațiilor lui Dumnezeu. „Și, fără credință, este cu neputință să-I fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că-i răsplătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11.6). Atunci când venim la Dumnezeu în rugăciune îndoindu-ne de caracterul, de scopul și de promisiunile Sale, Îl insultăm cumplit. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Sa de a ne îndeplini orice cerere care este în acord cu voia Sa și cu scopul Lui pentru viața noastră. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice intenționează El este cel mai bun scenariu posibil pentru noi. „Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale.” (Iacov 1.6-8).

În cele din urmă, lipsa armoniei din familie este un obstacol categoric în calea rugăciunii. Petru menționează în mod specific acest lucru ca pe o piedică în calea rugăciunilor unui soț a cărui atitudine față de soția sa nu este evlavioasă. „Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” (1 Petru 3.7). Acolo unde există un conflict serios în relațiile familiale și capul familiei nu demonstrează atitudinile pe care le menționează Petru, comunicarea în rugăciune a soțului cu Dumnezeu este împiedicată. De asemenea, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice ale supunerii față de rolul de conducător al soților lor, ca să nu le fie și lor împiedicate rugăciunile (Efeseni 5.22-24).

Din fericire, toate aceste piedici în calea rugăciunii pot fi rezolvate deodată, venind înaintea lui Dumnezeu în rugăciune de mărturisire și pocăință. În 1 Ioan 1.9 suntem asigurați că „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.” Odată ce am făcut acest lucru, ne bucurăm de un canal curat și deschis de comunicare cu Dumnezeu și rugăciunile noastre nu doar că vor fi auzite și că vor primi răspuns, ci și noi ne vom umple de un simțământ adânc de bucurie.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt câteva piedici în rugăciunea eficientă?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries