settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre pandemii?

Răspuns


Diverse izbucniri de boli cu caracter de pandemie, cum sunt Ebola sau coronavirus, i-au făcut pe mulți să se întrebe de ce Dumnezeu permite – sau chiar cauzează – boli cu caracter de pandemii și dacă astfel de boli sunt un semn al vremurilor sfârșitului. Biblia, mai ales Vechiul Testament, descrie numeroase ocazii când Dumnezeu a adus plăgi și boli asupra poporului Lui și asupra dușmanilor acestuia, motivând: „ca să vezi puterea Mea” (Exodul 9.14, 16). A folosit plăgi asupra Egiptului, pentru a-l forța pe Faraon să-i elibereze pe israeliți din robie, timp în care l-a ferit pe poporul Lui de a fi afectat de ele (Exodul 12.13, 15.26), arătând astfel controlul Lui suveran asupra bolilor și a altor calamități.

Dumnezeu, de asemenea, i-a avertizat pe cei din poporul Lui de consecințele neascultării lor, fiind vorba inclusiv despre ciumă (Leviticul 26.21, 25). În două ocazii, Dumnezeu a nimicit 14.700 de oameni și 24.000 de oameni pentru diverse acte de neascultare (Numeri 16.49 și 25.9). După darea Legii mozaice, Dumnezeu i-a poruncit poporului să asculte de ea, sau urma să sufere multe rele, inclusiv ceva ce sună asemănător cu Ebola: „El te va lovi cu tifos și cu friguri, cu inflamație ... Ele te vor urmări până te vor distruge.” (Deuteronomul 28.22, NTLR) Acestea sunt numai câteva exemple dintre multele plăgi și boli pe care Dumnezeu le-a cauzat.

E greu uneori să ni-L imaginăm pe Dumnezeul nostru iubitor și plin de milă manifestând o astfel de urgie și mânie împotriva poporului Său. Însă pedepsele lui Dumnezeu au întotdeauna ca scop pocăința și restaurarea. În 2 Cronici 7.13-14, Dumnezeu i-a spus lui Solomon: „Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul Meu, dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.” Aici Îl vedem pe Dumnezeu folosind dezastrul pentru a-i atrage pe cei din poporul Lui la Sine, pentru a stârni în ei pocăința și dorința de a veni la El ca copii la Tatăl lor ceresc.

În Noul Testament, Isus a vindecat „orice boală și orice neputință”, precum și plăgi în zonele pe care le-a vizitat (Matei 9.35, 10.1, Marcu 3.10). Așa cum Dumnezeu a ales să folosească plăgi și boli pentru a-Și arăta puterea în fața israeliților, la fel Isus a vindecat ca o demonstrație a aceleiași puteri, pentru a dovedi că este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. El le-a dat aceeași putere de a vindeca ucenicilor, pentru a confirma lucrarea lor (Luca 9.1). Dumnezeu încă permite boala pentru scopurile Lui, însă uneori boala, chiar pandemiile, sunt rezultatul faptului că trăim într-o lume căzută. Nu putem determina în niciun fel dacă o pandemie are sau nu o cauză spirituală, însă știm că Dumnezeu are control suveran peste toate lucrurile (Romani 11.36) și va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care-L cunosc și-L iubesc (Romani 8.28).

Răspândirea bolilor cum sunt Ebola și coronavirusul e o anticipare a pandemiilor care vor fi parte din vremurile sfârșitului. Isus a făcut referire la plăgile viitoare asociate cu zilele din urmă (Luca 21.11). Cei doi martori din Apocalipsa 11 vor avea puterea „să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi” (Apocalipsa 11.6). Șapte îngeri vor lansa șapte plăgi într-o serie de judecăți finale severe descrise în Apocalipsa 16.

Apariția bolilor cu caracter de pandemie pot sau nu să aibă legătură cu judecata specifică a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Sau poate fi la fel de bine rezultatul trăirii într-o lume căzută. Pentru că nimeni nu știe timpul întoarcerii lui Isus, trebuie să ne ferim să spunem că pandemiile sunt dovada faptului că trăim în vremurile sfârșitului. Pentru aceia care nu-L cunosc pe Isus Cristos ca Salvator, boala trebuie să fie o aducere-aminte că viața pe acest pământ e fragilă și poate fi pierdută în orice moment. Oricât de rele sunt pandemiile, iadul va fi și mai rău. Însă creștinul are siguranța mântuirii și nădejdea veșniciei, datorită sângelui lui Cristos vărsat pe cruce pentru noi (Isaia 53.5, 2 Corinteni 5.21, Evrei 9.28).

Cum trebuie să răspundă creștinii la bolile cu caracter de pandemie? În primul rând, nu te panica. Dumnezeu e în control. Biblia spune echivalentul lui „nu te teme” de peste 300 de ori. În al doilea rând, fii înțelept. Urmează pași rezonabili pentru a evita expunerea la boală și pentru a-ți proteja familia și a-i purta de grijă. În al treilea rând, caută oportunități pentru slujire. Adesea când oamenii se tem pentru viața lor, sunt mai dispuși să poarte conversații despre veșnicie. Fii îndrăzneț și compătimitor în împărtășirea ta din Evanghelie, rostind întotdeauna adevărul în dragoste (Efeseni 4:15).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre pandemii?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries