settings icon
share icon
Întrebare

Am moștenit noi cu toții păcat de la Adam și Eva?

Răspuns


Da, toți oamenii au moștenit păcatul de la Adam și Eva, în special de la Adam. Păcatul este descris în Biblie ca încălcarea legii lui Dumnezeu (1 Ioan 3.4) și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu (Deuteronomul 9.7; Iosua 1.18). Genesa 3 descrie răzvrătirea lui Adam și a Evei împotriva lui Dumnezeu și a poruncii Sale. Datorită neascultării lui Adam și a Evei, păcatul a fost o „moștenire” pentru toți descendenții lor. Romani 5.12 ne spune că, prin Adam, păcatul a intrat în lume, și astfel moartea a fost dată mai departe tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit. Acest păcat dat mai departe este cunoscut ca păcatul moștenit. Tot așa cum moștenim caracteristici fizice de la părinții noștri, moștenim natura noastră păcătoasă de la Adam.

Adam și Eva au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Genesa 1.26-27; 9.6). De asemenea, și noi suntem după chipul și asemănarea lui Adam (Genesa 5.3). Atunci când Adam a căzut în păcat, rezultatul a fost că toți descendenții săi au fost de asemenea „infectați” cu păcat. David s-a plâns de acest lucru în unul dintre psalmii săi: „Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea” (Psalmul 51.5). Acest lucru nu înseamnă că mama lui l-a născut în mod nelegitim; ci mama lui a moștenit o natură păcătoasă de la părinții ei și ei de la părinții lor și așa mai departe. David a moștenit păcatul de la părinții lui tot așa cum am făcut-o și noi toți. Chiar dacă trăim cea mai bună viață cu putință, suntem păcătoși ca rezultat al păcatului moștenit.

Fiindcă ne-am născut păcătoși, cu toții păcătuim. Observați progresia în Romani 5.12: păcatul a intrat în lume prin Adam, păcatului i-a urmat moartea, moartea a venit peste toți oamenii, toți oamenii păcătuiesc, pentru că moștenesc păcatul de la Adam. Pentru că „toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3.23), avem nevoie de o jertfă perfectă, fără păcat, care să ne spele păcatul, ceva ce nu putem face prin noi înșine. Din fericire, Isus Hristos e Salvatorul de la păcat! Păcatul nostru a fost răstignit pe crucea lui Hristos și acum „în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său” (Efeseni 1.7). Dumnezeu, în infinita Sa înțelepciune, a asigurat un remediu pentru păcatul pe care l-am moștenit, și acel remediu este la îndemâna fiecăruia: „Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor” (Faptele Apostolilor 13.38).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Am moștenit noi cu toții păcat de la Adam și Eva?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries