settings icon
share icon
Întrebare

Privitor la iertare, există o diferență între păcatul cu voia și păcatul din ignoranță?

Răspuns


Deși Dumnezeu face o distincție între cei care păcătuiesc din ignoranță și cei care păcătuiesc cu voia (Numeri 15.27-31), pocăința e întotdeauna necesară pentru primirea iertării (Marcu 1.15, Faptele Apostolilor 2.38, Faptele Apostolilor 26.18). Pocăința e literalmente o schimbare în atitudinea cu privire la Dumnezeu și însoțește credința salvatoare în Cristos (Faptele Apostolilor 3.19, 20.21, 26.20). Fără ea nu poate exista iertare. Isus a spus: „Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.” (Luca 13.3, cf. 17.3-4, 2 Petru 3.9)

A păcătui cu voia înseamnă să fii mândru și prezumțios în nesupunerea față de Dumnezeu (Psalmul 19.13, Evrei 10.26). Păcatul cu voia aduce, mai devreme sau mai târziu, judecata lui Dumnezeu, însă nici păcatele din ignoranță nu sunt scuzabile: „Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție.” (Efeseni 4.17-19, vezi și Faptele Apostolilor 3.17-19, Faptele Apostolilor 17.30-31) Iertarea e disponibilă pentru toți, dar lăsăm în seama harului suveran al lui Dumnezeu să-l facă pe păcătos să se pocăiască cu adevărat, ca să fie iertat (Efeseni 2.4).

Cei care Îl resping pe Isus și Evanghelia Lui în ignoranță, trebuie să-L primească cu pocăință, pentru a primi iertarea pentru păcatele lor. Isus a arătat acest lucru forte clar: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14.6) Nu contează că cineva ratează calea din cauza ignoranței sau datorită rebeliunii voite – tot ratează calea.

Totuși, oamenii nu sunt atât de ignoranți pe cât pot pretinde că sunt. Nimeni nu poate fi cu totul ignorant în privința lui Dumnezeu, și nimeni nu are o scuză să trăiască în neascultare. Apostolul Pavel spune: „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.” (Romani 1.18-20)

Deși uneori e posibil să păcătuim din ignoranță, putem avea întotdeauna siguranța iertării lui Dumnezeu. Apostolul Pavel e un exemplu clasic al acestui adevăr: „Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință, în necredință!” (1 Timotei 1.13) Totuși, celor care păcătuiesc cu voia și în mod obișnuit, Petru le arată clar: „În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.” (2 Petru 2.20-21)

Ioan ne clarifică lucrurile în privința iertării: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1.8-9)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Privitor la iertare, există o diferență între păcatul cu voia și păcatul din ignoranță?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries