settings icon
share icon
Întrebare

Ce este ocultismul?

Răspuns


Dicționarul definește termenul ocult ca „ascuns, secret și misterios, aparținând în special supranaturalului". Exemple de practici oculte sunt astrologia, vrăjitoria (Wicca), artele negre, ghicirea viitorului, magia (atât neagră, cât și albă), plăcile Ouija, cărțile de Tarot, spiritismul, parapsihologia și satanismul. Ființele umane au fost interesate dintotdeauna de ocultism, începând cu timpurile antice și până astăzi. Practicile oculte și fenomenele paranormale au captivat milioane de oameni din toată lumea și nu se limitează la cei ignoranți sau needucați. Sunt câțiva factori care fac ocultismul să pară fascinant pentru toată lumea, chiar în epoca noastră cu progrese tehnologice și științifice.

Un lucru este că practicile oculte ne stârnesc curiozitatea naturală. Mulți oameni care s-au implicat în ocultism au început cu practici „inofensive" cum sunt joaca cu placa Ouija din curiozitate. Mulți dintre cei care au început în acest fel și-au dat seama că se adâncesc tot mai mult în ocultism. Din nefericire, aceste fel de implicare e ca nisipul mișcător – ajungi ușor în el și e greu să ieși afară. Un alt element fascinant în ocultism e faptul că pare să ofere răspunsuri rapide și ușoare la întrebările vieții. Astrologul îți face binevoitor schema viitorului, placa Ouija și cărțile de Tarot îți dau îndrumare și mediumul te pune în legătură cu mătușa Estera, care îți spune că e bine în viața de după moarte. Practicile oculte sunt controlate de demoni, care oferă suficientă informație cât să-și țină victimele în fascinație, timp în care exercită tot mai mult control asupra inimilor și minților credule.

Pericolul practicilor oculte nu poate fi subliniat îndeajuns. Biblia ne spune că Dumnezeu detestă ocultismul și i-a avertizat pe israeliți să nu aibă de-a face cu el. Națiunile păgâne care înconjurau Israelul erau cufundate în ocultism – divinație, farmece, vrăjitorie, spiritism – și acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu i-a dat poporului Lui autoritate să-i alunge din țară (Deuteronomul 18.9-14). Noul Testament ne spune că sporirea interesului pentru ocultism este un semn al sfârșitului veacului: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor." (1 Timotei 4.1)

Cum putem recunoaște ocultismul și pe cei care-l promovează? Incidentul în care au fost implicați Pavel și Barnaba în zilele de început ale Bisericii e un bun punct de pornire. „După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul – căci așa se tâlcuiește numele lui –, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: „Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului?" (Fapte 13.6-10)

Din această relatare, vedem câteva caracteristici ale celor implicați în ocultism. Ei sunt proroci falși (versetul 6) care neagă doctrinele de bază ale creștinismului: dumnezeirea lui Cristos, căderea omului în păcat, cerul, iadul, mântuirea și lucrarea de ispășire a lui Cristos pe cruce. În al doilea rând, caută să-i influențeze pe oameni, mai ales pe cei aflați în poziții de putere, să-i abată de la credință (vs. 6-7). În al treilea rând, fac tot ceea ce le stă în putere să împiedice răspândirea Evangheliei adevărate a lui Cristos, opunându-se vestitorilor ei la fiecare pas (v. 8). Când adevărul Evangheliei salvării prin credința în Cristos e limitat, diminuat sau respins deschis, Satan și demonii se bucură.

Fără nicio îndoială că ocultismul în toate formele lui trebuie evitat. Trebuie să fim treji și să veghem, pentru că potrivnicul nostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită (1 Petru 5.8). Parte din a fi treaz și a veghea este să fii atent la înșelătoriile lui Satan, dar nu trebuie să te adâncești în detaliile fiecărei practici sau ale oricărui fenomen ocult. În schimb, trebuie să înțelegem scopul final al Celui rău – distrugerea sufletului nostru – și să intrăm în ofensivă îmbrăcându-ne cu „toată armătura lui Dumnezeu" (Efeseni 6.10-18). Numai atunci putem sta fermi și să stingem „săgețile arzătoare" ale Celui rău.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este ocultismul?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries