settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt diferitele nume și titluri ale Bibliei?

Răspuns


Există peste o duzină de nume și titluri ale Bibliei care se găsesc atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Următoarele alcătuiesc o listă a celor mai cunoscute:

Cartea Legii (Deuteronomul 31.26) – „Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră împotriva ta." Biblia este descrisă ca o carte de legi, care nu sunt menite să ne subjuge sau să sufoce relația noastră cu Dumnezeu, ci scopul lor este să sporească în noi cunoașterea standardului moral al lui Dumnezeu și să ne îndrepte către Cristos.

Evanghelia (Romani 1.16) – „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede..." Biblia ne descoperă Evanghelia, Vestea bună, cu privire la Domnul Isus Cristos. Prin Fiul lui Dumnezeu, păcatele noastre sunt iertate și ni se oferă mântuirea.

Sfânta Scriptură (Romani 1.2) – „... Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi." Biblia este o colecție de scrieri sacre, care sunt sfinte și pline de autoritate, pentru că au fost inspirate de Dumnezeu.

Legea lui Dumnezeu (Psalmul 19.7) – „Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor." Legile Bibliei nu trebuie confundate cu nicicare altele; ele sunt poruncile lui Dumnezeu și numai ale Lui, nu divagările omului.

Cuvântul viu (Fapte 7.38) – „El este acela care, în adunarea israeliților din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă." Biblia este o carte vie; fiecare carte, capitol și verset este plin de cunoașterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

Mesajul lui Cristos (Coloseni 3.16) – „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră." Mesajul lui Cristos este mesajul salvării din păcat prin Singurul care poate înfăptui acest lucru.

Scriptura (2 Timotei 3.16) – „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire." Fiind inspirată de Dumnezeu, Biblia este o colecție de scrieri fără asemănare. Este singura carte scrisă de oameni mișcați sau „mânați" de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (2 Petru 1.21).

Sulul cărții (Psalmul 40.7) – „«Iată-mă că vin!» – în sulul cărții este scris despre mine." În profeția aceasta cu privire la Isus, Biblia face referire la ea însăși ca fiind un sul de carte, un sul de pergament care conține documentația unei cunoașteri neprețuite care trebuie să fie răspândită din generație în generație.

Sabia Duhului (Efeseni 6.17) – „Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu." Precum o sabie, Biblia poate para și ataca și străpunge cu adevărul lui Dumnezeu. Scriitorul cărții Evrei spune că Biblia este mai ascuțită decât orice „sabie cu două tăișuri", pentru că „desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii" (Evrei 4.12).

Adevărul (Ioan 17.17) – „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul." Pentru că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, ea este adevărul. Fiecare cuvânt provine din mintea lui Dumnezeu. De vreme ce El este adevărul, la fel Cuvântul Său e fără doar și poate adevărul.

Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 11.28) – „Ferice mai degrabă de cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc!" Biblia este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, de vreme ce, prin fiecare carte, El ne vorbește în mod direct.

Cuvântul vieții (Filipeni 2.16) – „... ținând sus Cuvântul vieții." Biblia ne descoperă deosebirea dintre viață și moarte – viața veșnică care se află înaintea celor care Îl primesc pe Isus Cristos ca Mântuitor al lor și moartea veșnică pentru aceia care nu-L primesc.

Cuvintele Domnului (Psalmul 12.6) – „Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori." Cuvintele Bibliei sunt perfecte și fără greșeală, pentru că sunt cuvintele Domnului, rostite prin profeți și apostoli, ca să reveleze dragostea și gloria lui Dumnezeu.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt diferitele nume și titluri ale Bibliei?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries