settings icon
share icon
Întrebare

De ce să nu mă sinucid?

Răspuns


Inima mă conduce acum către cei care se gândesc să îşi pună capăt vieţilor sinucigându-se. Dacă te afli printre ei chiar acum, trebuie să fi experimentat multe emoţii şi trăiri, precum sentimentul disperării sau cel al pierderii speranţei. Ai putea să te simţi ca în cea mai adâncă groapă, şi să te îndoieşti că ar mai putea exista chiar şi o mică rază de speranţă că lucrurile ar putea să se îmbunătăţească. Nimănui nu pare să îi pese sau să înţeleagă prin ce treci. Mai merită trăită viaţa...?

Sentimentele de istovire sunt trăite de mulţi oameni în anumite perioade sau circumstanţe ale vieţii. Întrebările care îmi veneau în minte atunci când am trecut prin goluri emoţionale au fost: "Ar putea vreodată ca asta să fie voia lui Dumnezeu pentru mine, cel creat chiar de El?"; "Este Dumnezeu prea mic pentru a mă ajuta?"; "Sunt problemele mele prea mari pentru El?"

Sunt bucuros să îţi spun că dacă vei avea răbdare câteva momente pentru a-L lăsa pe Dumnezeu să fie chiar Dumnezeu în viaţa ta chiar acum, El îţi va demonstra cât de mare este El cu adevărat! "Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere" (Luca 1:37). Probabil că cicatrici ale rănilor din trecut au condus la sentimentul copleşitor al respingerii şi abandonării. Aceasta poate să dea naştere la auto-învinovăţire, supărare, amărăciune, gânduri de răzbunare, frică bolnăvicioasă etc., toate acestea generând probleme serioase în cele mai importante dintre relaţiile cu cei apropiaţi. Cu toate acestea, sinuciderea nu va servi decât la a-i devasta pe cei dragi, pe care cu siguranţă că nu ne dorim să îi rănim niciodată; asta ar produce răni sufleteşti cu care ar trebui să se confrunte tot restul vieţii lor.

Prietene, oricât de grele ar fi lucrurile prin care treci în viaţă, există un Dumnezeu al dragostei care te aşteaptă să Îl laşi să te ghideze cum să ieşi din tunelul disperării şi să intri în lumina Sa minunată. El este singura ta speranţă adevărată. Numele Lui este Iisus.

Acest Iisus, Fiul fără păcat al lui Dumnezeu, se identifică cu tine în ceea ce priveşte respingerea şi umilinţa. Profetul Isaia a scris despre El: "El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor." (Isaia 53:2-6).

Prietene, Iisus Hristos a îndurat toate acestea pentru ca tu să poţi avea toate păcatele tale iertate! Indiferent cât de grea este vina pe care o porţi cu tine, trebuie să ştii că El te va ierta dacă te pocăieşti în umilinţă (te întorci de la păcatele tale către Dumnezeu). "Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi (te voi elibera), iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmul 50:15). Nimic din tot ce ai fi putut face tu nu este prea grav pentru ca Iisus să nu poată ierta. Unii dintre cei mai cunoscuţi slujitori ai Săi din Biblie au comis păcate grele precum crimă (Moise), adulter (regele David), precum şi abuzuri fizice şi emoţionale (apostolul Pavel). Totuşi, în Domnul Hristos ei au găsit iertare şi o viaţă nouă, trăită din abundenţă. "Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu!" (Psalmul 51:2). "Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi" (2 Corinteni 5:17).

De ce nu ar trebui să te sinucizi? Prietene, Dumnezeu este gata să refacă ceea ce este "fărâmat"... şi anume viaţa pe care tu o ai chiar acum, şi mai precis faptul că tu vrei să sfârşeşti prin a te sinucide. Profetul Isaia a scris: "„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimes să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii,” „un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui." (Isaia 61:1-3).

Vino la Iisus, şi lasă-L pe El să îţi redea bucuria şi utilitatea în viaţă încrezându-te în El pentru a începe un nou drum în viaţa ta. "Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! "Doamne, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda Ta. Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită." (Psalmul 51:12, 15-17).

Doreşti tu să Îl accepţi pe Domnul Hristos ca Mântuitor şi Păstor al tău? El îţi va îndrepta paşii şi gândurile întotdeauna prin Cuvântul Său, Biblia. "Eu – zice Domnul – te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta" (Psalmul 32:8). "Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire”; frica de Domnul, iată comoara Sionului" (Isaia 33:6). În Hristos, chiar dacă vei mai avea lupte, de data aceasta vei avea SPERANŢĂ. El este "un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate" (Proverbe 18:24). Fie ca harul Domnului Iisus să fie cu tine la acest ceas al deciziei!

Dacă doreşti să te încrezi în Iisus Hristos ca Mântuitor al tău, spune-I lui Dumnezeu aceste cuvinte în inima ta: "Doamne, am nevoie de Tine în viaţa mea. Te rog să mă ierţi pentru tot ce am făcut până acum. Iată, îmi pun toată credinţa mea în Iisus Hristos şi cred că El este Mântuitorul meu. Te rog să mă curăţeşti, să mă vindeci şi să readuci bucuria în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru dragostea Ta pentru mine şi pentru moartea lui Iisus în locul meu."

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus ? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce să nu mă sinucid?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries