settings icon
share icon
Întrebare

Ce reprezintă perioada Necazului? Cum ştim faptul că Necazul va dura 7 ani?

Răspuns


Necazul reprezintă o perioadă de 7 ani din viitor, timp în care Dumnezeu va încheia disciplina poporului Israel şi va finaliza judecata Sa cu privire la cei necredincioşi. Biserica, alcătuită din toţi cei care au crezut în Persoana şi lucrarea Domnului Iisus prin care au fost salvaţi de la a suferi pedeapsa pentru păcate, nu va fi prezentă pe pământ în timpul Necazului. Biserica va fi fost deja luată de pe pământ înaintea Necazului printr-o lucrare specială denumită Răpirea (1 Tesaloniceni 4:13-18; 1 Corinteni 15:51-53). Biserica este ferită de la cunoaşterea mâniei lui Dumnezeu care se va revărsa peste pământ (1 Tesaloniceni 5:9). De-a lungul Sfintelor Scripturi, perioada Necazului mai este denumită şi altfel, folosind diverse expresii, precum:

1) Ziua Domnului (Isaia 2:12; 13:6, 9; Ioel 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; 1 Tesaloniceni 5:2)
2) strâmtorarea sau ziua mâniei (Deuteronom 4:30; Ţefania 1:15)
3) Necazul cel Mare care se referă la cea mai intensă parte – a doua – a perioadei de 7 ani (Matei 24:21)
4) vremea sau ziua strâmtorării (Daniel 12:1; Ţefania 1:15)
5) vremea de necaz a lui Iacov (Ieremia 30:7)

Pentru a înţelege scopul şi timpul în care se va desfăşura Necazul este necesar să înţelegem corect pasajul biblic din Daniel 9:24-27. Aceste versete din Daniel vorbesc despre 70 de săptămâni care au fost declarate împotriva “poporului tău”. Poporul lui Daniel sunt evreii, naţiunea lui Israel, iar ceea ce spune Daniel 9:24 reprezintă o perioadă de timp pe care Dumnezeu a dat-o pentru a se ajunge "până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi proorociei, şi până la ungerea Sfântului sfinţilor". Dumnezeu declară că cele “70 de săptămâni” vor dura până se vor împlini toate aceste lucruri. Este important să înţelegem că atunci când s-a vorbit despre “70 de săptămâni”, sensul nu este literal, adică săptămâni calendaristice aşa cum le cunoaştem noi, fiecare de câte 7 zile. Cuvântul “heptad” din ebraică folosit pentru a descrie săptămâna biblică din Daniel 9:24-27 înseamnă literal "7" iar 70 de săptămâni înseamnă literal 70 de câte 7, sau de 70 de ori câte 7. Această perioadă de timp înseamnă în realitate de 70 de ori câte 7 ani adică 490 de ani. Acest lucru este confirmat de o altă parte a acestui pasaj din Daniel. În versetele 25 şi 26, i se spune lui Daniel că Mesia va fi respins după “7 zile şi 62 de săptămâni” (adică în total 69 de săptămâni) începând cu data poruncii de reconstruire a Ierusalimului. Cu alte cuvinte, Mesia urma să fie respins după 69 ori 7 ani, adică 483 ani de la porunca de reconstruire a Ierusalimului. Istoricii care au studiat Biblia au confirmat faptul că au trecut într-adevăr 483 de ani de la momentul poruncii de reconstrucţie a Ierusalimului până când Iisus a fost crucificat. Cei mai mulţi învăţaţi creştini, indiferent de punctele de vedere pe care le au asupra evenimentelor escatologice (viitoare), au acelaşi punct de vedere în ceea ce priveşte cele 70 de săptămâni din Daniel.

Odată trecuţi cei 483 de ani de la porunca de reconstrucţie a Ierusalimului până la crucificarea lui Mesia, rămâne iată un ultim grup de 7, adică 7 ani până la împlinirea deplină a profeţiei din Daniel 9:24: "până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi proorociei, şi până la ungerea Sfântului sfinţilor". Aceasta perioadă finală de 7 ani este cunoscută ca perioada Necazului, fiind o vreme în care Dumnezeu va încheia judecata Sa asupra poporului Israel pentru păcatele acestuia.

Daniel 9:27 ne oferă câteva elemente în ceea ce priveşte înţelegerea perioadei Necazului de 7 ani. Daniel 9:27 spune: "El va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât". Persoana despre care se vorbeşte în acest verset este persoana pe care Iisus a numit-o “urâciunea pustiirii” (Matei 24:15) şi care este numită fiara în Apocalipsa 13. Daniel 9:27 spune că fiara va face un legământ pentru o săptămână (7 ani), însă la mijlocul acestei perioade de o săptămână (după 3 ani şi jumatate din perioada Necazului), el va rupe acest legământ, oprind jertfa şi darul de mâncare. Apocalipsa 13 explică faptul că fiara se va aşeza în templu şi va impune lumii întregi să i se închine. Apocalipsa 13:5 spune de asemenea că această perioadă va continua timp de 42 de luni, ceea ce echivalează cu 3 ani şi jumătate. Întrucât Daniel 9:27 spune că ruperea legământului va avea loc la mijlocul săptămânii, iar Apocalipsa 13:5 spune că fiara va obliga lumea să i se închine timp de 42 de luni, este iată uşor să vedem că durata totală în timp este de 84 de luni, adică 7 ani. De asemenea, vedem că Daniel 7:25 spune că este vorba despre "o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme" (o vreme=1 ani; două vremi=2 ani; o jumătate de vreme=o jumătate de an; în total 3 ani şi jumătate), referindu-se la Necazul cel Mare, respectiv jumătatea a doua a perioadei de 7 ani a Necazului, când “urâciunea pustiirii” (fiara) va fi în putere.

Pentru alte referinţe biblice privind perioada Necazului, citiţi Apocalipsa 11:2-3, care vorbeşte despre 1260 zile şi 42 luni, şi Daniel 12:11-12 care vorbeşte despre 1290 zile şi 1335 zile, ambele făcând astfel referire la mijlocul perioadei Necazului. Celelalte zile din Daniel 12 pot include perioada de timp de la finele judecăţii naţiunilor (Matei 25:31-46) şi perioada de pregătire a împărăţiei de 1000 de ani a lui Iisus Hristos (Apocalipsa 20:4-6).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce reprezintă perioada Necazului? Cum ştim faptul că Necazul va dura 7 ani?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries