settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă să fii mort spiritual?

Răspuns


Să fii mort spiritual înseamnă să fii despărțit de Dumnezeu. Când Adam a păcătuit, în Genesa 3.6, a introdus moartea în întreaga umanitate. Porunca lui Dumnezeu pentru Adam și Eva a fost că nu puteau mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Lucrul acesta a venit împreună cu avertizarea că neascultarea va avea ca rezultat moartea: „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.»" Sintagma „vei muri negreșit" poate fi tradusă literal „murind vei muri". Lucrul acesta înseamnă o stare continuă de moarte care începe cu moartea spirituală, continuă de-a lungul vieții ca o degradare treptată a trupului și culminează cu moartea fizică. Moartea spirituală imediată a avut ca rezultat despărțirea de Dumnezeu. Gestul său de a se ascunde de Dumnezeu (Genesa 3.8) dovedește această despărțire, la fel ca încercarea lui de a plasa vina pentru păcat asupra femeii (Genesa 3.12).

Din nefericire, această moarte spirituală – și în cele din urmă fizică – nu a fost limitată la Adam și Eva. Ca reprezentant al rasei umane, Adam a atras după sine toată omenirea în păcat. Pavel clarifică acest lucru în Romani 12.5, spunându-ne că păcatul și moartea au intrat în lume și, prin păcatul lui Adam, s-au răspândit asupra tuturor oamenilor. Mai mult, Romani 6.23 spune că plata păcatului este moartea; păcătoșii trebuie să moară, pentru că păcatul ne desparte de Dumnezeu. Orice separare de Sursa Vieții înseamnă pentru noi, în mod natural, moarte.

Dar nu numai păcatul moștenit produce moarte spirituală, ci și propria noastră păcătoșenie contribuie. Efeseni 2 ne învață că, înainte de a fi mântuiți, suntem „morți" în fărădelegile și păcatele noastre (versetul 1). Lucrul acesta vorbește în mod necesar despre moartea spirituală, pentru că, din punct de vedere fizic, suntem încă „în viață" înainte de mântuire. Pe când eram în acea stare de „moarte" spirituală, Dumnezeu ne-a mântuit (versetul 5; vezi și Romani 5.8). Coloseni 2.13 repetă acest adevăr: „Pe voi, care erați morți în greșelile voastre... Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile."

Pentru că suntem morți în păcat, suntem cu totul incapabili să ne încredem în Dumnezeu și în Cuvântul Lui. Isus a afirmat în mod repetat că, fără El, suntem fără putere (Ioan 15.5) și că nu putem veni la El fără ca Dumnezeu să ne capaciteze (Ioan 6.44). Pavel ne învață, în Romani 8, că mintea noastră naturală nu se poate supune lui Dumnezeu, nici să-I fie plăcută Lui (versetele 7-8). În starea noastră căzută, nu suntem în stare nici măcar să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu (1 Corinteni 2.14).

Acțiunea lui Dumnezeu prin care ne aduce la viață din moartea spirituală se numește regenerare. Regenerarea este înfăptuită numai de către Duhul Sfânt, prin moartea și învierea lui Isus Cristos. Când suntem regenerați, suntem aduși la viață împreună cu Cristos (Efeseni 2.5) și înnoiți de Duhul Sfânt (Tit 3.5). E ca și când te naști a doua oară, așa cum l-a învățat Isus pe Nicodim, în Ioan 3.3, 7. Fiind aduși la viață de către Dumnezeu, nu vom mai muri cu adevărat niciodată – avem viață veșnică. Isus a spus adesea că a crede în El înseamnă să ai viață veșnică (Ioan 3.16, 36, 17.3).

Păcatul duce la moarte. Singura cale de a scăpa de această moarte este să vii la Isus prin credință, atras de Duhul Sfânt. Credința în Cristos duce la viață spirituală și, în cele din urmă, la viața veșnică.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă să fii mort spiritual?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries