settings icon
share icon
Întrebare

Este mormonismul o sectă? Ce cred mormonii?

Răspuns


Religia mormonă a fost fondată mai puţin de 200 de ani în urmă de Joseph Smith. Acest om a pretins că a fost vizitat de Dumnezeu Tatăl şi de Iisus Hristos şi că i s-a spus că toate bisericile şi credinţele sunt false şi defăimătoare. Joseph s-a apucat apoi să fondeze o religie cu totul nouă care să pretindă că este “singura biserică adevărată de pe pământ”. Problema mormonilor este că învăţătura lor contrazice, modifică şi adaugă învăţăturii biblice. Creştinii nu au nici un motiv să creadă că Biblia nu este adevărată şi completă. A crede cu adevărat în Dumnezeu înseamnă şi a crede întru totul în Cuvântul Său, Biblia. Şi întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ea vine de la El (2 Timotei 3:16).

Mormonii cred că de fapt există 4 surse de inspiraţie divină în loc de unul singur. 1) Biblia, “atâta cât este tradusă corect”. Nu este clar la ce versete se face referire ca fiind incorect traduse. 2) Cartea lui Mormon a fost “tradusă” de Smith şi publicată în 1830. Smith pretinde că aceasta este “cea mai corectă carte” de pe pământ, şi că oamenii pot ajunge mai aproape de Dumnezeu doar urmând preceptele acestei cărţi şi nu ale altora. 3) Doctrina şi Legămintele este considerată ca un fel de scriptură de către mormoni, fiind o carte care conţine pretinse revelaţii moderne în ceea ce priveşte “biserica lui Iisus Hristos, restaurată”. 4) Perla de Mare Preţ este considerată de mormoni ca având scopul de a “clarifica” aspectele doctrinare şi de învăţătură care s-au pierdut din Biblie şi adaugă astfel propriile informaţii cu privire la crearea pământului.

Mormonii cred aceste lucruri despre Dumnezeu: că El nu a fost dintotdeauna Fiinţa Supremă din univers, ci a atins acest statut prin trăirea unei vieţi corecte şi prin eforturi continue. Ei cred că Dumnezeu Tatăl are “un trup de carne şi oase tangibil precum cel al oamenilor”. Deşi abandonată de liderii mormoni moderni, Brigham Young a învăţat pe mormoni ideea că Adam a fost de fapt Dumnezeu şi tatăl lui Iisus Hristos. Creştinii ştiu aceasta despre Dumnezeu: există un singur Dumnezeu adevărat (Deuteronom 6:4, Isaia 43:10, 44:6-8), că El a fost dintotdeauna şi va exista veşnic (Deuteronom 33:27, Psalmul 90:2, 1 Timotei 1:17), şi că El nu a fost creat, ci El este Creatorul (Geneza capitolul 1, Psalmul 24:1, Isaia 37:16). El este perfect şi nimeni nu poate fi egal cu El (Psalmul 86:8, Isaia 40:25). Dumnezeu Tatăl nu este om şi nici nu a fost vreodată (Numeri 23:19, 1 Samuel 15:29, Osea 11:9). El este Duh (Ioan 4:24), iar un duh nu este făcut din carne şi oase (Luca 24:39).

Mormonii cred că există nivele diferite sau împărăţii diferite în viaţa de după moarte: Împărăţia Celestă, Împărăţia Terestră, Împărăţia Telestă şi restul întuneric. Locul unde vor ajunge oamenii depinde de ceea ce cred şi fac ei în viaţa de pe pământ.

Biblia ne spune că după moarte, oamenii merg fie în Rai fie în Iad, bazat pe credinţa sau lipsa credinţei în Iisus Hristos. A fi eliberat de trupul pământesc înseamnă, pentru un credincios, a fi cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:6-8). Necredincioşii merg în iad sau locuinţa morţilor (Luca 16:22-23). Când Iisus va veni pentru a doua oară pe pământ, credincioşii vor primi trupuri noi (1 Corinteni 15:50-54). Va fi un Cer nou şi un Pământ nou pentru cei credincioşi (Apocalipsa 21:1), iar necredincioşii vor fi aruncaţi într-un iaz de foc veşnic (Apocalipsa 20:11-15). După moarte, nu există nici o a doua şansă de mântuire (Evrei 9:27).

Liderii mormoni au propagat ideea că încarnarea lui Iisus a fost rezultatul unei relaţii fizice dintre Dumnezeu Tatăl şi Maria. Ei cred că Iisus este Dumnezeu, dar şi că orice om poate să devină un dumnezeu. Creştinii au învăţat de-a lungul timpurilor faptul că Dumnezeu este Triunic şi că El există din veşnicie ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (Matei 28:19). Nimeni nu poate ajunge la fel ca Dumnezeu, doar El este sfânt (1 Samuel 2:2). Noi doar putem fi sfinţi în ochii lui Dumnezeu prin credinţa în El (1 Corinteni 1:2). Iisus este Singurul Fiu al lui Dumnezeu (Ioan 3:16) şi este Singurul care a trăit o viaţă lipsită de păcat şi vină şi care deţine cel mai înalt loc de cinste din Cer, fiind Însuşi Dumnezeu (Evrei 7:26). Iisus şi Dumnezeu sunt în esenţă Unul şi Acelaşi, Iisus fiind Singurul care a existat înainte de naşterea fizică (Ioan 1:1-8, 8:56). Iisus S-a dat pe sine ca sacrificiu pentru păcatele noastre, iar Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi iar într-o zi orice om de pe pământ va recunoaşte că Iisus Hristos este Domnul (Filipeni 2:6-11). Iisus ne spune că este imposibil să ajungem în Rai pe baza faptelor noastre bune, acest lucru fiind posibil doar prin credinţa în El (Matei 19:26). Vor fi mulţi oameni care nu Îl vor crede. “Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea” (Matei 7:13). Noi toţi merităm pedeapsa veşnică pentru păcatele noastre, însă dragostea şi harul infinite ale lui Dumnezeu ne permit să scăpăm de această pedeapsă. “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Este clar că există o singură modalitate pentru a primi mântuirea; să Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, Iisus Hristos (Ioan 17:3). Şi acest lucru nu este posibil prin faptele noastre, ci prin credinţă (Romani 1:17, 3:28). Atunci când avem această credinţă, vom fi în mod automat ascultători de legile lui Dumnezeu şi ne vom boteza din dragoste pentru El, nu pentru că ar fi o cerinţă pentru a fi mântuiţi. Putem primi acest dar indiferent cine suntem sau ce am fi făcut (Romani 3:22). “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12). Deşi mormonii sunt în mod obişnuit persoane prietenoase, arată dragoste şi respect faţă de oameni, ei sunt implicaţi într-o religie falsă care distorsionează grav învăţătura despre natura lui Dumnezeu, despre Persoana lui Iisus Hristos şi despre modul cum oamenii pot fi mântuiţi.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Este mormonismul o sectă? Ce cred mormonii?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries