settings icon
share icon
Întrebare

Sunt mormon. De ce ar trebui să mă gândesc să devin creștin?

Răspuns


Orice om din orice religie – sau fără nicio religie – care se întreabă „De ce ar trebui să mă gândesc să devin creștin?" trebuie să aibă în vedere afirmațiile creștinismului. Pentru un mormon care pune o astfel de întrebare, deosebirile dintre dogmele creștinismului biblic și filosofia Sfinților din Zilele din Urmă ar trebui să fie primul domeniu de cercetat. Dacă Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu (atât Joseph Smith, cât și Brigham Young au crezut acest lucru), atunci credințele de bază ale mormonismului și ale Sfinților din Zilele din Urmă (dacă aceste credințe sunt demne de încredere) trebuie să fie în acord cu învățătura Bibliei. Totuși, există incompatibilități, și vom privi la patru domenii de discrepanță între mormonism și Biblie.

1) Un mormon care se gândește să devină creștin trebuie să înțeleagă că mormonismul ne învață dependența de surse extrabiblice. Biblia ne învață că e suficientă pentru a ne învăța trăirea creștină (2 Timotei 3.16) și că Dumnezeu a blestemat în mod specific pe oricine pretinde că are autoritate să adauge ceva la ceea ce Dumnezeu a revelat deja în Biblie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a afirmat că revelația Lui scrisă este completă (Apocalipsa 22.18-19). Prin urmare nu există niciun motiv ca Dumnezeu să scrie mai mult. Un Dumnezeu care Își scrie cartea, spune că e completă, și apoi Își dă seama că a uitat ceva fie nu Și-a făcut planul pentru viitor, fie nu a știut suficient încât să scrie totul de prima dată. Un astfel de dumnezeu nu este Dumnezeul Bibliei. Totuși, mormonismul ne învață că Biblia este doar una dintre patru surse de autoritate, celelalte trei fiind Cartea lui Mormon, Doctrina și legăminte și Perla de mare preț. Acestea trei provin de la un singur om care le-a declarat ca fiind inspirate de Dumnezeu, primul și singurul text cu adevărat inspirat. Să adaugi material la Scriptură și să-l numești inspirat înseamnă să-L contrazici pe Dumnezeu.

2) Un mormon care se gândește să devină creștin trebuie să înțeleagă că mormonismul promovează un dumnezeu mai mic. Mormonismul ne învață că Dumnezeu nu a fost întotdeauna Ființa Supremă a universului (Mormon Doctrine [Învățătura lui Mormon, n.tr.], p. 321), ci a ajuns la acel statut prin trăire dreaptă (Teachings of the Prophet Joseph Smith [Învățăturile profetului Joseph Smith, n.tr.], p. 345). Și totuși, cine definește termenul de drept? Standardul poate veni numai de la Dumnezeu Însuși. Așadar, învățătura că Dumnezeu a devenit Dumnezeu îndeplinind un standard predeterminat care își are originea în Dumnezeu e o contradicție mai mult, un dumnezeu care nu e etern și existent prin sine nu e Dumnezeul Bibliei. Biblia ne învață că Dumnezeu e etern și există prin Sine Însuși (Deuteronomul 33.27, Psalmul 90.2, 1 Timotei 1.17) și nu e creat, ci e Creatorul Însuși (Genesa 1, Psalmul 24.1, Isaia 37.16, Coloseni 1.17-18).

3) Un mormon care se gândește să devină creștin trebuie să înțeleagă că mormonismul ne învață o părere umflată despre omenire, cu totul neconcordantă cu învățătura biblică. Mormonismul ne învață că orice om poate deveni și dumnezeu (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 345-354, Doctrine and Convenants 132:20). Însă Biblia ne învață în mod repetat că suntem prin natura noastră păcătoși (Ieremia 17.9, Romani 3.10-23, 8.7) și că Dumnezeu e singurul Dumnezeu (1 Samuel 2.2, Isaia 44.6, 8, 46.9). Isaia 43.10 consemnează chiar ce zice Dumnezeu: „Înainte de Mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după Mine nu va fi." Cum poate mormonismul afirma că oamenii vor deveni dumnezei în fața unei astfel de dovezi scripturale copleșitoare e mărturia dorinței adânci a omului de a uzurpa locul lui Dumnezeu, o dorință născută în inima lui Satan (Isaia 14.14) și dată mai departe lui Adam și Evei în Grădină (Genesa 3.5). Dorința de a uzurpa tronul lui Dumnezeu – sau să-l împartă – îi caracterizează pe toți cei care îl au de tată pe Diavolul, inclusiv Anticristul, care va acționa în baza aceleiași dorințe la sfârșitul vremurilor (2 Tesaloniceni 2.3-4). De-a lungul istoriei, multe religii false s-au dezvoltat pe aceeași dorință de a fi dumnezeu. Însă Dumnezeu declară că nu există Dumnezeu în afară de El, și ar fi bine să nu îndrăznim să-L contrazicem.

4) Un mormon care se gândește să devină creștin trebuie să înțeleagă că mormonismul ne învață că suntem capabili să ne dobândim noi înșine mântuirea, contrar învățăturii Scripturii (Articles of Faith, p. 92, 2 Nephi 25:23). Cu toate că în mod sigur vom trăi diferit datorită credinței noastre, nu faptele noastre sunt cele care ne salvează, ci numai harul lui Dumnezeu, prin credința pe care ne-o dă ca dar fără plată (Efeseni 2.4-10). Aceasta pentru că Dumnezeu acceptă numai neprihănirea Lui perfectă. Cristos a murit pe cruce să dea în schimb neprihănirea Lui pe păcatul nostru (2 Corinteni 5.21). Putem fi făcuți sfinți în ochii lui Dumnezeu numai prin credința în Cristos (1 Corinteni 1.2).

În cele din urmă, credința într-un Cristos fals duce la o salvare falsă. Orice salvare care este „dobândită" e o salvare falsă (Romani 3.20-28). Pur și simplu nu putem fi vrednici de salvare prin meritele noastre. Dacă nu ne putem încrede în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu mai avem nicio temelie în care să ne încredem. Dacă ne putem încrede în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să recunoaștem că Cuvântul Lui e întemeiat și ne putem baza pe el. Dacă Dumnezeu nu ar fi putut păstra sau nu ar fi păstrat Cuvântul Lui exact, atunci nu ar fi Dumnezeu. Deosebirea dintre mormonism și creștinism este că creștinii proclamă un Dumnezeu veșnic existent prin Sine Însuși, care a stabilit un standard perfect și sfânt la care nu ne putem ridica cu trăirea noastră și care atunci, din dragostea Lui cea mare, a plătit prețul pentru păcatul nostru, trimițându-L pe Fiul Său să moară pe cruce pentru noi.

Dacă ești gata să-ți pui încrederea în jertfa atotsuficentă a lui Isus Cristos, Îi poți spune lui Dumnezeu următoarele lucruri: „Doamne Tată, știu că sunt un păcătos și că merit mânia Ta. Recunosc și cred că Isus e singurul Salvator. Îmi pun încrederea numai în Isus să mă salveze. Doamne Tată, Te rog iartă-mă, curăță-mă și schimbă-mă. Îți mulțumesc pentru harul Tău minunat și pentru îndurarea Ta!"

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Sunt mormon. De ce ar trebui să mă gândesc să devin creștin?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries