settings icon
share icon
Întrebare

Ce este modalismul/monarhianismul modalist?

Răspuns


Modalismul și monarhianismul sunt două concepții false cu privire la natura lui Dumnzeu și a lui Isus Cristos care au apărut în secolele al II-lea și al III-lea d.Cr. Un modalist Îl vede pe Dumnezeu ca fiind o singură Persoană, în loc de trei Persoane, și crede că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt pur și simplu diferite moduri sau forme ale aceleiași Persoane divine. Potrivit modalismului, Dumnezeu poate alterna între trei manifestări distincte. Un monarhian crede în unitatea lui Dumnezeu (cuvântul latinesc monarchia înseamnă „singură domnie”), până la punctul în care neagă natura triunică a lui Dumnezeu. Atât modalismul, cât și monarhianismul susțin inevitabil doctrina patripasianismului, învățătura că Dumnezeu Tatăl a suferit pe cruce cu (sau ca) Fiul, și sunt strâns corelate cu sabelianismul.

Monarhianismul a îmbrăcat două forme principale, monarhianismul dinamic (sau adopționist) și monarhianismul modalist. Monahianismul dinamic a început cu o concepție eronată cu privire la natura lui Isus, și anume că nu a fost Dumnezeu, ci, la botezul Său, a primit de la Dumnezeu puterea să facă minunile pe care le-a făcut. Monarhianismul modalist, pe de altă parte, a preluat concepția modalistă că Isus era Dumnezeu, dar numai în virtutea faptului că era una dintre „manifestările” lui Dumnezeu. Potrivit monarhianismului, Logosul lui Dumnezeu nu are o existență separată, personală în sine însuși. Termenii biblici Fată, Fiu și Duh Sfânt sunt doar nume diferite pentru aceeași Persoană, potrivit convingerilor unui monarhian.

Monarhianismul modalist susține învățătura că unitatea lui Dumnezeu e incompatibilă cu Persoane distincte în cadrul Dumnezeirii. Potrivit modalismului, Dumnezeu S-a manifestat în diverse moduri ca Tată (în special în Vechiul Testament), ca Fiu (în principal de la zămislirea lui Isus și până la înălțarea Lui) și ca Duh Sfânt (mai ales după înălțarea lui Isus la cer). Monarhianismul modalist își are rădăcinile în învățătura falsă a lui Noetus din Smirna, în jurul anului 190 d.Cr. Noetus s-a autodenumit Moise și l-a numit pe fratele său Aaron și i-a învățat pe oameni că, dacă Isus ar fi Dumnezeu, ar trebui să fie identic cu Tatăl. Hipolit din Roma s-a opus acestei falsități în „Contra Noetum”. O formă incipientă de monarhianism modalist a fost prezentată și în învățătura unui preot din Asia Mică numit Praxeas, care a călătorit la Roma și Cartagina aproximativ în anul 206 d.Cr. Tertulian a combătut învățătura lui Praxeas în „Adversus Praxean”, în jurul anului 213. Monarhianismul modalist și ereziile legate de el au fost respinse și de Origen, Dionisie al Alexandriei și de Conciliul de la Niceea, în 325.

O formă de monarhianism există și astăzi în penticostalismul unitarian. În teologia unitariană, care e anti-Trinitară, nu există distincții între Persoanele Dumnezeirii. Isus e Dumnezeu, dar e și Tatăl și Duhul Sfânt. Într-o ușoară deviere de la modalismul antic, penticostalii unitarieni susțin învățătura că Dumnezeu poate să Se manifeste în toate cele trei „moduri” simultan, cum s-a întâmplat la botezul lui Isus, în Luca 3.22.

Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind Unul (Deuteronomul 6.4), dar apoi vorbește de trei Persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28.19). În ce fel se armonizează aceste două adevăruri e de neconceput pentru mintea umană. Când încercăm să înțelegem ceea ce nu poate fi pătruns, vom eșua de fiecare dată într-o măsură. Însă Scriptura e clară: Dumnezeu există în trei Persoane coeterne și coegale. Isus S-a rugat Tatălui Său (Luca 22.42) și acum stă la dreapta Tatălui în cer (Evrei 1.3). Tatăl și Fiul L-au trimis pe Duhul Sfânt în lume (Ioan 14.26, 15.26). Modalismul și mai specific monarhianismul modalist sunt periculoase din punct de vedere teologic, pentru că atacă chiar natura lui Dumnezeu. Și orice învățătură care nu-L recunoaște pe Dumnezeu ca fiind trei Persoane distincte e o învățătură nebiblică.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este modalismul/monarhianismul modalist?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries