settings icon
share icon
Întrebare

Unde profețesc Scripturile evreiești moartea și învierea lui Mesia?

Răspuns


În tot cuprinsul Scripturilor evreiești, promisiunea unui Mesia e dată în mod clar. Aceste profeții mesianice au fost făcute cu sute și uneori mii de ani înainte ca Isus Cristos să Se nască, și în mod clar Isus Cristos e singura Persoană care a trăit vreodată pe pământ să le împlinească. Într-adevăr, din Genesa până în Maleahi sunt peste 300 de profeții specifice care detaliază venirea acestui Uns. Pe lângă profețiile care detaliază nașterea Lui din fecioară, nașterea în Betleem, nașterea din seminția lui Iuda, descendența din Împăratul David, viața Lui fără păcat și lucrarea de ispășire pentru păcatele poporului Lui, moartea și învierea lui Mesia cel evreu era și ea bine documentată în Scripturile profetice evreiești, cu mult înainte ca moartea și învierea lui Isus Cristos să aibă loc în istorie.

Dintre cele mai binecunoscute profeții în Scripturile evreiești care privesc moartea lui Mesia, Psalmul 22 și Isaia 53 se remarcă cu siguranță. Psalmul 22 e în mod deosebit uimitor pentru că prezice numeroase elemente separate despre răstignirea lui Isus cu o mie de ani înainte ca El să fie răstignit. Iată câteva exemple. Mesia va avea mâinile și picioarele „străpunse" (Psalmul 22.16, Ioan 20.25). Oasele lui Mesia nu vor fi zdrobite (picioarele unei persoane erau de obicei zdrobite după răstignire, pentru a-i grăbi moartea) (Psalmul 22.17, Ioan 19.33). Oamenii vor trage la sorți pentru haina lui Mesia (Psalmul 22.18, Matei 27.35).

Isaia 53, profeția mesianică clasică cunoscută ca profeția „Robului care suferă", detaliază și ea moartea lui Mesia pentru păcatele poporului Lui. Cu mai bine de 700 de ani înainte ca Isus să Se nască, Isaia dă detalii cu privire la viața și moartea Lui. Mesia va fi respins (Isaia 53.3, Luca 13.34). Mesia va fi omorât ca o jertfă înlocuitoare pentru păcatele poporului Lui (Isaia 53.5-9, 2 Corinteni 5.21). Mesia va tăcea în fața acuzatorilor Lui (Isaia 53.7, 1 Petru 2.23). Mesia va fi îngropat la un loc cu cel bogat (Isaia 53.9, Matei 27.57-60). Mesia va fi alături de infractori la moartea Lui (Isaia 53.12, Marcu 15.27) .

Pe lângă moartea lui Mesia cel evreu, este prevestită și învierea Lui din morți. Cea mai clară și binecunoscută dintre profețiile privitoare la înviere este cea scrisă de David, împăratul Israelului, în Psalmul 16.10, și aceasta scrisă cu un mileniu înainte de nașterea lui Isus: „Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea."

În ziua sărbătorii evreiești Șavuot (a Săptămânilor sau Cincizecimea), când Petru a predicat prima predică evanghelică, a afirmat plin de curaj că Dumnezeu L-a înviat pe Isus, Mesia cel evreu, din morți (Fapte 2.24). Apoi a explicat că Dumnezeu a înfăptuit acest fapt miraculos ca împlinire a profeției lui David din Psalmul 16. De altfel, Petru a citat cuvintele lui David în detaliu, așa cum apar în conținutul Psalmului 16.8-11. Cu câțiva ani mai târziu, Pavel a făcut același lucru când i-a vorbit comunității evreiești din Antiohia. La fel ca Petru, Pavel a declarat că Dumnezeu L-a înviat pe Mesia din morți, ca împlinire a Psalmului 16.10 (Fapte 13.33-35).

Învierea lui Mesia e puternic sugerată într-un alt psalm davidic. Din nou, e vorba despre Psalmul 22. În versetele 19-21, Salvatorul care suferă Se roagă pentru izbăvirea „din gura leului" (o metaforă pentru Satan). Această rugăciune în disperare e apoi urmată imediat, în versetele 22-24, de un imn de laudă în care Mesia Îi mulțumește lui Dumnezeu că I-a ascultat rugăciunea și L-a izbăvit. Învierea lui Mesia e sugerată în mod clar între finalul rugăciunii din versetul 21 și începutul cântării de laudă din versetul 22.

Și din nou înapoi la Isaia 53: după ce profețește că Robul care suferă al lui Dumnezeu va suferi pentru păcatele poporului Său, profetul spune că apoi El va fi „șters de pe pământul celor vii". Dar Isaia afirmă apoi că El (Mesia) „va vedea o sămânță de urmași" și că Dumnezeu Tatăl va face să „trăiască multe zile" (Isaia 53.5, 8, 10). Isaia mai departe reafirmă promisiunea învierii în cuvinte diferite: „La sfârșitul suferințelor Lui va vedea lumina și va fi mulțumit." (Isaia 53.11, NTLR)

Fiecare aspect al nașterii, al vieții, al morții și al învierii lui Isus Mesia a fost profețit în Scripturile evreiești cu mult înainte ca evenimentele să se petreacă în decursul istoriei omenirii. Nu e de mirare că Isus Mesia le va spune liderilor religioși din zilele Sale: „Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine." (Ioan 5.39)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Unde profețesc Scripturile evreiești moartea și învierea lui Mesia?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries