settings icon
share icon
Întrebare

Ce este misticismul creștin?

Răspuns


Misticismul creștin e un termen dificil de definit. E adesea considerat practica cunoașterii experiențiale a lui Dumnezeu. Termenul poate fi aplicat și misterului Euharistiei în romano-catolicism, cât și așa-numitelor înțelesuri ascunse ale Scripturii, cum este în gnosticism. Biblia nu are înțelesuri ascunse, nici elementele împărtășaniei nu devin literalmente trupul și sângele lui Cristos. Deși e adevărat că creștinii Îl experimentează pe Dumnezeu, misticismul creștin tinde să înalțe cunoașterea experiențială și să celebreze ceea ce e misterios, concentrându-se pe misticism pentru creșterea spirituală. Creștinismul biblic se concentrează în cunoașterea lui Dumnezeu prin Cuvântul Lui (Biblia) și comuniunea cu Duhul Sfânt prin rugăciune. Misticismul tinde să fie o practică individuală, subiectivă, în timp ce creștinismul biblic e atât o relație individuală cu Dumnezeu, cât și una care e trăită în mod necesar în comunitate. Nu există creștin solitar. Nu tot din ceea ce poate fi considerat „misticism creștin” e greșit, dar mare parte este, și atenția concentrată asupra misticismului cu siguranță poate duce individul în eroare.

Misticismul poate fi întâlnit în multe religii. Implică adesea ascetism de un fel sau altul și caută unirea cu Dumnezeu. Cu siguranță e bine să vrei să te apropii de Dumnezeu, dar unirea mistică cu Dumnezeu se deosebește de felul de intimitate cu Dumnezeu la care sunt chemați creștinii. Misticismul tinde să caute experiențele și uneori e considerat secretos sau elitist. Creștinii sunt conștienți și sunt angajați în realitățile spirituale (Efeseni 1.3, 6.10-19) și creștinismul biblic implică experimentare spirituală, iar intimitatea cu Dumnezeu e destinată tuturor creștinilor și nu e tăinuită de niciun fel de practică misterioasă. Apropierea de Dumnezeu nu e nimic misterios sau elitist, ci implică lucruri precum rugăciunea regulată, studierea Cuvântului lui Dumnezeu, închinarea adusă Lui și părtășia cu alți credincioși. Eforturile noastre pălesc în comparație cu lucrarea pe care Însuși Dumnezeu o face în noi. De fapt, eforturile noastre sunt mai mult un răspuns la lucrarea Lui, decât ceva ce își are originea în noi.

Creștinii au parte de ceea ce pot fi considerate experiențe mistice. Când Îl acceptăm pe Isus ca Salvator, în noi vine să locuiască Duhul Sfânt. El ne transformă și ne face să putem trăi potrivit cu chemarea lui Dumnezeu. Adesea, umplut fiind cu Duhul Sfânt, creștinul va da dovadă de multă înțelepciune sau credință sau discernământ spiritual. Un creștin umplut cu Duhul Sfânt va da dovadă și de lucruri cum sunt dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea. Facerea de bine, credincioșia și autocontrolul (Galateni 5.22-23). Duhul Sfânt îi ajută pe credincioși să înțeleagă adevărul și să-l trăiască (1 Corinteni 2.13-16). Acesta nu e rezultatul unor practici mistice, ci un semn al Duhului Sfânt care locuiește în creștin și care lucrează. 2 Corinteni 3.18 vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră: „Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

Mișcarea carismatică, cu accentul pe care îl pune pe vise și vedenii, simțăminte și experiențe și revelații noi, este o formă de misticism creștin. Pentru că avem Cuvântul complet al lui Dumnezeu, nu trebuie să căutăm vise și vedenii sau revelații suplimentare din partea lui Dumnezeu. Deși e posibil ca Dumnezeu să Se reveleze în vise și vedenii în zilele noastre, trebuie să fim atenți la natura subiectivă a simțămintelor și a impresiilor spirituale.

E de maximă importanță să ne aducem aminte că orice experimentează un creștin trebuie să se alinieze cu adevărul Bibliei. Dumnezeu nu Se va autocontrazice. El nu generează confuzie (1 Corinteni 14.33). Dumnezeu cu siguranță depășește înțelegerea noastră completă și multe lucruri sunt misterioase cu privire la El. Dar ni S-a revelat. În loc să căutăm experiențe mistice, trebuie să ne implicăm în lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a revelat (Deuteronomul 29.29). Efeseni 1.3-14 vorbește despre binecuvântările spirituale în Cristos. În parte, pasajul spune: „Căci [Dumnezeu] a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuși, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Și uni iarăși într-unul în Cristos toate lucrurile: cele din ceruri și cele de pe pământ.” (v. 9-10) Dumnezeu a revelat misterul și ne cheamă să umblăm cu credincioșie în căile Sale, în timp ce Își împlinește planul (Ioan 15.1-17, Filipeni 3.20-21, 2 Corinteni 15.16-21).

2 Petru 1.3-8 rezumă frumos chemarea noastră: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Cristos.” Există mister, și totuși, felul în care suntem chemați să trăim nu este deloc misterios. Studiază Cuvântul, caută să-L onorezi pe Dumnezeu și permite-I Duhului Său Sfânt să lucreze în tine.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este misticismul creștin?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries