settings icon
share icon
Întrebare

Sunt un martor al lui Iehova. De ce ar trebui să iau în calcul să devin creștin?

Răspuns


Probabil cel mai important aspect comun între creștinii evanghelici și martorii lui Iehova este credința noastră și încrederea în Biblie ca fiind autoritatea supremă inspirată de Dumnezeu în chestiunile care țin de Dumnezeu și de așteptările Lui de la noi. Cu toate că înțelegem lucrurile diferit, martorii lui Iehova sunt de lăudat pentru dependența lor de Sfânta Scriptură și sârguința în studierea ei pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și voia Lui. La fel ca cei din Bereea, e înțelept să examinăm toate lucrurile în lumina Scripturii. Pentru acest scop, vom cerceta versete din Traducerea Lumii Noi (versiunea Bibliei publicată de Turnul lor de Veghe), pentru a clarifica câteva înțelegeri greșite obișnuite.

Numele lui Dumnezeu
Creștinii își au numele de la faptul că sunt urmașii care se închină lui Isus Cristos și au fost pentru prima dată numiți „creștini" în Antiohia, în timpul lucrării lui Pavel (Fapte 11.26). Pavel a arătat în mod repetat că a fi creștin înseamnă să fii o mărturie pentru oameni în ceea ce privește Persoana lui Isus Cristos, să fii un martor al cuvintelor și al lucrărilor lui Cristos. Martorii lui Iehova, de cealaltă parte, cred că trebuie să ne concentrăm exclusiv pe Dumnezeu Tatăl (care uneori în Biblie e numit „Iehova"). Însă numele „Iehova" e un nume hibrid creat de creștini prin adăugarea vocalelor în tetragramatonul „YHWH", care a fost transmiterea originală pe care o cunoaștem acum ca „Iahve" în evreiește și „Iehova" în grecește. Creștinii evanghelici înțeleg că Isus e Dumnezeu în toată plinătatea Sa, egal în dumnezeire, dar diferit în funcție de Dumnezeu Tatăl. Creștinii aprobă că unul dintre Numele lui Dumnezeu Tatăl e Iehova, însă sunt multe alte nume și titluri pe care le folosește Scriptura cu referire la Dumnezeu Tatăl.

Martorii lui Iehova consideră că Isus e arhanghelul Mihail și neagă în mod categoric dumnezeirea Sa. După cum putem vedea, dacă înțelegem că Isus e orice altceva decât Dumnezeu, multe versete prezintă contradicții evidente. Totuși, știm că Cuvântul lui Dumnezeu e inerant și nu se contrazice pe sine. Prin urmare, trebuie să înțelegem adevărul Cuvântului lui Dumnezeu într-un fel care e potrivit și fidel revelației Sale. Vei observa că aceste versete identice nu prezintă contradicție dacă înțelegem că Isus e Dumnezeu Fiul – plinătatea lui Dumnezeu în trup omenesc – care Și-a supus drepturile pentru a deveni Robul care suferă și Se jertfește pentru păcatele noastre. (Toate versetele sunt citate direct din Traducerea Lumii Noi a martorilor lui Iehova. Evidențierile cu bold sunt adăugate.)

Gloria lui Dumnezeu
(Versete cu privire la Dumnezeu Tatăl)

Isaia 42.8 „Eu sunt Iehova. Acesta este numele meu și gloria mea n-o voi da altuia, nici lauda mea chipurilor cioplite."

Isaia 48.11 „... Gloria mea n-o voi da nimănui!"

(Versete cu privire la Isus)

Ioan 8.54 „... Tatăl meu este cel care mă glorifică, el, despre care spuneți că este Dumnezeul vostru."

Ioan 16.14 „Acela mă va glorifica..."

Ioan 17.1 „... Tată, a venit ceasul! Glorifică-l pe fiul tău..."

Ioan 17.5 „Și acum, Tată, glorifică-mă alături de tine cu gloria pe care am avut-o alături de tine înainte de a fi lumea."

Filipeni 2.10 „... pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor de sub pământ"

Evrei 5.5 „Tot așa, Cristos nu s-a glorificat el însuși, ca să devină mare preot, ci a fost glorificat de cel care a spus cu privire la el: «Tu ești fiul meu. Eu ți-am devenit astăzi tată.»"

Salvatorul
(Despre Tatăl)

Isaia 43.3 „Căci eu sunt Iehova, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Salvatorul tău."

Isaia 43.11 „Eu, eu sunt Iehova, și în afară de mine nu este niciun salvator."

Isaia 45.21 „Oare nu eu, Iehova, în afară de care nu există alt Dumnezeu, eu, un Dumnezeu drept și un Salvator? În afară de mine nu există altul."

(Despre Isus)

Luca 2.11 „... fiindcă în orașul lui David vi s-a născut astăzi un Salvator, care este Cristos Domnul."

Faptele 13.23 „Dintre urmașii acestui om, Dumnezeu i-a adus lui Israel, potrivit promisiunii sale, un salvator, pe Isus."

Tit 1.4 „Bunătate nemeritată și pace de la Dumnezeu, Tatăl, și de la Cristos Isus, Salvatorul nostru!"

În a cărui Nume trebuie să ne punem credința?
(spus despre Isus sau de către Isus)

Ioan 14.12 „Foarte adevărat vă spun: Cine manifestă credință în mine va face și el lucrările pe care le fac eu."

Faptele 4.12 „Și în nimeni altul nu este salvare, căci nu este sub cer niciun alt nume care să fi fost dat printre oameni prin care putem fi salvați."

Faptele 26.18 „... și o moștenire printre cei ce sunt sfințiți, prin credința lor în mine."

Revelația 2.13 „Știu unde locuiești: unde este tronul lui Satan. Totuși, ai rămas atașat de numele meu și nu ți-ai renegat credința în mine."

Ioan 20.28 „Răspunzând, Toma i-a zis: «Domnul meu și Dumnezeul meu!» Isus i-a zis: «Pentru că m-ai văzut ai crezut?»"

Ioan 20.31 „Dar acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață prin numele său."

Faptele 2.38 „Petru le-a răspuns: «Căiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Cristos.»"

1 Ioan 3.23 „De fapt, iată porunca lui: să credem în numele Fiului său Isus Cristos."

Creat sau Creator?
Martorii lui Iehova prezintă învățătura că Iehova L-a creat pe Isus ca înger și că Isus apoi a creat toate celelalte lucruri. Ce spun versetele?

(Despre Tatăl)

Isaia 66.2 „Mâna mea a făcut toate aceste lucruri, astfel că toate au venit în existență."

Isaia 44.24 „Eu, Iehova, fac totul: eu însumi am întins cerurile..."

(Despre Isus)

Ioan 1.3 „Toate lucrurile au venit în existență prin el și fără el n-a venit nimic în existență." Dacă toate lucrurile au venit în existență prin Isus, El nu ar fi putut fi creat, pentru că e inclus în „toate lucrurile".

Statut, nume și titluri ale lui Isus și ale lui Iehova
Isaia 9.6 „Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia princiară va fi pe umărul lui. El va fi numit Sfătuitor Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Etern, Prinț al Păcii."

Revelația 1.8 „«Eu sunt Alfa și Omega», spune Iehova Dumnezeu, «Cel care este, care era și care va veni, Cel Atotputernic.»"

Revelația 1.17-18 „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort, dar iată că sunt viu pentru totdeauna și veșnic și am cheile morții și ale Hadesului."

Revelația 2.8 „Iată ce spune «Cel dintâi și Cel de pe urmă», care a fost mort și a revenit la viață..."

Revelația 22.12-16 „Iată că eu vin repede, iar răsplata pe care o dau este la mine, ca să-i dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel din urmă, începutul și sfârșitul. … Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul meu ca să vă depună mărturie despre aceste lucruri în folosul congregațiilor. Eu sunt rădăcina, urmașul lui David și steaua strălucitoare a dimineții."

Revelația 21.6-7 „Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Cui îi este sete îi voi da fără plată din izvorul apei vieții. Cine învinge va moșteni aceste lucruri, iar eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu." Dacă Iehova este Alfa și Omega (prima și ultima dintre literele grecești), atunci „începutul și sfârșitul" trebuie să se refere la Iehova, așa cum pretind martorii. Dar când a fost Iehova mort? Singurul „început și sfârșit" care a murit și a trăit din nou e Isus.

Evrei 1.3 „Dar căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată: «Stai la dreapta mea până îi voi pune pe dușmanii tăi ca scăunel pentru picioarele tale»?"

Adevăr și unitate
Ispășirea substitutivă a lui Isus a fost acceptată dintr-un singur motiv: Dumnezeu acceptă numai propria Sa neprihănire. Neprihănirea unui om sau a unui înger nu este suficientă. Nu poate îndeplini standardul sfânt și perfect al Legii drepte a lui Dumnezeu. Isus a fost singura jertfă potrivită pentru că a fost neprihănirea lui Dumnezeu, și cum Legea lui Dumnezeu cerea sânge vărsat, Isus a luat trup de om, să poată fi răscumpărare pentru toți cei care cred în Numele Lui.

Observă că dacă credem că Isus este Dumnezeul întrupat, toate versetele de mai sus pot fi înțelese ca fiind adevărate și concordante reciproc în afirmațiile lor. De asemenea, pot fi înțelese clar cu simpla rațiune așa cum par. Însă dacă încercăm să sugerăm că Isus e mai puțin decât Dumnezeu – arhanghelul Mihail – atunci aceste versete se exclud reciproc și nu pot fi toate adevărate, când sunt luate în contextul lor firesc. Prin urmare, adevărul Cuvântului lui Dumnezeu face necesar să ajungem la o altă înțelegere în care toată Scriptura e unificată, interconectată, interdependentă, inerantă și adevărată. Acest adevăr unificator poate fi găsit numai în Persoana și dumnezeirea lui Isus Cristos. Fie să vedem adevărul revelat în Scriptură așa cum este, nu cum îl facem să fie, și fie ca Dumnezeu să primească toată gloria.

Dacă ai întrebări despre Isus ca Dumnezeu întrupat, te rugăm să ne întrebi. Dacă ești gata să-ți pui încrederea în acest Dumnezeu întrupat, Isus, Îi poți spune lui Dumnezeu următoarele cuvinte: „Doamne Tată, știu că sunt un păcătos și că merit mânia Ta. Recunosc și cred că Isus e singurul Salvator și că numai prin faptul că e Dumnezeu a putut fi Salvator. Îmi pun încrederea numai în Isus să mă salveze. Doamne Tată, Te rog iartă-mă, curăță-mă și schimbă-mă. Îți mulțumesc pentru minunatul har și pentru îndurarea Ta!"

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Sunt un martor al lui Iehova. De ce ar trebui să iau în calcul să devin creștin?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries