settings icon
share icon
Întrebare

Este universalismul sau mântuirea universală un concept biblic?

Răspuns


Universalismul este conceptul prin care se prespune că orice om va fi mântuit. Şi există astăzi extrem de mulţi oameni care cred în punctul de vedere al “mântuirii universale” - ideea că toţi oamenii vor ajunge în final în Rai cu Dumnezeu. Probabil că gândul unor oameni că viaţa de eternă pedeapsă în iad îi face pe aceştia să respingă învăţătura Scripturii în legătură cu acest subiect. Unii oameni ajung la această concluzie în urma exagerării cu privire la dragostea şi compasiunea lui Hristos, aşa încât ei ajung să creadă că Dumnezeu va avea milă faţă de orice persoană. Însă Scriptura învaţă că unii oameni vor petrece veşnicia în iad, în timp ce alţii vor petrece veşnicia în paradis alături de Dumnezeu.

În primul rând, dovada că oamenii nerăscumpăraţi vor sta veşnic în iad. Chiar cuvintele lui Iisus conformă că timpul petrecut de cei mântuiţi în Rai va fi la fel de lung ca şi cel petrecut de cei nemântuiţi în iad. Matei 25:46 spune: “Şi aceştia [cei nemântuiţi] vor merge în pedeapsa VEŞNICĂ, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa VEŞNICĂ” (sublinierea noastră). Unii cred că cei care vor merge în iad vor înceta la un moment dat să mai existe, însă Însuşi Domnul confirmă faptul că iadul va fi veşnic. Acest “foc veşnic” este menţionat anterior şi în Matei 25:41. În Marcu 9:44, Iisus vorbeşte despre iad descriindu-l ca pe “un foc care nu se stinge”. Nu se va termina pentru că va arde veşnic.

Cum ar putea cineva evita acest “foc care nu se stinge”? Mulţi oameni cred că toate drumurile merg în cer, ori consideră că Dumnezeu este atât de plin de dragoste şi milă că El va permite tuturor oamenilor să meargă în Rai. Cu toate că Dumnezeu este într-adevăr plin de dragoste şi milă, tocmai aceste trăsături de caracter L-au făcut să trimită pe Fiul Său, Iisus Hristos, pe pământ ca să moară pe cruce pentru noi. Iisus Hristos este singura uşă care conduce la eternitatea în Rai. Faptele Apostolilor 4:12 spun: “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi”. 1 Timotei 2:5, de asemenea, spune: “Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Iisus Hristos…” În Ioan 14:6, Iisus a spus: “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. Ioan 3:16, “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Dacă omul alege să Îl respingă pe Fiul lui Dumnezeu, el nu va putea fi altfel mântuit (Ioan 3:16,36).

Având în minte aceste versete, devine evident şi clar că universalismul şi mântuirea universală sunt concepte anti-biblice. Universalismul nu se potriveşte astfel cu ceea ce învaţă Scriptura. Deşi mulţi oameni acuză astăzi pe creştini de intoleranţă şi exclusivism, este important să ne amintim că acestea sunt chiar cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu creştinismul a dezvoltat doctrinele sale de la sine, ci creştinii au luat ca atare ceea ce Dumnezeu le-a spus. Oamenii aleg să respingă acest mesaj pentru că nu doresc să fie confruntaţi cu păcatele lor, şi astfel să recunoască faptul că au nevoie de Domnul pentru a fi mântuiţi. A spune că cei care resping oferta de mântuire a lui Dumnezeu exclusiv prin jertfa Fiului Săi vor fi mântuiţi echivalează cu a ignora sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu şi a nega nevoia sacrificiului lui Hristos în locul nostru.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Este universalismul sau mântuirea universală un concept biblic?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries