settings icon
share icon
Întrebare

Ce este lucrarea de eliberare și este ea biblică?

Răspuns


Definiția „lucrării de eliberare” asupra căreia se care de acord în mod general de obicei se va concentra asupra scoaterii demonilor și a spiritelor, în încercarea de a rezolva problemele legate de demoni specifici. De exemplu, un lucrător cu eliberarea poate căuta să-l ajute pe cineva să biruiască mânia scoțând afară duhul de mânie. Lucrările de eliberare se concentrează, de asemenea, pe dărâmarea întăriturilor spirituale din viața cuiva, găsind vindecare interioară și proclamând victoria în Cristos asupra tuturor dușmanilor. Mulți fac referire la legături sufletești, blesteme și „drepturi legale” ale demonilor. Din punctul de vedere al Bibliei, demonii sau spiritele rele sunt cunoscute ca fiind îngeri căzuți care s-au răzvrătit în cer împreună cu Satan (Apocalipsa 12.4, 9, Isaia 14.12-20, Ezechiel 28.1-19).

Cu siguranță se spun destul de multe lucruri în Scriptură despre Satan și hoardele lui de demoni. Însă puține lucruri se spun despre eliberările de ei, și nu se spune nimic despre eliberare ca fiind o „lucrare”. Slujbele din biserică se găsesc în Efeseni 4.11. În primul rând erau apostolii și profeții, temelia Bisericii – Isus fiind piatra din capul unghiului (Efeseni 2.20). Apoi sunt menționați evangheliștii, apoi pastorii și învățătorii. Capacitatea de a scoate demoni nu e menționată ca dar spiritual sau ca sarcină în lucrare.

Evangheliile și Faptele Apostolilor relatează faptul că Isus și ucenicii Lui au scos demoni. Porțiunile de învățătură din Noul Testament (de la Romani la Iuda) fac referire la activitatea demonică, și totuși nu vorbesc despre metoda scoaterii lor și nici nu sunt îndemnați credincioșii să facă acest lucru. Ni se spune să ne luăm întreaga armură a lui Dumnezeu, pentru a ne împotrivi răutății spirituale (Efeseni 6.10-18). Ni se spune să ne împotrivim Diavolului (Iacov 4.7) și să nu-i lăsăm loc în viața noastră (Efeseni 4.27). Totuși, nu ni se spune cum să-i scoatem pe el și demonii lui afară din alții sau că ar trebui măcar să ne gândim să facem acest lucru.

E interesant că nu avem consemnate instrucțiuni din partea lui Isus pentru ucenici despre cum să scoată demoni, o posibilă excepție fiind Matei 12.43-45 și 17.19-21, unde sunt date câteva indicații. Când ucenicii au descoperit că demonii li se supuneau în Numele și autoritatea lui Isus, s-au umplut de bucurie (Luca 10.17, cf. Faptele apostolilor 5.16, 8.7, 16.18, 19.12). Dar Isus le-a spus ucenicilor: „Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.” (Luca 10.20)

În loc să ne fie dată o „lucrare de eliberare” specifică, avem o autoritate în Numele puternic al lui Isus. Într-o zi, Ioan I-a spus lui Isus: „«Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în Numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi.» «Nu-l opriți», a răspuns Isus, «căci nu este nimeni care să facă minuni în Numele Meu și să Mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră este pentru noi.»” (Marcu 9.38-40) Autoritatea asupra demonilor e în mod clar puterea Domnului la lucru, fie că cel care exorcizează are o lucrare specială de eliberare, fie că nu.

Accentul în bătălia spirituală e evidențiat în versete precum Ioan 1.4.4: „Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume [Diavolul].” Victoria e a noastră datorită Duhului Sfânt care locuiește în noi. Credincioșii pot birui în lupta lor cu trecutul, obiceiurile și dependențele pentru că „oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea” (1 Ioan 5.4). Avem nevoie de rugăciune, sfat evlavios și susținerea unei biserici bune, dar nu în mod necesar de un „lucrător cu eliberarea”.

Ni se spune. „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință ... Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Cristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.” (1 Petru 5.8-10)

Cheia spre victorie în viața creștină este să fii umplut cu Duhul Sfânt (controlat și capacitat de El) moment de moment (Efeseni 5.18). Tatăl îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8.14) Duhul Sfânt nu va locui în nimeni care nu este născut din nou (Ioan 3.3-8, 2 Timotei 2.19, Faptele apostolilor 1.8, 1 Corinteni 3.16), așadar primul pas spre victoria spirituală este să ne punem încrederea în Isus Cristos. Apoi, bucură-te că Isus este în tine și ai puterea și victoria Lui.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este lucrarea de eliberare și este ea biblică?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries