settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot fi gata ca să fiu luat la Răpire?

Răspuns


Este mult mai simplu decât te gândești. Răspunsul scurt este că trebuie să Îl primești pe Isus Cristos ca Mântuitor al Tău. Și acum răspunsul lung. Atunci când pui această întrebare, pornim de la premisa că ai auzit că nu toți creștinii vor fi luați atunci când Răpirea va avea loc. Probabil că ți s-a spus că numai „super creștinii" care trăiesc o viață sfântă vor fi răpiți și toți ceilalți creștinii vor trebui să sufere în timpul Necazului. Acest lucru nu este adevărat, și-ți vom arăta din Scriptură de ce nu este.

Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi este scopul Necazului. Necazul este un timp de judecată asupra pământului și de pedepsire pentru Israel. Te rugăm să observi că Israelul și Biserica nu sunt același grup de oameni. Biserica este un organism spiritual. Oamenii din Biserică sunt în legătură unii cu ceilalți prin nașterea lor spirituală (fiind născuți din nou – Ioan 3.3). Poporul Israel (evreii) sunt în legătură de sânge. Ei sunt un neam de oameni cărora Dumnezeu le-a făcut promisiuni speciale în Vechiul Testament. Dumnezeu a declarat că asupra Israelului va veni un timp de judecată, din pricina necredincioșiei lor. Acesta se spune clar că va fi numai pentru Israel (Daniel 9.24-27).

Gavril i-a adus lui Daniel un mesaj din partea lui Dumnezeu (9.20-21). Daniel 9.24 spune: „Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului sfinților." În acest mesaj, Gavril îi specifică lui Daniel că timpul este pentru „poporul tău". Poporul lui Daniel erau evreii, națiunea lui Israel. Dumnezeu a decretat 70 de săptămâni împotriva națiunii lui Israel. Aceste „70 de săptămâni" în evreiește sunt literal „70 de șapte". Cu alte cuvinte, de 70 de ori 7 ani, sau 490 de ani. Dintre acești ani, 483 (de 69 de ori 7) s-au împlinit de la sfârșitul robiei babiloniene a lui Israel și până la stârpirea lui Mesia (răstignirea lui Cristos). Acest lucru face să mai rămână 7 ani de judecată să se împlinească. Aceștia sunt anii necazului. Ideea este că prorocia aceasta privește în primul rând Israelul și scopul judecății este „încetarea fărădelegilor, ... ispășirea păcatelor, ... ispășirea nelegiuirii, ... aducerea neprihănirii veșnice, ... pecetluirea vedeniei și a prorociei și ... ungerea Sfântului sfinților".

Tot din Scriptură putem demonstra acum și că creștinii nu vor fi în timpul Necazului. Dacă studiem 1 Tesaloniceni de la 4.13, până la 5.9, vom observa acest lucru. În acest pasaj, Pavel scrie cu privire la răpire și la Ziua Domnului. 1 Tesaloniceni 5.9 le dă creștinilor această promisiune: „Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos." Fii foarte atent la acest verset. Pavel spune că Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, fiind vorba în special despre mânia Zilei Domnului (5.2).

O dovadă suplimentară pentru faptul că creștinii nu vor trece prin Necaz se află în 1 Corinteni. În acestă epistolă, Pavel îi mustră aspru pe credincioși pentru că erau carnali. Dar, în capitolul 15, Pavel scrie despre Răpire și nu spune niciunde că vreunul dintre credincioșii din Corint, așa carnali cum erau, ar fi lăsat în urmă. Cei care cred cu adevărat în Isus Cristos nu vor trebui să suporte Necazul.

Singurul fel în care poți fi lăsat la Răpire este să nu-L fi primit pe Cristos ca Mântuitor al tău.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot fi gata ca să fiu luat la Răpire?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries