settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt principiile biblice pentru o luare a deciziilor solidă?

Răspuns


O luare a deciziilor solidă începe prin discernerea voii lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu Îi place să-Și descopere voia celor care sunt gata să-I urmeze orânduirile (Psalmul 33.18, 35.27, 147.11). Atitudinea noastră față de luarea deciziilor ar trebui să fie ce a lui Isus Însuși, care a afirmat: „Facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22.42, Matei 6.10)

Dumnezeu Își descoperă voia față de noi în special în două moduri. În primul rând prin Duhul Lui Sfânt: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16.13, vezi și 1 Ioan 2.20, 27) Și, în al doilea rând, Dumnezeu Își descoperă voia prin Cuvântul Lui: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.” (Psalmul 119.105, vezi și Psalmul 19.7-9, 2 Petru 1.19)

Procesul luării deciziilor include a face o judecată cu privire la o atitudine sau o acțiune. Deciziile sunt un act de voință și sunt influențate întotdeauna de minte, emoții sau de ambele. Deciziile pe care le luăm în realitate reflectă dorințele inimii noastre (Psalmul 119.30). Prin urmare, o întrebare-cheie înainte de luarea unei decizii este „aleg să îmi fac pe plac sau aleg să fac ceea ce e pe placul Domnului?” Iosua a stabilit standardul: „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24.15, cf. 12.2)

Dumnezeu vede imaginea în ansamblu – trecutul, prezentul și viitorul vieții noastre. El ne învață și ne sfătuiește pe măsură ce ni Se revelează prin Cuvânt și prin Duhul Lui Sfânt. Dumnezeu ne-a făcut această promisiune: „Te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.” (Psalmul 32.8, cf. Psalmul 25.12) Vor fi momente în care posibil că voia lui Dumnezeu va părea de nedorit sau neplăcută, atunci când inima noastră își urmează propriile dorințe în loc să se încreadă în Dumnezeu. Dar în cele din urmă vom învăța că voia lui Dumnezeu e întotdeauna în beneficiul nostru (Psalmul 119.67, Evrei 12.10-11).

Din nou, cheia principală pentru o luare temeinică a deciziilor este să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să nu urmăm dorințele inimii noastre: „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” (Proverbele 14.12, cf. Proverbele 12.15, 21.2) Când ne punem încrederea în Dumnezeu, nu în noi înșine, descoperim curând ce decizii Îi sunt plăcute.

În primul rând, Dumnezeu binecuvântează deciziile pe care El le inițiază și care se aliniază Cuvântului Lui: „Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii.” (Proverbe 4.11, vezi și Psalmul 119.33) În al doilea rând, Dumnezeu binecuvântează deciziile care îndeplinesc scopul Lui și depind de puterea pe care El o dă: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea.” (Filipeni 2.13, vezi și Filipeni 4.13)

Pe lângă aceasta, Dumnezeu binecuvântează deciziile care au ca rezultat gloria Lui: „Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 10.31) El binecuvântează deciziile care reflectă caracterul Lui, care promovează dreptatea, bunătatea și umilința: „Ți s-a arătat, omule, ce este bine! Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6.8, vezi și 1 Corinteni 10.31, 1 Timotei 4.12) Și binecuvântează deciziile care vin din credință: „Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11.6)

Trebuie să nu uităm promisiunea lui Dumnezeu de a le da copiilor Lui înțelepciune atunci când o cer: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.” (Iacov 1.5, cf. 1 Tesaloniceni 5.17) Și când ne rugăm pentru înțelepciune, trebuie să ne încredem în Dumnezeu că va răspunde la rugăciunile noastre: „Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul.” (Iacov 1.6-7) Răbdarea e importantă, de asemenea, atunci când așteptăm după timpul potrivit al lui Dumnezeu: „Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, [Avraam] a dobândit făgăduința.” (Evrei 6.15)

Luarea deciziilor e mai dificilă când implică o alegere dureroasă. Uneori cursul potrivit al lucrurilor ne va și răni într-un fel. Aici avem cel mai mult nevoie de har. Suntem noi gata să suferim pentru gloria lui Cristos? „Astfel dar, fiindcă Cristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul; pentru ca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.” (1 Petru 4.1-2)

Ai de luat o decizie în ziua de azi? Privește în Cuvântul lui Dumnezeu pentru îndrumare. Găsește alinare în pacea pe care numai El o poate oferi (Filipeni 4.7). Cere înțelepciune, încrede-te în promisiunile Lui, și El te va îndruma pe cărare: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.” (Proverbele 3.5-6, vezi și Isaia 58.11, Ioan 8.12)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt principiile biblice pentru o luare a deciziilor solidă?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries