settings icon
share icon
Întrebare

Există o listă biblică de păcate?

Răspuns


Ne gândim adesea că viața noastră poate fi simplificată dacă avem pur și simplu o listă de urmat punct cu punct. Avem listă de cumpărături, listă cu lucrurile de făcut, listă de dorințe și multe altele. În mod sigur, dacă Dumnezeu vrea să avem succes în trăirea noastră pentru El, trebuie că a lăsat să existe în Biblie o listă a păcatelor pe care trebuie să le evităm. Dacă ne uităm în Biblie, găsim cu siguranță liste de păcate, dar descoperim și că listele nu par să se încheie niciodată.

Chiar de la început, Dumnezeu i-a spus omului ce era bine și ce era rău. Lui Adam în Grădină, Dumnezeu i-a spus: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit.” (Genesa 2.16-17) Când copiii lui Israel au ieșit din Egipt, Dumnezeu a stabilit Legea Lui cu ei la Muntele Sinai. Cele Zece Porunci (Exodul 20.1-17) nu erau toată Legea, ci un rezumat a tot ceea ce Dumnezeu avea să le spună. Cărțile Leviticul și Deuteronomul în întregime sunt devotate revelării legilor lui Dumnezeu israeliților. Rabinii evrei spun că în Tora (Cărțile lui Moise) sunt 613 legi. Dintre acestea, 365 sunt din categoria „să nu...”.

Care sunt câteva exemple dintre aceste păcate? Din cele Zece Porunci avem închinarea falsă, idolatria, folosirea greșită a Numelui lui Dumnezeu, încălcarea Sabatului, necinstirea părinților, uciderea, preacurvia, furtul, minciuna/calomnia și poftirea. În Predica de pe Munte (Matei 5-7), Isus a abordat aceste păcate la un nivel mai înalt. Privitor la ucidere, Isus a spus: „Oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății ... iar oricine-i va zice: «Nebunule!» va cădea sub pedeapsa focului gheenei.” (Matei 5.22) Privitor la preacurvie, Isus a spus: „Oricine se uită la o femeie ca s-o poftească a și preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5.28) În Galateni 5.19-21, ni se spune: „Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.” Numai aceste liste rezumative le vor oferi majorității oamenilor suficiente domenii la care să lucreze o viață întreagă. Pe lângă diversele liste pe care le putem găsi în Scriptură, în 1 Ioan 5.17 ni se spune că „orice nelegiuire este păcat”. Biblia nu ne spune doar lucrurile pe care să nu le facem, ci în Iacov 4.17 suntem informați că „cine știe să facă bine și nu face săvârșește un păcat”.

Când încercăm să alcătuim o listă de păcate, ne trezim îngropați de vinovăția propriilor noastre eșecuri, fiindcă descoperim că am păcătuit mult mai mult decât ne dăm seama. Scriptura ne informează: „Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: «Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.»” (Galateni 3.10) Deși afirmația pare să se întoarcă împotriva noastră, de fapt e cea mai bună veste posibilă. De vreme ce nu putem niciodată împlini în totalitate Legea lui Dumnezeu, trebuie să existe un alt răspuns, și acesta se găsește cu câteva versete mai departe: „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: «Blestemat e oricine este atârnat pe lemn», pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Cristos Isus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit.” (Galateni 3.13-14). Legea lui Dumnezeu, sau lista de păcate pe care o găsim în Biblie, ne slujește ca îndrumător „spre Cristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință”. (Galateni 3.24)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Există o listă biblică de păcate?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries