settings icon
share icon
Întrebare

Ce reprezintă judecata marelui scaun alb de domnie?

Răspuns


Noţiunea de judecata marelui scaun alb de domnie se găseşte în Apocalipsa 20:11-15 şi reprezintă judecata finală a celor pierduţi care merg apoi în iazul de foc (locul pedepsei eterne, altfel cunoscut şi sub numele de iad). Cunoaştem din Apocalipsa 20:7-15 faptul că această judecată va avea loc după trecerea celor 1000 de ani şi după ce Satan, fiara şi falsul profet este aruncat în lacul de foc (Apocalipsa 20:7-10). Cărţile care se deschid (Apocalipsa 20:12) conţin înregistrările faptelor tuturor, fie că sunt fapte bune, fie rele, întrucât Dumnezeu ştie tot ceea ce oamenii au spus, au făcut sau au gândit; şi El va pedepsi sau recompensa pe fiecare conform cu aceste fapte (Psalmul 28:4; Psalmul 62:12; Romani 2:6; Apocalipsa 2:23; Apocalipsa 18:6; Apocalipsa 22:12).

În acelaşi timp se va deschide o altă carte, şi anume “cartea vieţii” (Apocalipsa 20:12). Această carte va fi cea care va arăta dacă o persoană va moşteni viaţa veşnică alături de Dumnezeu sau pedeapsa veşnică în iazul de foc. Cu toate că toţi creştinii poartă responsabilitatea pentru faptele lor, ei sunt iertaţi în Hristos iar numele lor au fost scrise “de la întemeierea lumii în cartea vieţii” (Apocalipsa 17:8). Ştim de asemenea din Scriptură că la această judecată Domnul Iisus Hristos va judeca morţii după faptele lor (Apocalipsa 20:12) şi că “oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc” (Apocalipsa 20:15).

Faptul că urmează să aibă loc o judecată finală a tuturor oamenilor, atât credincioşi cât şi necredincioşi, este un lucru confirmat de multe pasaje din Sfânta Scriptură. Fiecare om va sta într-o zi înaintea lui Hristos şi va fi judecat pentru faptele lui. Cu toate ca este foarte clar ca judecata marelui tron alb de domnie reprezintă judecata finală care va fi făcută de Domnul Hristos, unii creştini nu sunt de acord asupra felului cum această judecată se relaţionează cu ale judecăţi menţionate in Biblie, dar şi cu privire la cine anume va fi judecat la marele tron alb de domnie.

Mulţi creştini cred că Sfintele Scripturi prezintă 3 judecăţi diferite ce urmează să aibă loc. Prima este judecata “oilor şi caprelor” sau “judecata neamurilor”, fiind prezentată în Matei 25:31-36. Ei cred că această judecată va avea loc după necazul cel mare dar înainte de cei 1000 de ani, şi că scopul acestei judecăţi este acela de a stabili cine va merge în împărăţia de 1000 de ani. Cea de-a doua este judecata lucrărilor credincioşilor, care ar urma să aibă loc înaintea “scaunului de judecată al lui Hristos” (2 Corinteni 5:10); la această judecată, creştinii vor primi diferite grade de recompense pentru slujirea lor pentru Dumnezeu. A treia este judecata marelui scaun alb de domnie de la finele celor 1000 de ani (Apocalipsa 20:11-15), care constă în judecata necredincioşilor prin care ei sunt judecaţi conform cu faptele lor şi pedepsiţi pentru eternitate în iazul de foc.

Alţi creştini cred că toate aceste 3 judecăţi, aşa cum sunt ele prezentate în Matei 25:31-36; 2 Corinteni 5:10 şi Apocalipsa 20:11-15 se referă la o singură judecată finală, şi nu la trei judecăţi separate. Cu alte cuvinte, aceia care cred astfel consideră că judecata marelui scaun alb de domnie din Apocalipsa 20:11-15 va fi momentul când atât credincioşii cât şi necredincioşii vor fi judecaţi. Aceia care vor fi găsiţi în cartea vieţii vor fi judecaţi pentru faptele lor cu scopul de a fi răsplătiţi; şi aceia care nu vor fi găsiţi în cartea vieţii vor fi judecaţi pentru faptele lor cu scopul de a stabili pedeapsa pe care o vor primi în lacul de foc. Aceia care au acest punct de vedere cred că Matei 25:31-46 reprezintă o altă descriere a judecăţii care va avea lor la marele scaun alb de domnie. Ei spun că rezultatul acestei judecăţi este acelaşi cu acela al judecăţii marelui scaun alb de domnie din Apocalipsa 20:11-15. “Oile” (credincioşii) vor merge în viaţa veşnică, în timp ce “caprele” (necredincioşii) vor fi aruncaţi în “pedeapsa veşnică” (Matei 25:46).

Indiferent de punctul de vedere pe care l-am putea avea cu privire la judecata marelui scaun alb de domnie, este important să nu pierdem niciodată din vedere 3 lucruri foarte importante legate de judecata sau judecăţile care vor veni. 1—Iisus Hristos va fi Judecătorul. 2—toţi necredincioşii vor fi judecaţi de Domnul Hristos şi ei vor fi pedepsiţi conform faptelor lor. Biblia este foarte clară că toţi necredincioşii îşi acumulează “o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu” (Romani 2:5) şi că Dumnezeu “va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Romani 2:6). 3—credincioşii vor fi de asemenea judecaţi de Domnul Hristos, însă întrucât neprihănirea lui Hristos a fost pusă în contul lor şi numele lor fiind scrise în cartea vieţii, ei vor fi răsplătiţi potrivit faptelor lor. Romani 14:10-12 arată foarte clar că “toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos” şi că “fiecare din noi va da socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu”.

Fără îndoială că Biblia este foarte clară că orice om, credincios sau necredincios, va sta într-o zi înaintea lui Iisus Hristos pentru a fi judecat. Însă vestea bună pentru credincioşi este că judecata noastră nu va stabili dacă vom merge în iazul de foc, pentru că acest lucru a fost stabilit la momentul când noi am crezut Evanghelia şi astfel am devenit “copiii lui Dumnezeu”. Aceia care sunt cu adevărat mântuiţi au beneficiat deja de faptul că neprihănirea lui Hristos a fost pusă în contul lor. Aşadar, chiar dacă mântuirea noastră este sigură în Hristos, noi tot vom fi nevoiţi să dăm socoteală pentru noi înşine înaintea lui Dumnezeu (Romani 14:12) şi aceasta ar trebui să ne motiveze să facem toate lucrurile pentru slava şi gloria lui Dumnezeu (1 Corinteni 10:31).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce reprezintă judecata marelui scaun alb de domnie?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries