settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot să recunosc un învăţător sau un profet fals?

Răspuns


Iisus Hristos ne-a avertizat că vor veni “falşi hristoşi şi falşi profeţi” care vor încerca să îi înşele chiar şi pe cei aleşi de Dumnezeu (Matei 24:23-27; 2 Petru 3:3; Iuda 17-18). Metoda cea mai bună de a te apăra de învăţături şi învăţători falşi este aceea de a cunoaşte adevărul. Pentru a evidenţia un lucru contrafăcut, trebuie să studiezi originalul. Orice credincios care “împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15), şi care studiază cu atenţie Biblia, poate identifica o doctrină falsă. De exemplu, un credincios care a studiat despre faptele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt din Matei 3:16-17, va pune sub semnul întrebării orice doctrină care neagă Sfânta Treime, sau Trinitatea. Prin urmare, primul pas este să studiezi Biblia şi să examinezi orice învăţătură prin comparaţie cu ceea ce spune Scriptura.

Iisus a spus că “un pom se cunoaşte după roada lui” (Matei 12:33). Atunci când te uiţi la “roadă”, sunt trei teste particulare care se aplică oricărui învăţător pentru a determina acurateţea învăţăturii lui prin comparaţie cu Scriptura:

1) Ce spune acest învăţător despre Domnul Iisus Hristos? În Matei 16:15, Iisus întreabă: “dar voi cine ziceţi că sunt?” Petru a răspuns: “Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu,” şi pentru acest răspuns, Petru este numit “binecuvântat”. În 2 Ioan 9 citim că “Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.” Cu alte cuvinte, Iisus Hristos şi lucrarea Lui de răscumpărare reprezintă învăţătura de cea mai mare importanţă; atenţie la cei care neagă faptul că Iisus este egal cu Dumnezeu, la cei care diluează sau neagă rolul substitutiv al morţii lui Hristos, sau la cei care neagă umanitatea ori dumnezeirea lui Hristos. 1 Ioan 2:22 spune: “Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.”

2) Predică acest învăţător Evanghelia curată? Evanghelia este definită ca vestea bună a morţii, îngropării şi învierii lui Iisus Hristos, conform Scripturilor (1 Corinteni 15:1-4). Chiar dacă pot să pară calde şi atrăgătoare, delaraţiile de genul “Dumnezeu te iubeşte”, “Dumnezeu vrea să îi hrănească pe cei înfometaţi” sau “Dumnezeu vrea ca tu să fii sănătos”, NU reprezintă mesajul complet al Evangheliei. După cum apostolul Pavel ne avertizează în Galateni 1:7, “sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.” Nimeni, nici măcar cel mai mare predicator, nu are dreptul să schimbe mesajul pe care Dumnezeu ni l-a dat. “Dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema” (Galateni 1:9).

3) Arată acest învăţător în viaţa lui publică şi privată un caracter care Îl glorifică pe Dumnezeu? Vorbind despre falşii învăţători, Iuda 11 spune: “Vai de ei ! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core”. Cu alte cuvinte, un fals învăţător poate fi recunoscut după mândrie (răzvrătirea lui Cain faţă de planul lui Dumnezeu), poftă, dorinţă de câştig (profeţiile pentru bani ale lui Balaam) şi răzvrătire ( lupta lui Core de a se înălţa peste autoritatea lui Moise).

Pentru a studia mai multe despre cum să distingi învăţăturile false, studiază următoarele cărţi ale Bibliei care au fost scrise în mod particular pentru a combate învăţătura falsă în interiorul Bisericii: Galateni, 2 Petru, 2 Ioan şi Iuda. Este adesea dificil să identifici un fals învăţător sau fals profet. Despre aceasta se vorbeşte atunci când se spune în Biblie despre “lupi în blană de oaie”. Satan şi demonii săi se prefac în “îngeri de lumină” (2 Corinteni 11:14), iar cei care îi slujesc adesea se prefac în slujitori ai neprihănirii (2 Corinteni 11:15). Doar prin a fi familiar cu adevărul ne putem feri de învăţăturile false şi putem distinge contrafacerile de original.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot să recunosc un învăţător sau un profet fals?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries