settings icon
share icon
Întrebare

Care sunt însuşirile lui Dumnezeu? Cum este Dumnezeu?

Răspuns


Pe măsură ce vom încerca să răspundem la această întrebare, vom descoperi vestea bună că se poate spune mult mai mult despre Dumnezeu în legătură cu acest subiect! Aceia care citesc explicaţia noastră s-ar putea să o considere de ajutor numai după ce vor fi citit-o in întregime şi apoi se vor întoarce şi o vor reciti împreună cu pasajele relevante din Scriptură pentru a se lămuri mai bine. Referinţele pe care le dăm din Scriptură sunt absolut necesare, pentru că fără autoritatea Bibliei, cuvintele de mai jos nu ar fi mai mult decât o părere omenească; părerile oamenilor sunt adesea incorecte în înţelegerea lui Dumnezeu (Iov 42:7). A spune că este important pentru noi să încercăm să înţelegem cum este Dumnezeu este de departe puţin spus! Eşecul în a realiza asta ne va conduce probabil către a ne făuri şi a ne închina unor dumnezei falşi, ceea ce este contrar voinţei lui Dumnezeu (Exod 20:3-5).

Trebuie să spunem de la început că putem cunoaşte despre Dumnezeu numai ceea ce El a ales să ne reveleze. Una din însuşirile lui Dumnezeu este "lumina", însemnând prin aceasta că El Se revelează în informaţii cu privire la Sine (Isaia 60:19, Iacov 1:17). Realitatea că Dumnezeu a revelat cunoaşterea despre Sine nu ar trebui ignorată, pentru ca nu cumva vreunul dintre noi să ne trezim prea târziu pentru a intra în odihna Lui (Evrei 4:1). Creaţia, Biblia, şi Cuvântul făcut trup (Iisus Hristos) ne vor ajuta să cunoaştem cum este Dumnezeu.

Vom începe prin a înţelege că Dumnezeu este Creatorul nostru şi că noi suntem parte din creaţia Sa (Geneza 1:1, Psalmul 24:1). Dumnezeu a spus că omul a fost creat după asemănarea Lui. Omul este deasupra restului creaţiei şi de aceea i s-a oferit stăpânirea asupra acesteia (Geneza 1:26-28). Deşi este afectată de “cădere”, creaţia încă oglindeşte o frântură din lucrările Sale (Geneza 3:17-18; Romani 1:19-20). Ţinând cont de grandoarea, complexitatea, frumuseţea şi ordinea creaţiei, putem percepe cât de minunat este Dumnezeu.

Credem că ne poate fi de mare ajutor în a vedea cum este Dumnezeu să observăm câteva dintre Numele Lui. Iată care sunt acestea:

Elohim – Domnul Dumnezeu, Cel puternic, divin (Geneza 1:1)
Adonai - Domnul, indicând o relaţie de tipul Stăpân-slujitor (Exod 4:10,13)
El Elion – Cel Preaînalt (Isaia 14:20)
El Roi – Cel ce vede totul (Geneza 16:13)
El Shaddai – Dumnezeu atotputernic (Geneza 17:1)
El Olam – Dumnezeu cel veşnic (Isaia 40:28)
Yahweh - DOMNUL "Eu sunt", având sensul de Dumnezeu veşnic, existent în El Însuşi (Exod 3:13,14).

Vom continua să examinăm mai mult însuşirile lui Dumnezeu. Dumnezeu este veşnic, prin aceasta însemnând că El nu a avut un început şi că existenţa Sa nu se va sfârşi niciodată. El este nepieritor, infinit (Deuteronom 33:27; Psalmul 90:2; 1 Timotei 1:17). Dumnezeu este neschimbător, iar aceasta înseamnă că El este cu totul demn de încredere (Maleahi 3:6; Numeri 23:19; Psalmul 102:26,27). Dumnezeu este incomparabil, însemnând că nu este nimeni care să se asemene cu El în fapte sau în fiinţă; El este de neegalat şi este perfect (2 Samuel 7:22; Psalmul 86:8; Isaia 40:25; Matei 5:48). Dumnezeu este de nepătruns, El neputând fi cercetat şi înţeles în plinătatea caracterului Său (Isaia 40:28; Psalmul 145:3; Romani 11:33,34).

Dumnezeu este drept, nefăcând nici un favor nimănui (Deuteronom 32:4; Psalmul 18:30). Dumnezeu este omnipotent, adică deţine toată puterea; El poate face orice doreşte, însă faptele Sale vor fi întotdeauna în concordanţă cu celelalte însuşiri de caracter ale Sale (Apocalipsa 19:6; Ieremia 32:17,27). Dumnezeu este omniprezent, El fiind oriunde şi oricând; aceasta însă nu înseamnă că Dumnezeu este în orice (Psalmul 139:7-13; Ieremia 23:23). Dumnezeu este omniscient, El cunoscând trecutul, prezentul şi viitorul, chiar şi ceea ce gândim noi la un moment dat; întrucât El cunoaşte totul, judecata Sa va fi întotdeauna administrată cu dreptate deplină (Psalmul 139:1-5; Proverbe 5:21).

Dumnezeu este unic, însemnând nu numai că nu mai este altul ca El, ci şi că El este singurul capabil să împlinească cele mai profunde nevoi şi aspiraţii ale sufletelor noastre, dar şi că numai El este vrednic de închinare şi dragoste (Deuteronom 6:4). Dumnezeu este drept, adică El nu poate şi nu va trece cu vederea greşelile; aceasta este datorată dreptăţii şi judecăţii Sale. Totuşi, pentru ca păcatele noastre sa fie iertate, Iisus a trebuit să cunoască judecata lui Dumnezeu atunci când a luat păcatele noastre asupra Lui (Exod 9:27; Matei 27:45-46; Romani 3:21-26).

Dumnezeu este suveran, adică El este suprem; nimic din toată creaţia Sa luată la un loc, în cunoştinţă de cauză sau nu, nu se poate opune scopurilor Lui (Psalmul 93:1; 95:3; Ieremia 23:20). Dumnezeu este duh, El fiind invizibil (Ioan 1:18; 4:24). Dumnezeu este Trinitate, El fiind trei Persoane într-Una, aceleaşi în substanţă, egale în putere şi glorie. Trebuie să reţinem că deşi primul verset din Scriptură foloseşte numele lui Dumnezeu la singular, sensul lui face referire la trei Persoane distincte - “Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt” (Matei 28:19; Marcu 1:9-11). Dumnezeu este adevăr, El fiind în armonie şi acord cu tot ceea ce este El, rămânând incoruptibil şi fără minciună pentru totdeauna (Psalmul 117:2; 1 Samuel 15:29).

Dumnezeu este sfânt, El fiind total separat de tot ce înseamnă decăderea morală, fiind de altfel ostil şi opus acesteia. Dumnezeu vede tot ce este rău şi aceasta Îl supără; în Scriptură focul este în mod obişnuit asociat cu sfinţenia. Sensul este că Dumnezeu este ca un foc mistuitor (Isaia 6:3; Habacuc 1:13; Exod 3:2,4,5; Evrei 12:29). Dumnezeu este plin de îndurare – această însuşire include bunătatea Lui, mila Lui şi dragostea Lui – sunt cuvintele care dau o imagine a îndurării Sale. Dacă Dumnezeu nu ar fi şi plin de har, ar însemna că restul însuşirilor Sale ne-ar exclude din prezenţa Sa. Din fericire, nu este cazul, pentru că El doreşte ca noi toţi să Îl cunoaştem personal (Exod 22:27; Psalmul 31:19; 1 Petru 1:3; Ioan 3:16; Ioan 17:3).

Ceea ce am scris mai sus reprezintă numai o încercare modestă de a răspunde la întrebarea noastră privind însuşirile lui Dumnezeu. Vă încurajăm să continuaţi să aflaţi tot mai multe despre El căutându-L în mod personal (Ieremia 29:13).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care sunt însuşirile lui Dumnezeu? Cum este Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries