settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre îngerul Gabriel?

Răspuns


Îngerul Gabriel este un mesager căruia i s-a încredințat transmiterea unor mesaje importante din partea lui Dumnezeu. Gabriel li se arată la cel puțin trei oameni în Biblie: mai întâi profetului Daniel (Daniel 8.16), apoi preotului Zaharia, pentru a-i prevesti și anunța nașterea miraculoasă a lui Ioan Botezătorul (Luca 1.19) și, în cele din urmă, fecioarei Maria, pentru a-i spune că va zămisli și va naște un Fiu (Luca 1.26-38). Numele lui Gabriel înseamnă „Dumnezeu este măreț” și ca înger al anunțării, el este cel care revelează faptul că Salvatorul va fi numit „Isus” (Luca 1.31).

Prima dată când îl vedem pe Gabriel i se arată lui Daniel după ce profetul a avut o vedenie. Rolul lui Gabriel este de a-i explica lui Daniel vedenia (Daniel 8.16). Apariția lui Gabriel a fost aceea a unui om (Daniel 8.15, 9.21). Când Gabriel l-a vizitat pe Daniel a doua oară, a venit la el „în zbor, iute, în clipa când se aducea jertfa de seară” (Daniel 9.21). „Zborul” lui Gabriel poate sugera aripi, dar aripile nu sunt menționate. E clar, de asemenea, că înfățișarea lui Gabriel era într-o măsură terifiantă, Daniel căzând cu fața la pământ la vederea lui (Daniel 8.17) și fiind bolnav mai multe zile după experiența cu îngerul din vedenie (Daniel 8.27).

În Daniel 10 vedem o altă interacțiune între profet și „cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor” (versetul 16); totuși, acestui mesager nu i se dă numele. Îngerul spune că a venit să îl ajute pe Daniel să înțeleagă vedenia, astfel că e foarte posibil că și acest pasaj se referă la îngerul Gabriel. Din limbajul acestui pasaj, e posibil și că de fapt sunt doi îngeri împreună cu Daniel – unul vorbindu-i și altul întărindu-l să poată răspunde (Daniel 10.16, 18). Îngerul face referire, de asemenea, la o bătălie care are loc în tărâmul spiritual. Acest înger, despre care putem presupune în mod rezonabil că e Gabriel, și îngerul Mihail se spune că erau implicați într-o bătălie cu o serie de împărați și prinți demonici, inclusiv cei numiți prințul sau împărații Persiei (versetul 13) și prințul Greciei (versetul 20).

Gabriel spune că a fost trimis din cer ca răspuns specific la rugăciunea lui Daniel. Gabriel a pornit să aducă mesajul de îndată ce Daniel a început să se roage (Daniel 10.12). Însă Gabriel a dat de probleme pe drum: „căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile” (Daniel 10.13) și realmente l-a împiedicat să vină la Daniel atât de repede cum ar fi făcut de altfel. Aici putem întrezări lumea spirituală și bătăliile care au loc în spatele scenei. Sfinții îngeri precum Gabriel îndeplinesc voia lui Dumnezeu, însă li se împotrivesc alte ființe spirituale care vor doar răul în lume.

Mesajul lui Gabriel adus preotului Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, i-a fost adus în Templu, în timp ce Zaharia slujea înaintea Domnului. Gabriel a apărut la dreapta altarului pentru tămâiere (Luca 1.11), un simbol al rugăciunii, și i-a spus lui Zaharia că rugăciunile lui au fost ascultate (versetul 13). Nevasta stearpă a lui Zaharia, Elisaveta, urma să rămână însărcinată și să nască un fiu; acest copil miraculos urma să fie numit Ioan și el va împlini profeția despre venirea lui Ilie (versetul 17, cf. Maleahi 4.5). Mesajul lui Gabriel a fost întâmpinat cu necredință, astfel că Gabriel l-a lovit cu surzenie pe preotul care se îndoia, până în ziua circumciziei copilului (Luca 1.20, 59-64).

Apariția lui Gabriel înaintea Mariei avea ca scop să o anunțe despre nașterea din fecioară a Domnului Isus Cristos. Mama lui Mesia a fost asigurată de îndurarea căpătată înaintea lui Dumnezeu (Luca 1.30) și i s-a spus că Fiul ei va îndeplini Legământul Davidic: „El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.” (versetele 32-33) Ca răspuns la întrebarea Mariei despre cum se va întâmpla acest lucru din moment ce este fecioară, îngerul Gabriel i-a spus că zămislirea ei va fi rezultatul lucrării Duhului Sfânt în ea și, prin urmare, „Sfântul care Se va naște ... va fi chemat Fiul lui Dumnezeu” (versetul 35).

În toate cele trei arătări, Gabriel a fost întâmpinat cu teamă și a trebuit să-și înceapă conversațiile cu cuvinte de liniștire și de încurajare pentru Daniel, Zaharia și Maria. E posibil că Gabriel a fost și îngerul care i s-a arătat lui Iosif în Matei 1.20, dar acest lucru nu e sigur, din moment ce nu-i este dat numele în Scriptură. Ceea ce știm e că Gabriel e unul dintre îngerii buni și sfinți ai lui Dumnezeu. El are o poziție favorită ca înger care „stă înaintea lui Dumnezeu” (Luca 1.19) și a fost ales să ducă mesaje importante despre dragostea și îndurarea specială a lui Dumnezeu față de persoane care au fost alese să facă parte din planul Lui.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre îngerul Gabriel?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries