settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot învăța să mă încred în Dumnezeu?

Răspuns


Nu ne putem încrede în cineva pe care nu îl cunoaștem, și acesta e secretul pentru a învăța să ne încredem în Dumnezeu. Când cineva spune „Ai încredere în mine", avem una dintre următoarele reacții. Fie spunem: „Da, mă încred în tine", fie spunem: „De ce m-aș încrede?" În cazul lui Dumnezeu, încrederea în El în mod natural urmează atunci când înțelegem de ce ar trebui să facem acest lucru.

Motivul principal pentru care trebuie să ne încredem în Dumnezeu e pentru că El e vrednic de încrederea noastră. Spre deosebire de oameni, El nu minte niciodată și niciodată nu ratează să-Și țină promisiunile. „Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?" (Numeri 23.19, Psalmul 89.34) Spre deosebire de oameni, El are puterea să ducă la îndeplinire ceea ce plănuiește și intenționează să facă. Isaia 14.24 ne spune: „Domnul oștirilor a jurat și a zis: «Da, ce am hotărât se va întâmpla, ce am pus la cale se va împlini.»" Mai mult, planurile Lui sunt perfecte, sfinte și drepte și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele acelora care Îl iubesc și care sunt chemați potrivit cu scopul Lui sfânt (Romani 8.28). Dacă ne dăm silințele să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin Cuvântul Lui, vom vedea că El e vrednic de încrederea noastră, și încrederea noastră în El va crește din zi în zi. Să-L cunoaștem înseamnă să avem încredere în El.

Putem învăța să ne încredem în Dumnezeu când vedem cum S-a dovedit pe Sine vrednic de încredere în viața noastră sau în viața altora. În 1 Împărați 8.56, citim: „Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduințele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit." Consemnarea promisiunilor lui Dumnezeu e făcută în Cuvântul Lui, ca toți să o vadă, la fel cum e și consemnarea împlinirii lor. Documentele istorice certifică acele evenimente și vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu față de poporul Său. Fiecare creștin poate depune mărturie personală despre cât de vrednic de încredere e Dumnezeu, când vedem lucrarea Lui în viața noastră, împlinindu-Și promisiunile de a mântui sufletul nostru și de a ne folosi pentru scopurile Sale (Efeseni 2.8-10) și de a ne mângâia cu pacea care întrece orice pricepere, în timp ce alergăm în cursa pe care a plănuit-o pentru noi (Filipeni 4.6-7, Evrei 12.1) Cu cât experimentăm mai mult harul Lui, credincioșia și bunătatea, cu atât mai mult ne încredem în El (Psalmul 100.5, Isaia 25.1).

Un al treilea motiv pentru care să ne încredem în Dumnezeu e că într-adevăr nu avem o altă alternativă apreciabilă. Ar trebui oare să ne încredem în noi înșine sau în alți oameni păcătoși, imprevizibili, nevrednici de încredere, cu înțelepciune limitată și care în mod frecvent iau decizii greșite sau decizii care se bazează pe emoții? Sau ne vom încrede în Dumnezeul atotînțelept, atoateștiutor, atotputernic, plin de har, îndurare și dragoste, care are intenții bune cu privire la noi? Opțiunea ar trebui să fie evidentă, însă nu izbutim să ne încredem în Dumnezeu pentru că nu-L cunoaștem. Cum am afirmat anterior, nu putem avea așteptări și nu ne putem încrede în cineva care în esență e un străin pentru noi, însă lucrul acesta se remediază ușor. Dumnezeu nu S-a făcut pe Sine dificil de găsit sau cunoscut. Tot ceea trebuie să știm despre Dumnezeu ne-a pus la dispoziție cu mare îndurare în Biblie, Cuvântul Lui sfânt pentru oameni. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu înseamnă să ne încredem în El.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot învăța să mă încred în Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries