settings icon
share icon
Întrebare

Descrie Biblia cum I s-a adus închinare lui Isus?

Răspuns


Închinare înseamnă „reverență adusă unei ființe divine". Dacă lui Isus I s-a adus închinare și a primit-o, făcând acest lucru Și-a confirmat divinitatea. Acest lucru e important pentru că sunt oameni care neagă dumnezeirea lui Cristos, retrogradându-L la o poziție mai prejos decât Dumnezeu. Da, Isus a acceptat închinarea. Ca a doua Persoană din Trinitate, continua să I se aducă închinare.

De la începutul vieții lui Isus, vedem exemple în care I s-a adus închinare. De îndată ce magii au dat cu ochii de copilul Isus, „s-au aruncat cu fața la pământ și I s-au închinat" (Matei 2.11). Biblia consemnează reacția inițială de care a avut parte Isus când Și-a făcut intrarea triumfătoare în Ierusalim: „[O gloată mare] a luat ramuri de finic și I-a ieșit în întâmpinare, strigând: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!»" (Matei 21.9, Ioan 12.13) Cuvântul osana e o rugăminte de salvare și o expresie a adorării. Cuvântul folosit de mulțime e cu siguranță o formă de închinare.

Imediat după ce Isus i-a uimit pe ucenici umblând pe ape, „cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și I-au zis: «Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!»" (Matei 14.33) Încă două exemple memorabile în care Isus primește închinare s-au petrecut chiar imediat după învierea Lui. Unele dintre femei (Matei 28.8-9, Marcu 16.1, Luca 24.10) mergeau să le spună ucenicilor despre învierea lui Cristos, când Isus le-a întâlnit pe drum. Când și-au dat seama că este El, ele „s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat" (Matei 28.9).

Apoi este cazul lui Toma, care nu a crezut că Isus a înviat din morți, cu toate că ceilalți ucenici au depus mărturie despre acest lucru. Trecuse aproximativ o săptămână de la înviere, și Toma tot se îndoia. Isus, cunoscând îndoielile lui Toma, i S-a arătat și i-a arătat urmele cuielor în mâinile și picioarele Lui și rana din costa Lui. Cum a răspuns Toma? „Drept răspuns, Toma I-a zis: «Domnul meu și Dumnezeul meu!»" (Ioan 20.28) În niciunul dintre aceste exemple nu-L vedem pe Isus să le spună celor care-I aduc închinare să se oprească, așa cum au făcut oamenii simplii și îngerii cărora li s-a adus închinare în mod greșit din partea altora (Fapte 10.25-26, Apocalipsa 19.9-10).

Continuăm să-I aducem închinare lui Isus astăzi, oferindu-ne pe noi înșine Lui ca o jertfă vie – dându-ne pe noi înșine lui Dumnezeu, prin credința în Isus Cristos, ca El să facă cu noi ceea ce consideră potrivit (Romani 12.1-2). Isus a spus: „Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr." (Ioan 4.24) Ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr ascultând de poruncile Lui. Închinarea nu înseamnă numai să ne plecăm genunchiul înaintea lui Isus, aruncând ramuri de finic la picioarele Lui, sau să cântăm și să spunem în gura mare despre dragostea noastră pentru El. Închinarea înseamnă să-L cunoaștem, să avem comuniune cu El, să-L slujim și să ne încredem în El.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Descrie Biblia cum I s-a adus închinare lui Isus?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries