settings icon
share icon
Întrebare

Cine va ocupa Împărăția milenară?

Răspuns


În timpul Împărăției milenare, vor exista două grupuri distincte care vor locui pe pământ – aceia care vor avea un trup glorificat și aceia cu trup pământesc, care vor fi supraviețuit Necazului, ajungând în Împărăția milenară. Aceia care vor avea trup glorificat vor face parte din Biserică, primind trup glorificat la Răpire (1 Tesaloniceni 4.13-18, 1 Corinteni 15.21-23, 51-53), și aceia care vor fi înviați după ce Cristos Se va întoarce pe pământ (Apocalipsa 20.4-6). Aceia care vor avea trup pământesc pot fi împărțiți în două subdiviziuni: credincioși dintre neamuri și credincioși evrei (Israel).

În Apocalipsa 19.11-16, găsim întoarcerea lui Isus pe pământ, cunoscută ca a doua Lui venire. Răpirea (1 Tesaloniceni 4.13-18, 1 Corinteni 15.51-53) este o apariție a lui Cristos în văzduh, nu a doua Lui venire. Menționez acest lucru ca să fac o distincție între Răpire și cea de-a doua venire a lui Cristos. În Apocalipsa 19-20 nu există nicio mențiune cu privire la un astfel de eveniment de răpire. Implicația este că sfinții care vor fi pe pământ atunci când Cristos Se va întoarce vor rămâne pe pământ să intre în Împărăția milenară în trupul lor natural. Dacă Răpirea sau orice fel de eveniment în care un credincios aflat în viață primește un trup glorificat ar fi incluse în cea de-a doua venire a lui Cristos pe pământ, ar fi de așteptat să găsim o referire la un astfel de eveniment major în Apocalipsa 19. Dar nu găsim o astfel de referire. Singurul eveniment care are ca rezultat că credincioșii primesc un trup glorificat se găsește în Apocalipsa 20.4-6, unde aceia care au devenit credincioși în timpul Necazului și au fost omorâți datorită credinței lor sunt înviați. Se crede, de asemenea, că în acest moment, sfinții Vechiului Testament vor fi înviați și vor primi și ei trup glorificat (vezi Daniel 12.2).

Matei 25.31-46 este un alt pasaj care trebuie luat în considerare. Acest pasaj este numit în mod obișnuit separarea sau judecata oilor și a caprelor. Oile și caprele se referă la cei drepți și cei nelegiuiți dintre neamuri. Cristos îi va judeca pe cei nelegiuiți dintre neamuri (caprele), și aceștia vor fi aruncați în iazul de foc pentru pedeapsa veșnică (Matei 25.46). Prin urmare, niciun necredincios dintre neamuri nu va supraviețui ca să intre în Împărăția milenară. Cei drepți dintre neamuri, sau oile, vor trece în Împărăția milenară. Ei vor da naștere la copii și vor popula pământul. Totuși, nu doar aceștia vor da naștere la copii în Împărăția milenară.

Se dă impresia că atunci când Cristos Se va întoarce, tot Israelul se va încrede în El (Zaharia 12.10). Nici ei nu vor primi trup glorificat (așa cum vor fi primit cei răpiți înainte de Necaz și cei înviați după aceea). Și aceștia vor avea copii în timpul Împărăției milenare.

Așadar, credincioșii dintre neamuri, Israelul și credincioșii înviați/răpiți (care au toți trup glorificat) vor locui pe pământ. Totuși, trebuie observat că credincioșii cu trup glorificat nu vor da naștere la copii. Nu există căsătorie după această viață (Matei 22.30).

Copiii care se vor naște în timpul Împărăției milenare vor avea responsabilitatea să creadă în Cristos cum au avut toți oamenii din veacurile trecute (credință în Cristos de la venirea Lui, credință în Dumnezeu înainte – Genesa 15.2-6, Habacuc 2.4, Romani 3.20). Din păcate, nu toți copiii care se vor naște în timpul Împărăției milenare vor veni la credința în Cristos. Aceia care nu vor veni vor fi conduși de Satan în rebeliune împotriva lui Dumnezeu la finalul Împărăției milenare, când Satan va fi dezlegat pentru un scurt timp (Apocalipsa 20.7-10).

Pentru o aprofundare a acestui subiect (cine va trăi în Împărăția milenară), vezi și pasajele următoare: Isaia 2.2-4, Zaharia 14.8-21, Ezechiel 34.17-24, Daniel 7.13-14, Mica 4.1-5.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cine va ocupa Împărăția milenară?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries