settings icon
share icon
Întrebare

Care e învățătura cu Împărăția acum?

Răspuns


Teologia Împărăției acum e o credință din cadrul mișcării carismatice a creștinismului protestant, mai ales în Statele Unite. Cei care susțin Împărăția acum cred că, atunci când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a pierdut controlul asupra lumii în favoarea lui Satan. De atunci, spune această teologie, Dumnezeu încearcă să-Și recâștige controlul asupra lumii căutând un grup special de credincioși – cunoscuți în mod variabil ca „poporul legământului", „biruitorii" sau „armata lui Ioel" –, și că prin acești oameni, instituțiile sociale (inclusiv guvernele și legile) vor fi aduse sub autoritatea lui Dumnezeu. Ei cred că, de vreme ce credincioșii sunt locuiți de Duhul Sfânt, la fel ca Isus, avem toată autoritatea în cer și pe pământ, și prin urmare putem face să vină Epoca Împărăției.

Printre cele mai controversate doctrine ale teologiei este credința că societatea seculară sau necreștină nu va avea niciodată succes. Prin urmare, Împărăția acum se opune separării bisericii de stat. Alte credințe includ ideea că, fiind Trupul lui Cristos, suntem Cristos. Cu alte cuvinte, avem natura Lui divină. Învățătorii Împărăției acum resping Răpirea și spun că e vorba despre un sentiment de exaltare sau entuziasm când Domnul Se va întoarce să primească Împărăția din mâinile noastre. Cu alte cuvinte, toți vor fi „prinși" emoțional la întoarcerea Lui. Printre credințele nebiblice este și ideea că toate profețiile privind viitorul Israelului – atât cele din Vechiul, cât și cele din Noul Testament – se aplică Bisericii.

Teologia Împărăției acum consideră că cea de-a doua venire a lui Isus are loc în două etape: mai întâi prin intermediul trupului credincioșilor (și mai ales prin trupul apostolilor și a profeților de azi), și apoi în Persoană, să ia în stăpânire Împărăția care Îi e dată în mâini de către cei victorioși („biruitorii"). Înainte de a doua venire, biruitorii trebuie să curețe pământul de toate influențele răului. Împărăția acum afirmă că Isus nu Se poate întoarce până când toți dușmanii Lui nu sunt puși sub picioarele Bisericii (inclusiv moartea, probabil).

Cu toate că sunt oameni care cred în unele, nu în toate învățăturile Împărăției acum, ei au în comun învățăturile menționate mai sus, dintre care toate se află în afara creștinismului drept credincios și toate contrazic Scriptura. În primul rând, ideea că Dumnezeu a „pierdut controlul" oricărui lucru e ridicolă, mai ales ideea că are nevoie de ființele omenești să-L ajute să-Și recâștige controlul. El este Domnul suveran al universului, desăvârșit și sfânt, perfect în toate atributele Lui. Are control deplin peste toate lucrurile – trecute, prezente și viitoare – și nimic nu se întâmplă neporuncit de El. Totul se desfășoară după planul și scopul Său divin și nicio moleculă nu se mișcă de capul ei. „Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă. Cine o va abate?" (Isaia 14.27) Cât despre ideea că omul are „puterea de a crede și de a rosti și aduce în ființă lucruri care nu sunt", acea putere Îi aparține numai lui Dumnezeu, care nu va fi blând cu cei care încearcă să o uzurpe. „Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni! Veniți-vă în fire, păcătoșilor! Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.» Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus și Eu voi împlini; Eu am plănuit și Eu voi înfăptui." (Isaia 46.8-11)

Negarea Răpirii Bisericii este, de asemenea, nebiblică. Explicația că răpirea nu e altceva decât oamenii lui Dumnezeu cuprinși de sentimente de exaltare ignoră faptul că o astfel de folosire a termenului „prins" e strict o expresie idiomatică specifică limbii engleze, nu și celei grece. „Am fost «prins» de film" (sau de alt entuziasm) nu e echivalentul termenului „harpazo" din 1 Tesaloniceni 4.17, 2 Corinteni 12.2-4 și Apocalipsa 12.5, folosit să descrie prinderea și ridicarea trupească la cer, și cel din Fapte 8.39, unde Filip e „răpit" de Duhul și dus în altă locație.

Referitor la ideea că suntem Cristos și avem natură divină, nu suntem Cristos, cu toate că suntem părtași naturii Sale divine (2 Petru 1.4) atunci când suntem salvați și ajungem locuiți de Duhul Sfânt. Însă Cristos este a doua Persoană din Dumnezeire, și nimeni nu devine Dumnezeu. Aceasta este o minciună de la tatăl minciunii, Satan, pe care a spus-o prima dată în Grădina Eden, când a ispitit-o pe Eva cu „veți fi ca Dumnezeu" (Genesa 3.5).

Ideea că Biserica a înlocuit Israelul și că împlinirea profețiilor față de Israel aparține Bisericii e cunoscută sub numele de teologia înlocuirii și e nebiblică. Promisiunile față de Israel vor fi împlinite în Israel, nu în Biserică. Binecuvântările lui Dumnezeu pentru Israel sunt veșnice, și nu pot fi retrase.

În cele din urmă, cea de-a doua venire a lui Cristos va avea loc atunci când El, nu oamenii, Își va învinge dușmanii și Își va pune toate lucrurile sub picioare. Descrierea celei de-a doua veniri din Apocalipsa 19 este descrierea unui luptător viteaz, care vine să pună toate lucrurile în ordine, nu unul care vine pe un pământ deja curățat și pregătit pentru domnia Lui. Versetul 15 e clar: „Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu." Dacă pământul ar fi „curățat de toate influențele răului", așa cum cred adepții Împărăției acum, de ce are nevoie de o sabie ascuțită cu care să lovească națiunile și de ce încă mai există mânie și urgie din partea lui Dumnezeu împotriva lor?

Teologia Împărăției acum e o alta în lungul șir al filosofiilor false și nebiblice ale oamenilor, a căror imaginație deșartă caută să-L umanizeze pe Dumnezeu și să-l deifice pe om. Trebuie cu totul evitată.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care e învățătura cu Împărăția acum?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries