settings icon
share icon
Întrebare

Ce este henoteismul/monolatrismul/monolatria?

Răspuns


Monolatria (numită și monolatrism) este închinarea înaintea unui singur zeu, fără negarea existenței altor zei. Legătura cu henoteismul este că acesta recunoaște mai mulți zei, dar alege să-și concentreze atenția asupra unuia singur – de obicei considerat dumnezeul unei familii sau al unui clan. Un monolatru sau un henoteist este devotat unui singur zeu, însă lasă loc și pentru alte zeități. Multe culturi din vremurile antice credeau în mai mult decât un zeu, dar unele dintre aceste culturi îi aduceau totuși ofrande unui zeu mai presus decât ceilalți.

Hinduismul este un exemplu clasic de monolatrie sau henoteism care se practică. Hindușii în general se închină unui zeu, totuși ei recunosc că mai există nenumărați alți zei cărora li se poate aduce închinare. Egiptenii antici credeau în mulți zei, dar uneori (în funcție de cine era Faraon) unul era înălțat mai presus decât alții. Religia grecilor antici și închinarea lor adusă olimpienilor e un alt exemplu binecunoscut, Zeus fiind domnitorul suprem al altor unsprezece zei. Toți cei doisprezece erau venerați, fiecare individual de o sectă diferită, cu propriul ei templu, propriile ei preotese și propriile altare (vezi Faptele Apostolilor 14.12-13, 19.35).

Unii istorici cred că primii israeliți erau henoteiști/monolatrii. Aceasta ar putea explica făurirea vițelului de aur în Exodul 32.3-5 și motivul pentru care una dintre porunci spune: „Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.” (Exodul 20.3) Pasajele acestea indică faptul că israeliții antici nu erau dezvoltați pe deplin ca monoteiști. Prin Moise, Dumnezeu a început să-i învețe pe evrei că Dumnezeu lui Avraam, Isaac și Iacov este singurul Dumnezeu adevărat mai presus de toți. Profetul Isaia, insuflat de Duhul Sfânt, le-a amintit israeliților și tuturor celorlalte națiuni de natura adevărată a lui Dumnezeu: „Eu sunt Domnul, și nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. ... Eu sunt Domnul, și nu este altul.” (Isaia 45.5-6)

Uneori israeliții păreau să creadă că alte națiuni aveau proprii lor dumnezei, deși Iahve continua să fie divinitatea supremă. Totuși, dacă israeliții au tins spre henoteism sau monolatrie, au făcut asta în ciuda a ceea ce a revelat Dumnezeu în Scripturile ebraice. Deuteronomul 6.4 înlătură orice îndoială cu privire la existența mai multor dumnezei: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” Henoteismul sau monolatria sunt incompatibile cu învățătura biblică.

Biblia vorbește clar despre acest lucru: există un singur Dumnezeu. Henoteismul sau idolatria sunt greșite prin faptul că afirmă existența altor dumnezei. Întreaga Biblie se sprijinește pe realitatea unui singur Dumnezeu, fiindcă, dacă ar mai exista și alți dumnezei, atunci Isus Cristos nu ar fi trebuit să moară – ar fi multe căi care să ducă la cer.

Gândește-te la acest pasaj: „Știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu.” (1 Corinteni 8.4) Idolii sunt doar „așa-numiți dumnezei” (1 Corinteni 8.5). „Totuși, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu.” (1 Corinteni 8.6)

Când Pavel a vizitat Atena, a văzut statui ale multor zeități grecești și romane. Atenienii aveau altare pentru acestea în tot orașul. Un altar aparte a atras atenția lui Pavel. Pe el erau inscripționate cuvintele: „UNUI DUMNEZEU NECUNOSCUT” (Faptele Apostolilor 17.23). În ignoranța lor, grecii au ridicat un altar pentru vreun oarecare zeu care l-au omis neintenționat din panteonul lor, și și unii henoteiști sau monolatrii fără îndoială că l-au ales pe acel „dumnezeu necunoscut” ca zeitate asupra căreia să se concentreze. Pentru că grecii nu știau în mod evident cine este această zeitate, Pavel le-a explicat că „dumnezeul lor necunoscut” era Dumnezeul Bibliei, Creatorul cerului și al pământului. Singurul Dumnezeu adevărat nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Grecii nu au fost în stare să-L găsească pe singurul Dumnezeu adevărat de unii singuri, așa că singurul Dumnezeu adevărat a venit să-i caute.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este henoteismul/monolatrismul/monolatria?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries