settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă să-L glorifici pe Dumnezeu?

Răspuns


A-L „glorifica” pe Dumnezeu înseamnă să-I dăm Lui glorie. Cuvântul glorie folosit în legătură cu Dumnezeu în Vechiul Testament poartă ideea de măreția splendorii. În Noul Testament, cuvântul tradus cu „glorie” înseamnă „demnitate, onoare, laudă și închinare”. Punând aceste sensuri împreună, descoperim că glorificarea lui Dumnezeu înseamnă să-I recunoaștem măreția și să-I dăm onoare lăudându-L și închinându-ne Lui, în primul rând pentru că El și numai El merită să fie lăudat, onorat și să I se aducă închinare. Gloria lui Dumnezeu este esența naturii Sale, și-I dăm glorie recunoscând această esență.

Întrebarea care ne vine în minte este: Dacă Dumnezeu are toată gloria, așa cum o are, atunci cum „Îi dăm” noi glorie? Cum Îi putem da lui Dumnezeu ceva ce este a Lui de la bun început? Cheia se găsește în 1 Cronici 16.28-29: „Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste! Dați Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.” În versetul acesta vedem două acțiuni din partea noastră care alcătuiesc acțiunea de a-L glorifica pe Dumnezeu. În primul rând, Îi dăm glorie pentru că I se cuvine. Nimeni altcineva nu merită lauda și închinarea pe care I le dăm ca să-L glorificăm. Isaia 42.8 confirmă faptul că: „Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu, și slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor.” În al doilea rând, trebuie să-I „aducem daruri” lui Dumnezeu, ca parte din închinarea care Îl glorifică. Ce sunt darurile pe care I le aducem lui Dumnezeu ca să-L glorificăm?

Darurile pe care I le aducem lui Dumnezeu în splendoarea sau frumusețea sfințeniei Lui implică acord, ascultare, supunere și declararea atributelor Sale sau înălțarea Lui. Glorificarea lui Dumnezeu începe cu a fi de acord cu tot ceea ce spune, mai ales despre El Însuși. În Isaia 42.5, Dumnezeu declară: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el: ...” Din cauza a cine este, sfânt și perfect și adevărat, declarațiile și orânduirile Lui sunt sfinte și perfecte și adevărate (Psalmul 19.7-8) și Îl glorificăm ascultând și fiind de acord cu ele. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, e Cuvântul Lui pentru noi, tot ceea ce avem nevoie pentru a trăi viața în El. Totuși, faptul că auzim și cădem de acord cu El nu-I va aduce glorie, dacă nu ne și supunem Lui și ascultăm poruncile din Cuvântul Lui. „Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui, pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească.” (Psalmul 103.17-18) În Ioan 14.15, Isus a reiterat ideea că a-L glorifica și a-L iubi pe Dumnezeu sunt unul și același lucru: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.”

Îl glorificăm pe Dumnezeu și reafirmând atributele și faptele Lui. În ultima lui predică înainte să fie ucis pentru credință, Ștefan a repovestit istoria felului în care a acționat Dumnezeu cu poporul Israel din vremea când Avraam a părăsit țara natală în ascultare de porunca lui Dumnezeu și până la venirea lui Cristos, „Cel neprihănit”, pe care cei din Israel L-au trădat și L-au omorât. Când relatăm lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, cum ne-a salvat din păcat, și lucrările minunate pe care le face în inima și mintea noastră în fiecare zi, Îl glorificăm înaintea altora. Chiar dacă alții nu vor întotdeauna să audă felul în care Îl glorificăm pe Dumnezeu, lui Dumnezeu Îi face mare plăcere acest lucru. Cei din mulțime care l-a auzit pe Ștefan au urât ceea ce a spus și și-au acoperit urechile și s-au năpustit asupra lui să-l ucidă cu pietre. „Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” (Fapte 7.55)

A-L glorifica pe Dumnezeu înseamnă să-I preamărim atributele – sfințenia, credincioșia, îndurarea, harul, dragostea, maiestatea, suveranitatea, puterea și omnisciența, ca să numim câteva dintre ele – repetându-le din nou și din nou în mintea noastră și spunându-le altora despre natura unică a salvării pe care numai El o oferă.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă să-L glorifici pe Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries