settings icon
share icon
Întrebare

Ce este francmasoneria și ce cred francmasonii?

Ca observație, prin acest articol nu pretindem că toți cei implicați în francmasonerie sunt sectanți sau că toți francmasonii cred toate cele menționate mai jos. Ceea ce spunem este că francmasoneria nu e o organizație creștină. Sunt mulți creștini care au abandonat francmasoneria după ce au descoperit despre ce este vorba în ea de fapt. De asemenea, sunt și oameni buni și evlavioși, adevărați credincioși în Cristos, care sunt francmasoni. Părerea noastră este că aceasta se întâmplă fiindcă nu înțeleg cu adevărat francmasoneria. Fiecare persoană trebuie să se roage pentru înțelepciune și discernământ de la Domnul dacă să se implice sau nu în francmasonerie. Acest articol a fost verificat și aprobat din punct de vedere al acurateții de către un fost Maestru Venerabil al unei Loje Albastre.

Întrebare: Ce este francmasoneria și ce cred francmasonii?

Răspuns: Francmasoneria, Steaua Răsăritului, și alte organizații „secrete" similare par a fi întâlniri frățești inofensive. Multe dintre ele par să promoveze credința în Dumnezeu. Totuși, la o examinare îndeaproape, găsim că singura cerință în materie de credință nu e ca cineva să creadă în Dumnezeul cel adevărat și viu, ci, în schimb, să creadă în existența unei „Ființe supreme", aceasta incluzând „dumnezeii" islamului, hinduismului sau ai oricărei alte religii a lumii. Credințele și practicile nebiblice și anticreștine ale acestei organizații sunt parțial ascunse după o înfățișare exterioară a unei presupuse compatibilități cu credința creștină. În cele ce urmează, prezentăm o comparație între ceea ce spune Biblia și poziția „oficială" a francmasoneriei:

Mântuirea de păcat:
Perspectiva Bibliei: Domnul Isus a devenit jertfa păcătosului în fața lui Dumnezeu când Și-a vărsat sângele și a murit ca ispășire (plată) pentru păcatele tuturor celor care vor crede (Efeseni 2.8-9, Romani 5.8, Ioan 3.16).

Perspectiva masonică: Chiar procesul de alăturare în Lojă cere ca creștinii să ignore exclusivitatea lui Isus Cristos ca Domn și Mântuitor. Potrivit francmasoneriei, omul va fi salvat și va merge în cer ca rezultat al faptelor sale bune și al îmbunătățirii personale.

Felul de a vedea Biblia:
Perspectiva Bibliei: Inspirația supranaturală și plenară a Scripturii – că ea e inerantă și că învățătura ei e absolută, supremă și finală. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu (2 Timotei 3.16, 1 Tesaloniceni 2.13).

Perspectiva masonică: Biblia e doar unul dintre câteva „Volume ale Legii Sacre", toate considerate a fi de importanță egală în francmasonerie. Biblia e o carte importantă numai în ceea ce-i privește pe membrii care se declară creștini, la fel cum Coranul este important pentru musulmani. Biblia nu e considerată Cuvântul exclusiv al lui Dumnezeu și nici nu e socotită singura revelație de Sine a lui Dumnezeu pentru omenire, ci numai una dintre multele cărți-sursă religioase. E un ghid bun de moralitate. Biblia e folosită în principal ca simbol al voii lui Dumnezeu, care poate fi cuprinsă și în alte texte sacre, cum sunt Coranul sau Rig Veda.

Învățătura despre Dumnezeu:
Perspectiva Bibliei: există un singur Dumnezeu. Numele diferite ale lui Dumnezeu se referă la Dumnezeul lui Israel și revelează anumite atribute ale lui Dumnezeu. Să te închini altor dumnezei sau să apelezi la alte zeități este idolatrie (Exodul 20.3). Pavel prezintă idolatria ca fiind un păcat odios (1 Corinteni 10.14), iar Ioan spune că închinătorii la idoli vor pieri în iad (Apocalipsa 21.8).

Perspectiva masonică: Toți membrii trebuie să creadă într-o divinitate. Diferitele religii (creștinismul, iudaismul, islamul etc.) recunosc același Dumnezeu, doar că Îl numesc diferit. Francmasoneria îi cheamă pe oamenii de toate credințele să creadă că, chiar dacă folosesc diferite nume pentru „Cel fără nume care are sute de nume", totuși se roagă singurului Dumnezeu, Tatăl tuturor.

Învățătura despre Isus și despre Trinitate:
Perspectiva Bibliei: Domnul Isus era Dumnezeu în trup uman (Matei 1.18-24, Ioan 1.1). Isus este a doua Persoană a Trinității (Matei 28.19, Marcu 1.9-11). În timpul cât a fost pe pământ, a fost în întregime om (Marcu 4.38, Matei 4.2) și în întregime divin (Ioan 20.28, Ioan 1.1-2, Fapte 4.10-12). Creștinii trebuie să se roage în Numele lui Isus și să-L proclame înaintea altora, indiferent de ofensa adusă necreștinilor (Ioan 14.13-14, 1 Ioan 2.23, Fapte 4.18-20).

Perspectiva masonică: Nu există exclusivitate în dreptul lui Isus Cristos sau al Dumnezeului Triunic, care e Tată, Fiu și Duh Sfânt, prin urmare, nu există învățătură privind divinitatea lui Isus Cristos. Se consideră că e nemasonic să invoci Numele lui Isus când te rogi sau să menționezi Numele Lui în Lojă. Să sugerezi că Isus e singura cale către Dumnezeu contrazice principiul toleranței. Numele lui Isus a fost omis din versetele biblice folosite în ritualurile masonice. Isus Se află pe același nivel cu alți lideri religioși.

Natura umană și păcatul:
Perspectiva Bibliei: Toți oamenii se nasc cu o natură păcătoasă, sunt în întregime depravați și au nevoie de un Mântuitor care să-i salveze din păcat (Romani 3.23, Romani 5.12, Psalmul 51.5, Efeseni 2.1). Biblia neagă faptul că omenirea are în ea însăși capacitatea de perfecțiune morală (1 Ioan 1.8-10, Romani 1.18-25).

Perspectiva masonică: Prin simboluri și embleme, masonii prezintă învățătura că omul nu e păcătos, doar „primitiv și imperfect prin natura lui". Ființele umane își pot îmbunătăți caracterul și comportamentul în diverse feluri, inclusiv prin acte de caritate, trăire morală și îndeplinirea voluntară a sarcinilor civice. Umanitatea are capacitatea de a se îndrepta dinspre imperfecțiune către perfecțiunea desăvârșită. Perfecțiunea morală și spirituală se găsește în lăuntrul bărbaților și femeilor.

Când un creștin depune jurământul francmasoneriei, jură pentru următoarele învățături pe care Dumnezeu le pronunță false și păcătoase:

1. Că mântuirea poate fi obținută prin faptele bune ale omului.

2. Că Isus e doar unul dintre mulți alți profeți venerați, aflați pe picior de egalitate.

3. Că vor rămâne tăcuți în Lojă și nu vor vorbi despre Isus Cristos.

4. Că intră în Lojă în stare de întuneric spiritual și ignoranță, când Biblia spune că creștinii sunt deja în lumină, copii ai luminii și sunt locuiți de Lumina lumii – Isus Cristos.

5. Prin faptul că le solicită creștinilor să depună jurământul masonic, Masoneria îi duce pe creștini la blasfemie și luarea în deșert a Numelui lui Dumnezeu.

6. Masoneria prezintă învățătura că Marele Arhitect al Universului, despre care masoneria crede că este Dumnezeul adevărat al universului, este reprezentantul tuturor dumnezeilor din toate religiile.

7. Masoneria îi face pe creștini să aibă o abordare universalistă în rugăciunile lor, solicitând să fie folosit un nume „generic", să nu fie ofensați necredincioșii care sunt „frați" masonici.

8. Prin depunerea jurământului masonic și participarea la învățăturile Lojei, creștinii dau mai departe o evanghelie falsă către alți membri ai Lojei, care țin cont doar de planul de salvare al masoneriei pentru a ajunge în cer. Prin simpla membralitate într-o astfel de organizație, au compromis sever mărturia lor de creștini.

9. Asumându-și obligația masonică, creștinul e de acord să permită poluarea minții, a duhului și a trupului lui de către cei care slujesc dumnezei falși și cred învățături false.

După cum poți vedea, masoneria contrazice învățătura clară a Scripturii și numeroase chestiuni. De asemenea, masoneria le cere oamenilor să se implice în activități pe care Biblia le condamnă. Ca urmare, creștinul nu ar trebui să fie membru al niciunei socetăți sau organizații secrete care are vreo legătură cu masoneria.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este francmasoneria și ce cred francmasonii?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries