settings icon
share icon
Întrebare

Ce e mișcarea formării spirituale?

Răspuns


Mișcarea formării spirituale e foarte populară în ziua de azi. Însă este în multe aspecte o îndepărtare de adevărul Cuvântului lui Dumnezeu spre o formă mistică de creștinism, și s-a infiltrat, într-o măsură, în aproape toate denominațiile evanghelice. Această idee a formării spirituale se bazează pe premisa că dacă practicăm anumite lucruri, vom fi mai asemenea lui Isus. Susținătorii formării spirituale ne învață în mod eronat că oricine poate practica aceste ritualuri mistice și să-L găsească pe Dumnezeu în lăuntrul lor.

Mult prea adesea cei care aderă la mișcarea formării spirituale din prezent cred că disciplinele spirituale îl transformă pe căutător, prin faptul că intră într-un tărâm transformat de conștientizare. Mișcarea formării spirituale e caracterizată de lucruri cum sunt rugăciunea contemplativă, spiritualitatea contemplativă și misticismul creștin.

Adevărata formare spirituală biblică, sau transformarea spirituală, începe cu înțelegerea faptului că suntem păcătoși care trăim separați de Dumnezeu. Capacitățile noastre au fost corupte de păcat, astfel că nu-I putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Adevărata transformare spirituală are loc când ne supunem lui Dumnezeu, astfel încât să ne poată transforma prin călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. Cel puțin jumătate din fiecare epistolă a Noului Testament e orientată spre cum să trăim viața fiindu-I plăcuți lui Dumnezeu – prin ascultare și supunere față de Duhul Sfânt în toate lucrurile. Scriptura ne numește răscumpărați, mântuiți, sfinți, oi, soldați și slujitori, însă ne învață și că numai prin puterea Duhului Sfânt putem trăi potrivit cu semnificația acestor nume.

Următoarele pasaje abordează diverse aspecte din formarea spirituală, lucrarea lui Dumnezeu în viața credinciosului:

„Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulți frați." (Romani 8.29) Avem aici scopul transformării: să fim asemenea lui Cristos.

„Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului." (2 Corinteni 3.18) Acesta este parte dintr-un pasaj care ne învață că suntem schimbați după chipul lui Cristos nu prin urmarea de reguli și legi, ci prin urmarea călăuzirii Duhului Sfânt prin credință.

„Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice." (Tit 3.3-7)

Aici Pavel ne amintește de viața pe care am trăit-o înainte și pe care o trăim acum. Am răspuns la „bunătatea și dragostea lui Dumnezeu" care ne-a fost arătată prin moartea lui Cristos pentru păcatele noastre. Ne-am pocăit de păcate și acum răspundem la îndemnurile permanente ale Duhului Sfânt și la împuternicirea pe care ne-o dă să trăim diferit ca copii ai lui Dumnezeu. Ca urmare, am fost transformați de „nașterea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt" (v. 5). Așadar aceasta este adevărata formare spirituală – reformarea duhului nostru prin Duhul Sfânt, după chipul lui Cristos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce e mișcarea formării spirituale?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries