settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă să fii o femeie a lui Dumnezeu?

Răspuns


O femeie a lui Dumnezeu e întâi de toate o fiică a lui Dumnezeu. Devii copil de Dumnezeu printr-o relație salvatoare cu Isus Cristos (Ioan 1.12, 3.16-18, 36). Când ne punem încrederea în Isus pentru mântuire, devenim făpturi noi (2 Corinteni 5.17). Dumnezeu ne dă Duhul Lui Sfânt care lucrează în noi și ne transformă să devenim tot mai asemenea lui Cristos (Ioan 14.15-17, 1 Ioan 4.13, 2 Corinteni 3.18). În cel mai simplu mod spus, o femeie a lui Dumnezeu e o femeie care a fost mântuită de Isus Cristos și care se supune lucrării Duhului Sfânt din ea. Cum arată acest lucru în mod practic?

O femeie a lui Dumnezeu va căuta să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu citind Cuvântul Lui, având comuniune cu El în rugăciune, având părtășie cu alți credincioși și ascultând învățătură sănătoasă. Ea știe că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3.16-17), prin urmare caută să cunoască ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Face tot ceea ce-i stă în putință să „se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2.15). De asemenea, ia aminte la avertizarea lui Iacov: „Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.” (Iacov 1.22)

Parte din a face ceea ce spune Cuvântul e să aibă o viață activă de rugăciune. Pavel ne învață: „Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus.” (Filipeni 4.6-7) În mod similar, 1 Tesaloniceni 5.16-18 spune: „Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.” O femeie a lui Dumnezeu se apropie de Dumnezeu cu o inimă mulțumitoare și aruncă îngrijorările ei asupra lui Dumnezeu (1 Petru 5.7). Se încrede în capacitatea lui Dumnezeu și în dragostea Lui, așadar aduce închinarea și preocupările ei la tronul Lui (Evrei 4.14-16).

O femeie a lui Dumnezeu ascultă poruncile lui Dumnezeu de a-i iubi pe ceilalți. Vorbirea ei e edificatoare și încurajatoare pentru ceilalți, nu calomnioasă ori plină de bârfe sau intenții rele (Efeseni 4.29, 1 Petru 2.1-3). E plină de bunătate, compasiune și e iertătoare (Efeseni 4.32). Poartă poverile altor credincioși (Galateni 6.2, Romani 12.15). Când are ocazia, încearcă să le facă bine tuturor, mai ales celor din familia lui Dumnezeu (Galateni 6.10). Nu e încrezută, ci trăiește într-un duh de umilință (Romani 12.10, Filipeni 2.5-11). Nu se plânge, nu se ceartă fără rost, nici nu stârnește disensiuni, ci încearcă să trăiască în armonie cu ceilalți (Romani 12.16, 18, Filipeni 2.14).

O femeie a lui Dumnezeu urmează învățătura lui Petru care spune: „Sfințiți în inimile voastre pe Cristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Cristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.” (1 Petru 3.15-16) Încearcă să împlinească ceea ce scrie în 1 Petru 2.11-12: „Să vă feriți de poftele firii pamântești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”

O femeie a lui Dumnezeu face plină de râvnă lucrarea pe care i-a dat-o Dumnezeu să o facă (Romani 12.11). Dacă e o femeie mai în vârstă, trăiește ca un exemplu pentru cele mai tinere (Tit 2.3-5). Petrece timp cu alți credincioși, încurajându-i și fiind încurajată de ei (Evrei 10.24-25). E supusă, însemnând că îi pune pe alții pe primul loc, așa cum sunt chemați să facă toți creștinii (Efeseni 5.21). Ia aminte la porunca lui Petru: „Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul ... Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii; iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului!” (1 Petru 2.13-17) Știe că e foarte prețuită în Cristos (Galateni 3.28) și alege să Îl imite supunându-și voința sinelui. Dacă e căsătorită, îi permite soțului ei să conducă familia (Efeseni 5.21-33, 1 Petru 3.1-2). Își cinstește părinții (Efeseni 6.1-3) și, dacă are copii, are grijă de ei (Tit 2.3-5, 1 Timotei 5.14). Își gestionează bine casa și potrivit principiilor evlaviei (Tit 2.3-5, Proverbele 14.1, 31).

Frumusețea unei femei a lui Dumnezeu se află în „omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3.3-4). În cele din urmă, femeia lui Dumnezeu e o lucrare în desfășurare, o capodoperă a lui Dumnezeu, salvată prin harul Lui, prin credință (Efeseni 2.8-10), și devine tot mai asemănătoare cu Isus pe măsură ce caută să-L cunoască și să-L asculte.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă să fii o femeie a lui Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries