settings icon
share icon
Întrebare

Face Dumnezeu greșeli?

Răspuns


Dumnezeu nu face greșeli. Perfecțiunea și măreția Lui nu permit greșelile: „Mare este Domnul nostru și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă." (Psalmul 145.3) În limba originală, cuvântul tradus cu „pătrunsă" include ideea de „posibil de a fi descoperit sau enumerat". Cu alte cuvinte, Măreția lui Dumnezeu e infinită. Această afirmație nu poate face referire la o persoană failibilă, fiindcă, fie și cu o singură greșeală, măreția Lui ar fi cuantificabilă și finită.

Capacitatea lui Dumnezeu de a face toate lucrurile și de a înțelege toate chestiunile Îl împiedică, de asemenea, să facă greșeli: „Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini." (Psalmul 147.5) Din nou, Scriptura arată că Dumnezeu e infailibil. Cunoașterea limitată duce la greșeli, dar Dumnezeu are o cunoaștere nelimitată și nu face greșeli.

Dumnezeu nu a făcut nicio greșeală în crearea lumii. Înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, puterea infinită și infinita Lui bunătate s-au combinat să producă o lume perfectă. La finalul celor șase zile ale creației, Dumnezeu S-a uitat la tot ceea ce făcuse și a spus că toate sunt „foarte bune" (Genesa 1.31). Nu a existat nicio excepție sau revizuire sau dezamăgire. Numai afirmația „foarte bune".

„Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?" (Numeri 23.19) Spre deosebire de om, Dumnezeu nu face greșeli și nu are gânduri ulterioare care să-L facă să Se răzgândească. Dumnezeu nu dă decrete pe care mai târziu trebuie să le anuleze, pentru că nu a luat în considerare toate consecințele sau pentru că nu are puterea de a le îndeplini. De asemenea, Dumnezeu nu e ca omul, a cărui păcătoșenie face necesară judecata. „Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric." (1 Ioan 1.5b) „Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui." (Psalmul 145.17)

Unii oameni pretind că Scriptura arată că Dumnezeu S-a răzgândit cu privire la creația Sa: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui. Și Domnul a zis: «Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.»" (Genesa 6.5-7)

E bine să înțelegem expresia I-a părut rău din acest pasaj. Când e folosită cu referire la Dumnezeu, expresia I-a părut rău include ideea de mâhnire plină de compasiune și luare de acțiune. Dumnezeu nu manifesta slăbiciune, admițând o eroare sau regretând o greșeală. În schimb, exprima nevoia de a întreprinde acțiune specifică, drastică, pentru a contracara stricăciunea omenirii: „Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău." (Genesa 6.5) Faptul că Dumnezeu nu a socotit că creația Lui e o greșeală e dovedit de continuarea existenței lumii. Suntem încă aici, așa păcătoși cum suntem. Lăudat fie Dumnezeu pentru harul Său: „Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului." (Genesa 6.8)

Dumnezeu nu a făcut niciodată vreo greșeală. A avut un scop în toate, și rezultatele nu sunt o surpriză pentru El, fiindcă El declară sfârșitul încă de la început: „Eu sunt Dumnezeu, și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, și nu este niciunul ca Mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile Mele vor rămâne în picioare și Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.»" (Isaia 46.9-10)

Unii oameni s-ar putea gândi că Dumnezeu a făcut o greșeală în viața lor personală. Anumite experiențe și situații dincolo de controlul nostru ne fac să ne întrebăm dacă nu cumva Dumnezeu a calculat lucrurile greșit. Totuși, „știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său" (Romani 8.28). E nevoie de credință pentru a accepta acest lucru, dar „umblăm prin credință, nu prin vedere" (2 Corinteni 5.7). În toate lucrurile trebuie să înțelegem că lucrurile acestei vieți sunt de consum și sunt folosite pentru răsplata noastră veșnică, potrivit cu înțelepciunea Celui care „poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale" (Iuda 1.24). Ne putem bucura că Domnul nostru nu face greșeli în viața noastră, ci are un scop bun și plin de dragoste în tot ceea ce îngăduie.

Nu există erori în dreptul lui Dumnezeu; nu există greșeli pe care să le fi făcut. Și nu sunt erori nici în dreptul Fiului Său; Isus nu a comis niciun păcat în gândire, în cuvânt sau în faptă (Evrei 4.15). Satan a fost disperat să dovedească până și numai o singură greșeală în dreptul lui Isus, dar Diavolul a eșuat cu totul în încercările sale (Matei 4.1-11). Isus a rămas Mielul fără pată al lui Dumnezeu (1 Petru 1.19). La finalul vieții lui Isus, judecătorul Lui pământesc, Pilat din Pont, a declarat: „Eu nu găsesc nicio vină în Omul acesta." (Luca 23.4)

Trăim cu greșelile noastre, mari și mici, neînsemnate și dezastruoase, și ne obișnuim să le facem. Dar slujim unui Dumnezeu infailibil, fără erori, a cărui măreție nu poate fi pătrunsă. „Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc." (Psalmul 40.5) E bine să știm că Dumnezeu e în control și că Cel care nu face nicio greșeală poate compensa din plin pentru ale noastre.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Face Dumnezeu greșeli?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries