settings icon
share icon
Întrebare

Ar trebui un creştin să facă exerciţii fizice? Ce spune Biblia despre sănătate?

Răspuns


1 Timotei 4:8 ne informează, “Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.” Observaţi că acest verset nu spune că exerciţiul fizic nu are nici o valoare! Spune că exerciţiul fizic are valoare, dar păstrează priorităţile în ordine spunând că evlavia are o mai mare valoare. De asemenea, apostolul Pavel menţionează antrenarea fizică pentru a ilustra adevărul spiritual. 1 Corinteni 9:24-27, “Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate veşteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” 2 Timotei 2:5, “Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.” 2 Timotei 4:7, “M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.”

Aşadar, în mod cert nu este nimic greşit ca un creştin să facă exerciţii fizice. De fapt, Biblia ne spune în mod clar că trebuie să avem grijă de trupurile noastre (1 Corinteni 6:19-20). Efeseni 5:29 ne spune, "Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag…" De asemenea, Biblia ne avertizează împotriva lăcomiei (Deuteronom 21:20, Proverbe 23:2, 2 Petru 1:5-7, 2 Timotei 3:1-9, 2 Corinteni 10:5). În acelaşi timp, Biblia ne avertizează cu privire la deşertăciune (1 Samuel 16:7; Proverbe 31:30; 1 Petru 3:3-4). Ce spune Biblia despre sănătate? Fii sănătos! Cum să atingem acest scop? Prin a combina exerciţiile fizice moderate cu o alimentaţie responsabilă. Acesta este modelul biblic cu privire la sănătate şi exerciţiile fizice.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ar trebui un creştin să facă exerciţii fizice? Ce spune Biblia despre sănătate?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries