settings icon
share icon
Întrebare

De ce îl va elibera Dumnezeu pe Satan după cei 1.000 de ani?

Răspuns


Apocalipsa 20.7-10: „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor.” În acest pasaj, Biblia prevestește o rebeliune finală, instigată de Diavol, și victoria decisivă asupra rebeliunii.

La începutul mileniului, numai credincioși vor fi în viață (Apocalipsa 19.17-21) – cei care supraviețuiesc Necazului celui mare și cei care se întorc cu Domnul la a doua Lui venire. Va fi un timp de pace fără precedent în istorie (Isaia 2.4, Ioel 3.10, Mica 4.3). Isus va sta pe tronul lui David, domnind peste toată creația Sa. El va asigura ca toate nevoile tuturor să fie împlinite și nu va tolera păcatul care e atât de predominant în societatea zilelor noastre (Psalmul 2.7-12, Apocalipsa 2.26-29, 19.11-16). Putem doar să ne imaginăm un astfel de timp în care „cerul e pe pământ”.

E probabil că credincioșii care supraviețuiesc Necazului celui mare să fie muritori și să repopuleze pământul în timpul împărăției milenare. Fără devastarea păcatului care să aibă efecte serioase, ne putem imagina că creșterea populației în timpul mileniului va fi imensă. Toți cei care se vor naște în timpul mileniului se vor bucura de beneficiile și binecuvântările domniei lui Cristos pe pământ. Totuși, ei tot se vor naște cu o natură păcătoasă și vor trebui să se pocăiască voit și să creadă Evanghelia, alegându-L personal pe Cristos ca Salvator și Domn.

La finalul mileniului, lui Satan i se va da drumul din adâncul fără fund. El va începe să înșele o mulțime mare de oameni să-l urmeze într-o rebeliune finală. Se pare că cu cât Necazul cel mare rămâne mai în urmă în istorie, cu atât mai mult omenirea își va considera viețuirea în pace un lucru mai cuvenit; unii e posibil să nutrească îndoieli cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Deși numărul celor care se vor răzvrăti împreună cu Satan se spune că va fi „ca nisipul mării” (Apocalipsa 20.8), e posibil să fie însă o minoritate, în comparație cu numărul celor care nu se vor răzvrăti.

Din moment ce Dumnezeu știe tulburarea pe care Satan o va cauza (din nou) în lume, de ce îl eliberează? Scriptura nu ne dă un răspuns definitoriu. Totuși, unul dintre motive poate fi să-i dea omenirii un cel din urmă test. Timp de 1.000 de ani, ispititorul va fi închis, și sufletele muritoare de pe pământ nu vor fi experimentat o ispitire exterioară din domeniul spiritual. Dumnezeu a creat omenirea cu o voință liberă, și îngăduie ca această voință liberă să fie testată. „Mileniștii” din viitor – cei născuți în timpul împărăției milenare – vor trebui și ei să facă o alegere conștientă de a-L urma pe Cristos sau pe Satan. Faptul că Dumnezeu îl va elibera pe Diavol va asigura o oportunitate ca ei să aleagă.

Un alt motiv posibil pentru care Dumnezeu îl va elibera pe Satan e să demonstreze proporțiile naturii păcătoase inerente în toată omenirea (vezi Ieremia 17.9). Chiar și după 1.000 de ani de utopie divină pe pământ, omenirea va poseda capacitatea latentă de a se răzvrăti. Un alt motiv pentru eliberarea lui Satan poate fi pentru a ne învăța din nou cât de ușor de înșelat suntem. Așa cum Adam și Eva au dat cu piciorul Edenului lor datorită câtorva cuvinte din partea înșelătorului, la fel vor face mulțimile de descendenți ai lor. Suntem carne și sânge și suntem înclinați spre înșelăciune.

Prin eliberarea lui Satan din adânc, Dumnezeu poate intenționa și să reveleze ceva despre natura Sa. Timp de 1.000 de ani, harul și bunătatea Sa vor fi arătate în mod continuu, dar la sfârșitul acelui timp, nu va tolera sub nicio formă rebeliunea. Dreptatea Lui se va aplica, și nu le va oferi o „a doua șansă” celor care aleg să se răzvrătească.

Eliberarea lui Satan de către Dumnezeu la finalul mileniului va arăta și faptul că Satan a fost și întotdeauna va fi dușmanul omenirii. Pentru că Dumnezeu Își arată dragostea față de noi, Satan are o ură aparte pentru noi. Începând de la căderea lui (Isaia 14, Ezechiel 28), Satan a fost întotdeauna adversarul credincioșilor și e pe bună dreptate descris ca cel mai mare înșelător al omenirii (Ioan 8.44). Tot ceea ce-i poate da sau promite omului e moartea și distrugerea (Ioan 10.10). Satan e arătat și în Apocalipsa 20 ca fiind un dușman cu adevărat învins, și condamnarea lui finală e sigură, împreună cu toți cei care îl urmează. Satan e o ființă creată care e fără putere înaintea lui Dumnezeu.

De ce îl va elibera Dumnezeu pe Satan la finalul celor 1.000 de ani? La fel de bine am putea întreba de ce Dumnezeu îi îngăduie lui Satan vreo libertate, chiar acum. Răspunsul trebuie în cele din urmă găsit în planul suveran al lui Dumnezeu de a-Și revela plinătatea slavei Sale. Suveranitatea lui Dumnezeu se extinde chiar asupra lui Satan, și Dumnezeu poate folosi orice – chiar acțiunile rele ale lui Satan – pentru a duce la îndeplinire planul Lui sfânt (vezi 1 Timotei 1.20 și 1 Corinteni 5.5).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce îl va elibera Dumnezeu pe Satan după cei 1.000 de ani?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries