settings icon
share icon
Întrebare

Ce este doctrina falsă?

Răspuns


Doctrina este un „set de idei sau convingeri care sunt învățate sau despre care se crede că sunt adevărate”. Doctrina biblică se referă la învățătură care se potrivește cu Cuvântul revelat al lui Dumnezeu, Biblia. Învățătura falsă este orice idee care adaugă, extrage, contrazice sau anulează învățătura dată în Cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, orice învățătură despre Isus care neagă nașterea Lui din fecioară este o doctrină falsă, întrucât contrazice învățătura clară a Scripturii (Matei 1.18).

Nu mai târziu de secolul întâi după Cristos, învățătura falsă se infiltra deja în Biserică, și multe dintre epistolele din Noul Testament erau scrise pentru a aborda aceste erori (Galateni 1.6-9, Coloseni 2.20-23, Tit 1.10-11). Pavel l-a îndemnat pe protejatul său Timotei să se păzească de cei care se țineau de erezii și induceau confuzie în turmă: „Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Cristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic...” (1 Timotei 6.3-4)

Ca urmași ai lui Cristos, nu avem nicio scuză să rămânem ignoranți cu privire la teologie, pentru că avem la dispoziție „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20.27) – Biblia este completă. Pe măsură ce „căutăm să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni încercați” (2 Timotei 2.15), e mai puțin probabil să fim păcăliți de cei cu vorbe lustruite și de falșii profeți. Când cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, „nu mai suntem copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire” (Efeseni 4.14).

Este important să arătăm diferența între doctrina falsă și unele neînțelegeri denominaționale. Diferite grupuri congregaționale văd chestiunile secundare din Scriptură în mod diferit. Aceste diferențe nu se datorează întotdeauna doctrinei false a uneia dintre părți. Politicile bisericești, deciziile din conducere, felul de închinare etc. sunt toate aspecte supuse discuției, de vreme ce nu sunt abordate în mod direct în Scriptură. Până și chestiunile care sunt abordate în Scriptură sunt adesea dezbătute de ucenici ai lui Cristos la fel de sinceri. Diferențele în interpretare sau practică nu sunt în mod necesar doctrine false și nici nu ar trebui să dividă Trupul lui Cristos (1 Corinteni 1.10).

Doctrina falsă e doctrina care se opune unor adevăruri fundamentale sau care sunt necesare mântuirii. În cele ce urmează, iată câteva exemple de doctrine false:
• Ștergerea conceptului de iad. Biblia descrie iadul ca fiind un loc real de chin veșnic, destinația pentru toate sufletele neregenerate (Apocalipsa 20.15, 2 Tesaloniceni 1.8). Negarea iadului contrazice în mod direct cuvintele Domnului Isus (Matei 10.28, 25.46) și este, prin urmare, o doctrină falsă.
• Ideea că există „multe căi spre Dumnezeu”. Filosofia aceasta a căpătat recent popularitate, sub masca toleranței. Această doctrină falsă afirmă că, de vreme ce Dumnezeu este dragoste, va accepta orice efort religios, atâta timp cât practicantul este sincer. Un astfel de relativism se opune cu totul întregii Biblii și efectiv elimină orice nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să Se întrupeze și să fie răstignit pentru noi (Ieremia 12.17, Ioan 3.15-18). Contrazice, de asemenea, cuvintele directe ale lui Isus că este singura Cale către Dumnezeu (Ioan 14.6).
• Orice învățătură care redefinește Persoana lui Isus Cristos. Doctrina care neagă dumnezeirea lui Cristos, nașterea din fecioară, natura Lui lipsită de păcat, moartea Lui reală sau învierea în trup este o doctrină falsă. Cristologia eronată a unui grup îl identifică imediat ca fiind o sectă sau un cult care poate că pretinde că aparține creștinismului, dar în realitate îi învață pe oameni doctrină falsă. Chiar multe denominații principale au pornit pe panta rapidă spre apostazie declarând că nu mai susțin o interpretare literală a Scripturii sau dumnezeirea lui Cristos. 1 Ioan 4.1-3 arată clar că negarea cristologiei biblice este „anticristică”. Isus i-a descris pe învățătorii falși din cadrul Bisericii ca fiind „lupi în haine de oi” (Matei 7.15).
• Învățătura care adaugă fapte religioase umane la lucrarea terminată a lui Cristos pe cruce ca lucruri necesare mântuirii. Învățătura aceasta poate că susține mântuirea numai prin credință, dar insistă că un ritual religios (cum ar fi botezul în apă) e mântuitor. Unele grupuri chiar reglementează coafurile, variantele de îmbrăcăminte și consumul de alimente, Romani 11.6 ne avertizează împotriva încercării de a amesteca harul cu faptele. Efeseni 2.8-9 spune că suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credință, și nimic din ceea ce facem nu poate adăuga sau scoate ceva din aceasta. Galateni 1.6-9 pronunță un blestem asupra oricui schimbă vestea bună a salvării prin har.
• Învățătura care prezintă harul ca fiind un liber la a păcătui. Doctrina aceasta falsă implică faptul că tot ceea ce trebuie să faci ca să fii drept în fața lui Dumnezeu este să crezi lucrurile referitoare la Isus, să spui o rugăciune la un moment dat, și apoi să continui să-ți trăiești viața, cu siguranța cerului la final. Pavel abordează acest mod de gândire în Romani 6. 2 Corinteni 5.17 spune că cei care sunt „în Cristos” devin „făpturi noi”. Această transformare, care survine credinței credinciosului în Cristos, schimbă comportamentul exterior. Să-L cunoști și să-L iubești pe Cristos înseamnă să-L asculți (Luca 6.46).

Satan a stârnit încurcătură în privința Cuvântului lui Dumnezeu și l-a pervertit încă din Grădina Edenului (Genesa 3.1-4, Matei 4.6). Învățătorii falși, slujitorii lui Satan, încearcă să pară „slujitori ai neprihănirii” (2 Corinteni 11.15), dar vor fi cunoscuți după roadele lor (Matei 7.16). Un șarlatan care promovează învățătură falsă va da semne de mândrie, lăcomie și rebeliune (vezi Iuda 1.11) și adesea va promova imoralitatea sexuală sau se va angaja în ea (2 Petru 2.14, Apocalipsa 2.20).

Vom fi înțelepți dacă vom recunoaște cât de vulnerabili suntem în privința ereziei și dacă ne vom face obicei să procedăm la fel ca bereenii din Faptele Apostolilor 17.11: „[ei] cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea [de către Pavel] este așa.” Când căutăm să urmăm Biserica Primară, ne vom îndepărta de capcanele doctrinei false. Faptele Apostolilor 2.42 spune: „Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni.” Un astfel de devotament ne va proteja și va asigura faptul că suntem pe calea trasată de Isus pentru noi.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este doctrina falsă?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries