settings icon
share icon
Întrebare

Care este diferența dintre creștinism și iudaism?

Răspuns


Dintre religiile principale ale lumii, creștinismul și iudaismul sunt probabil cele mai asemănătoare. Atât creștinismul, cât și iudaismul cred într-un Dumnezeu care e atotputernic, omniscient, omniprezent, etern și infinit. Ambele religii cred într-un Dumnezeu care e sfânt, neprihănit și drept, și în același timp iubitor, iertător și plin de îndurare. Creștinismul și iudaismul împărtășesc Scripturile ebraice (Vechiul Testament), ca fiind Cuvântul plin de autoritate al lui Dumnezeu, deși creștinismul include și Noul Testament. Și creștinismul și iudaismul cred în existența cerului, locuința veșnică a celor credincioși, și iadul, locuința veșnică a celor răi (deși nu toți creștinii și nu toți iudeii cred în veșnicia iadului). Creștinismul și iudaismul au în principiu același cod etic, de obicei cunoscut astăzi ca iudeo-creștin. Atât iudaismul, cât și creștinismul ne învață că Dumnezeu are un plan special pentru națiunea lui Israel și poporul iudeu.

Diferența cea mai semnificativă dintre creștinism și iudaism o constituie Persoana lui Isus Cristos. Creștinismul ne învață că Isus Cristos este împlinirea profețiilor din Vechiul Testament despre venirea unui Mesia/Salvator (Isaia 7.14, 9.6-7, Mica 5.2). Iudaismul Îl recunoaște adesea pe Isus ca fiind un bun Învățător, și poate chiar un Profet al lui Dumnezeu. Însă iudaismul nu crede că Isus a fost Mesia. Făcând un pas mai departe, creștinismul ne învață că Isus a fost Dumnezeu în trup uman (Ioan 1.1, 14, Evrei 1.8). Ne învață că Dumnezeu a devenit Ființă umană în Persoana lui Isus Cristos, astfel încât Și-a putut da viața, ca să plătească prețul pentru păcatele noastre (Romani 5.8, 2 Corinteni 5.21). Iudaismul neagă categoric că Isus a fost Dumnezeu sau că a fost necesară o astfel de jertfă.

Isus Cristos este deosebirea de bază dintre creștinism și iudaism. Persoana și lucrarea lui Isus Cristos sunt chestiunea primară asupra căreia creștinismul și iudaismul nu pot cădea de acord. Liderii religioși ai lui Israel din timpul lui Isus L-au întrebat: „Ești Tu Cristosul, Fiul Celui Binecuvântat?” Isus a răspuns: „Da, sunt, și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului.” (Marcu 14.61-62) Însă ei nu au crezut cuvintele Lui și nu L-au acceptat ca Mesia.

Isus Cristos este împlinirea profețiilor ebraice despre venirea unui Mesia. Psalmul 22.14-18 descrie un eveniment negreșit similar răstignirii lui Isus: „Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart; mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii; m-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele; toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc; își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea.” În mod limpede această profeție mesianică nu se poate referi la nimeni altul decât Isus Cristos, a cărui crucificare a îndeplinit toate aceste detalii (Luca 23, Ioan 19).

Nu este o altă descriere mai cu acuratețe decât Isaia 53.3-6: „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.”

Apostolul Pavel, un evreu și un adept strict al iudaismului, s-a întâlnit cu Isus Cristos într-o vedenie (Faptele Apostolilor 9.1-9) și de atunci încolo a devenit cel mai mare martor pentru Cristos și autorul a aproape jumătate din Noul Testament. Pavel a înțeles diferența dintre creștinism și iudaism mai bine decât oricine altcineva. Care a fost mesajul lui Pavel? „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1.16)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care este diferența dintre creștinism și iudaism?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries