settings icon
share icon
Întrebare

Cum pot să devin creştin?

Răspuns


Primul pas care trebuie făcut pentru a deveni creştin este să înţelegi ce înseamnă termenul “creştin”. Cuvântului “creştin” îşi are originea încă din primul secol d.Hr., în oraşul Antiohia (vezi Faptele Apostolilor 11:26). Este posibil ca, iniţial, termenul “creştin” să fi fost folosit ca o insultă sau altfel spus ca o poreclă. În esenţă, acest cuvânt înseamnă “micul Hristos”. Totuşi, de-a lungul secolelor, credincioşii în Hristos au adoptat şi au folosit termenul de “creştin” pentru a se identifica pe ei înşişi ca urmaşi ai Domnului Iisus Hristos. O definiţie simplă a creştinului este o persoană care Îl urmează pe Domnul Iisus Hristos.

De ce ar trebui să devin creştin?

Domnul Iisus Hristos a spus în Marcu 10:45 că El “nu a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi”. Întrebarea care se ridică este “De ce avem nevoie să fim răscumpăraţi”? Răscumpărarea este o plată care se face în schimbul eliberării unei persoane. Acest sistem de răscumpărare este utilizat frecvent în cazurile de răpire, când o persoană care este răpită este ţinută ca prizonieră până când se plăteşte o răscumpărare pentru eliberarea ei.

Domnul Iisus a plătit răscumpărarea noastră pentru a ne elibera din robie! Ce fel de robie? Robia păcatului şi a consecinţelor acestuia, ce duce la moarte fizică urmată de separarea eternă faţă de Dumnezeu în iad. De ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să plătească această răscumpărare? Deoarece toţi suntem afectaţi de păcat (Romani 3:23) şi din această cauză, toţi merităm să fim judecaţi de Dumnezeu (Romani 6:23). Cum a plătit Domnul Iisus răscumpărarea noastră? A plătit pedeapsa pentru păcatele noastre murind pe cruce (1 Corinteni 15:3; 2 Corinteni 5:21). Cum poate fi moartea Domnului Iisus suficientă pentru a plăti pentru toate păcatele noastre? Domnul Iisus, care era Dumnezeu întrupat, a venit pe pământ ca şi unul dintre noi, S-a identificat cu noi şi a murit pentru păcatele noastre (Ioan 1:1;14). Fiind Dumnezeu, moartea Lui a fost infinit valoroasă, suficientă pentru a plăti pentru păcatele întregii omeniri (1 Ioan 2:2). Învierea Domnului Iisus după moartea Sa a demonstrat că moartea Lui a fost un sacrificiu suficient şi că El a învins păcatul şi moartea.

Cum pot deveni creştin?

Aceasta este partea cea mai bună. Datorită dragostei Sale pentru noi, Dumnezeu a făcut ca acest lucru să fie extrem de simplu de înţeles. Tot ceea ce trebuie să faci este să-L primeşti pe Domnul Iisus ca Mântuitor al tău, acceptând pe deplin că moartea Lui este suficientă pentru a plăti pentru păcatele tale (Ioan 3:16), acceptând să te încrezi numai în El ca şi Mântuitor al tău (Ioan 14:6; Faptele Apostolilor 4:12). Să devii creştin nu înseamnă a ţine ritualuri, a merge la biserică sau a face diverse lucruri în timp ce te înfrânezi de la a face altele. Să fii creştin înseamnă să ai o relaţie personală cu Domnul Iisus Hristos. O relaţie personală cu Domnul Iisus, prin credinţă, este ceea ce face ca o persoană să fie creştină.

Eşti gata să devii creştin?

Dacă eşti gata să devii creştin prin a-L primi pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal, tot ceea ce trebuie să faci este să crezi. Înţelegi şi crezi tu că ai păcătuit şi că meriţi judecata lui Dumnezeu? Înţelegi şi crezi tu că Domnul Iisus a luat pedeapsa ta asupra Lui şi că El a murit în locul tău? Înţelegi şi crezi tu că sacrificiul Lui a fost suficient pentru plata păcatelor tale? Dacă răspunsul tău la aceste trei întrebări este da, atunci pune-ţi încrederea în Domnul Iisus ca şi Mântuitor. Primeşte-L, prin credinţă, încrezându-te numai în El. Acesta este modul în care poţi deveni creştin!

Ai luat decizia de a-L accepta pe Hristos ca Mântuitor al tău ca urmare a ceea ce ai citit mai sus? Dacă da, apasă pe butonul "Astăzi L-am primit pe Hristos", de mai jos.

English



Înapoi la pagina de început în limba Română

Cum pot să devin creştin?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries