settings icon
share icon
Întrebare

De ce ne testează Dumnezeu?

Răspuns


Când punem întrebarea de ce ne testează Dumnezeu sau de ce îngăduie să fim testați, admitem că testarea într-adevăr vine de la El. Când Dumnezeu Îi testează pe copiii Lui, face un lucru de valoare. David a căutat să fie testat de Dumnezeu, cerându-I să-i cerceteze inima și mintea, să vadă dacă erau pe placul Lui (Psalmul 26.2, 139.23). Când Avraam a fost testat de Dumnezeu în privința sacrificării lui Isaac, Avraam a ascultat (Evrei 11.17-19) și a arătat întregii lumi că e tatăl credinței (Romani 4.16).

Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, cuvintele traduse cu „testare" înseamnă „a dovedi prin încercare". Prin urmare, când Dumnezeu îi testează pe copiii Lui, scopul Lui e să dovedească faptul că credința noastră e reală. Nu e vorba despre faptul că Dumnezeu trebuie să Se asigure de acest lucru, de vreme ce cunoaște toate lucrurile, ci El ne demonstrează nouă că credința noastră e reală, că suntem cu adevărat copiii Lui și că nicio încercare nu ne va doborî credința.

În Pilda semănătorului, Isus îi identifică pe cei care cad de la credință ca fiind cei care primesc sămânța Cuvântului lui Dumnezeu cu bucurie, dar, de îndată ce vine timpul încercării, cad. Iacov spune că testarea credinței noastre dezvoltă răbdare, care duce la maturitate în umblarea noastră cu Dumnezeu (Iacov 1.3-4). Iacov continuă spunând că testarea e o binecuvântare, pentru că, atunci când încercarea este gata și am „răbdat-o", vom „primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc" (Iacov 1.12). Testarea vine de la Tatăl nostru ceresc care face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care Îl iubesc și care sunt chemați să fie copii ai lui Dumnezeu (Romani 8.28).

Testările sau încercările prin care trecem vin în diverse feluri. Faptul de a deveni creștini va face necesar adesea să ieșim din zona noastră de confort și să pășim în necunoscut. Perseverarea în timpul testării are ca rezultat maturizarea spirituală și desăvârșirea. De aceea Iacov a scris: „Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări." (Iacov 1.2) Testarea credinței poate veni în lucruri mărunte și în iritații zilnice, dar poate consta și din necazuri grele (Isaia 48.10) și atacuri din partea lui Satan (Iov 2.7). Oricare ar fi sursa testării, e în beneficiul nostru să trecem prin încercările pe care Dumnezeu le îngăduie.

Relatarea despre Iov e un exemplu perfect de moment în care Dumnezeu îngăduie ca unul dintre sfinții Săi să fie testați de Diavolul. Iov a îndurat toate încercările lui cu răbdare și „n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu" (Iov 1.22). Totuși, relatarea testării lui Iov e o dovadă a faptului că capacitatea lui Satan de a ne testa e limitată de controlul suveran al lui Dumnezeu. Niciun demon nu ne poate testa sau nu ne poate pricinui necaz dincolo de ceea ce a rânduit Dumnezeu. Toate încercările noastre lucrează pentru scopul perfect al lui Dumnezeu și în beneficiul nostru.

Sunt multe exemple de rezultate pozitive în urma testărilor. Psalmistul aseamănă testarea noastră cu a fi curățat ca argintul (Psalmul 66.10). Petru vorbește despre credința noastră ca fiind „mult mai scumpă decât aurul" și despre faptul că de aceea suntem „întristați prin felurite încercări" (1 Petru 1.6-7). Atunci când ne testează credința, Dumnezeu ne face să devenim ucenici puternici, care trăiesc cu adevărat prin credință, nu prin vedere (2 Corinteni 5.7).

Când trecem prin furtunile vieții, trebuie să fim ca copacul care își adâncește rădăcinile și mai mult, să se țină mai bine în pământ. Trebuie să „ne adâncim rădăcinile" și mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne ținem de promisiunile Lui, să putem rezista în orice furtuni ar veni împotriva noastră.

Lucrul care ne liniștește cel mai tare e că știm că Dumnezeu nu va îngădui niciodată să fim testați mai mult decât putem îndura prin puterea Lui. Harul Lui e îndeajuns pentru noi și puterea Lui e făcută desăvârșită în slăbiciunile noastre (2 Corinteni 12.9). „De aceea, spunea Pavel, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Cristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare." (2 Corinteni 12.10)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce ne testează Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries