settings icon
share icon
Întrebare

Dacă Dumnezeu a ştiut că Satan se va răscula, de ce l-a creat?

Răspuns


Aceasta este o întrebare cu două părţi. Prima parte este „A ştiut Dumnezeu că Satan se va răscula?” Ştim din Scriptură că Dumnezeu e omniscient, care în mod literal înseamnă „atotcunoscător”. Versetele din Iov 37.16, Psalmul 139.2-4, 147.5, Proverbele 5.21, Isaia 46.9-10 şi 1 Ioan 3.19-20 arată fără nicio urmă de îndoială că cunoaşterea lui Dumnezeu e infinită şi că El cunoaşte tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, ceea ce se întâmplă acum şi se va întâmpla în viitor.

Privind la câteva dintre superlativele din aceste versete – „a cărui ştiinţă este desăvârşită”, „priceperea Lui este fără margini”, „cunoaşte toate lucrurile” – este limpede că cunoaşterea lui Dumnezeu nu e numai mai mare decât a noastră, ci este infinit mai mare. El cunoaşte toate lucrurile în întregime. Dacă cunoaşterea lui Dumnezeu nu e perfectă, atunci înseamnă că există o deficienţă în natura Lui. Orice deficienţă în natura Lui înseamnă că nu poate fi Dumnezeu, pentru că tocmai esenţa lui Dumnezeu impune perfecţiunea tuturor atributelor Lui. Prin urmare, răspunsul la prima întrebare este „da, Dumnezeu a ştiut că Satan se va răzvrăti”.

Să trecem la a doua parte a întrebării: „De ce Dumnezeu l-a creat pe Satan, ştiind dinainte că avea să se răzvrătească?” Această întrebare e puţin mai complicată, pentru că punem întrebarea „de ce”, la care Biblia de obicei nu ne dă răspunsuri cuprinzătoare. Cu toate acestea, trebuie să putem ajunge la o înţelegere limitată. Am văzut deja că Dumnezeu e omniscient. Aşa că, dacă Dumnezeu a ştiut că Satan se va răzvrăti şi va cădea din cer, şi totuşi l-a creat, trebuie să însemne că această cădere a lui Satan a fost parte din planul suveran al lui Dumnezeu de la început. Niciun alt răspuns nu ar fi logic, având în vedere ce am văzut până aici.

Mai întâi, trebuie să înţelegem că a şti că Satan se va răzvrăti nu e acelaşi lucru cu a-l face pe Satan să se răzvrătească. Îngerul Lucifer a avut o voinţă liberă şi a făcut propriile lui alegeri. Dumnezeu nu l-a creat pe Lucifer ca diavol; El l-a creat bun (Genesa 1.31).

În încercarea de a înţelege de ce l-a creat Dumnezeu pe Satan, ştiind că se va răzvrăti, trebuie să luăm în considerare şi următoarele detalii:

1) Lucifer a avut un scop bun şi perfect înainte de cădere. Rebeliunea lui Lucifer nu schimbă planul iniţial al lui Dumnezeu din ceva bun în ceva rău.

2) Suveranitatea lui Dumnezeu se extinde şi asupra lui Satan, chiar şi în starea sa de cădere. Dumnezeu poate folosi acţiunile rele ale lui Satan ca în cele din urmă să ducă la împlinirea planului sfânt al lui Dumnezeu (vezi 1 Timotei 1.20 şi 1 Corinteni 5.5).

3) Planul de mântuire al lui Dumnezeu a fost hotărât din veşnicia trecută (Apocalipsa 13.8); mântuirea face necesar să existe ceva din care să fii salvat, şi astfel Dumnezeu a îngăduit răzvrătirea lui Satan şi răspândirea păcatului.

4) Suferinţa pe care a adus-o Satan în lume a devenit de fapt mijlocul prin care Isus, în umanitatea Sa, a fost făcut Salvatorul absolut şi perfect al omenirii: „Se cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor” (Evrei 2.10).

5) Chiar de la început, planul lui Dumnezeu în Cristos a inclus nimicirea lucrării lui Satan (vezi 1 Ioan 3.8).

În cele din urmă, nu putem şti cu certitudine de ce l-a creat Dumnezeu pe Satan, ştiind că se va răzvrăti. E tentant să presupunem că lucrurile ar fi mai „bune” dacă Satan nu ar fi fost creat sau să afirmăm că Dumnezeu ar fi trebuit să facă lucrurile diferit. Dar astfel de ipoteze şi afirmaţii nu sunt înţelepte. De fapt, să pretindem că ştim mai bine decât Dumnezeu cum să conducem Universul înseamnă să cădem chiar în păcatul lui Satan de a se promova pe sine mai presus decât Cel Preaînalt (Isaia 14.13-14).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Dacă Dumnezeu a ştiut că Satan se va răscula, de ce l-a creat?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries